Elektroinstalace - Praha 9 a okolí

Máte v plánu nechat si do domu nainstalovat zcela novou elektroinstalaci a to od projektu až po revizní zprávu? V tom případě oslovte profesionální firmu, která Vám i navrhne rozmístění zásuvek a namontuje spotřebiče, a to rychle, kvalitně a bezpečně.

Elektroinstalace v domě

Jistě víte, že každý větší zásah do staršího domu se vždy dotkne i rekonstrukce elektrické instalace. Rekonstrukce vychází jak ze značného stáří stávajících elektrických rozvodů, tak i z již nevyhovujících parametrů nebo z nedostatečného počtu zásuvek. Proto než se pustíte do rekonstrukce Vaše domu nebo bytu, zkontrolujte technický stav stávajících elektrických rozvodů. Na tuto činnost je nejlepší přizvat si revizního technika nebo elektrikáře, který nejlépe pozná a zhodnotí stav stávající elektroinstalace. V zájmu každého majitele bude jistě to, aby elektroinstalace splnila všechny požadované funkce k zajištění maximální bezpečnosti osob před úrazem elektrickým proudem a majetku před poškozením napětím nebo také před zničením požárem.

Elektroinstalace v kuchyni

Pokud máte ve svém domě či bytě staré elektrické rozvody, zřejmě již nebudou vyhovovat současným předpisům, jak z technického, tak z bezpečnostního hlediska. Staré elektrické instalace byly navrhovány podle tehdejších norem a hlavně s ohledem na tehdejší obvyklou vybavenost bytů** elektrickými spotřebiči**. Proto z hlediska bezpečnosti je nutné takovou elektroinstalaci vyměnit.

O co se v rámci rekonstrukce elektroinstalace zajímat

Tak v první řadě je nutné zjistit, zda původní vodiče byly protahovány v trubkách nebo byly uloženy jiným způsobem. Dále z jakého materiálu a o jakých vnitřních průměrech jsou použité trubky. Také je důležité, z jakého materiálu jsou elektroinstalační krabice pro domovní zásuvky a spínače a to i pro účely odbočování vedení. Dále zjistěte, jestli jsou použity měděné nebo hliníkové vodiče a o jakých průřezech. Stejně tak se zajímejte, kde je umístěna elektroměrová skříň, hlavní domovní skříň, domovní nebo bytové rozvodnice, atd. Velmi důležité je také zjisti, jaké stavební materiály jsou použity v těch částech stavby domu, ve kterých budou elektrické rozvody rekonstruovány.

Revize elektroinstalace

Mnoho z nás bere elektroinstalaci jako naprostou samozřejmost. Až teprve, pokud nastanou nějaké problémy, si uvědomí, že je vlastně elektrika k životu tak hodně potřebná. A to hodně. Je potřeba si uvědomit, že materiály, ze kterých je elektroinstalace vytvořená, stárnou a celkově se zásuvky a vypínače opotřebovávají. Proto je nutné jednou za čas elektroinstalaci zkontrolovat a proměřit. Revize elektroinstalace probíhá tak, že přijede revizní technik, který elektroinstalaci vizuálně prohlédne a změří elektrické parametry. Revizní technik má možnost změřit odpor jednotlivých obvodů, izolační odpory nebo zemnící odpory. Poté, co je elektroinstalace v naprostém pořádku, vydá revizní technik revizní zprávu.

**Revize elektro
**

Vymalování interiéru

Jakou barvu použijete k vymalování interiéru, má vliv nejen na celkový dojem z prostoru, který obýváte, ale také na Vaši náladu. Za pomocí správné volby barev stěn můžete interiér doslova vymodelovat. Tmavé odstíny ubírají z pocitu prostornosti, světlé zase opticky místnost zvětší. Pokud tyto barvy dobře zkombinujete, můžete místnost opticky prodloužit, rozšířit, sjednotit nebo naopak rozčlenit. Barvy mají vliv i na celkovou atmosféru v místnosti a stejně tak mají schopnost působit na Vaše vnímání, náladu, psychiku a dokonce i na chuť k jídlu. Pokud přemýšlíte, jaké barvy zvolit pro Váš interiér, je dobré obrátit se na odborníka, který malování pokojů provádí a který Vám jistě poradí. Odborník má pro barvy cit a v závislosti na Vašem interiéru, jeho vybavení a celkové domácí atmosféře zvolí tu správnou kombinaci barev. Navíc pokoj vymalovaný od profesionála bude vypadat jistě lépe, než když se do výmalby pustíte sami, bez dostatečných zkušeností.

K tomu, abyste dosáhli harmonického interiéru při volbě syté barevnosti, platí, že je nutné si vybrat jednu dominantní barvu a k ní jednu nebo dvě doplňkové, zpravidla se doporučuje volit tlumenější odstíny. Sytá teplá barva Váš** interiér** rozzáří. Více výrazných barev může ale způsobit spíše chaos. Možností a barevných kombinací máte skutečně mnoho. Přesné návody, jak barevně sladit Váš interiér, aby byl krásně designový, však neexistují. Vše záleží čistě na Vás a na Vašem vkusu.

Montáž hromosvodů

Firmy, které se zabývají montáží hromosvodů, postupují v souladu s novými normami. Hromosvody by měli být vždycky a za každé situace v naprostém pořádku, aby Váš dům spolehlivě ochránili při úderu blesku. Proto nečekejte, až blesk uhodí právě do Vašeho domu a tento zapálí. Hromosvody jsou již hodně dlouhou dobu ochranou před bleskem. Hromosvody tvoří štít, který má za úkol zachytit převážnou část bleskového proudu a svést jej pryč od budovy do země. Hromosvody jsou taková zařízení, která poskytují budově základní ochranu před zásahem blesku. Montáže hromosvodů se provádí na takových domech, kde by výboj blesku mohl ohrozit život nebo zdraví osob nebo způsobit významné škody. Což jsou zcela jistě všechny obývané domy. Montáže hromosvodů se dále provádí na takových objektech, které těsně sousedí s jinými objekty, které by mohly být při úderu blesku také ohroženy požárem.

Montáž hromosvodů Praha 9

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů se provádí ve lhůtách, které jsou stanovené ČSN 33 1500. Výchozí revize se provádí u nových staveb jako podklad důležitý pro kolaudaci. Periodická revize se provádí pravidelně a to ve lhůtách 2-5 let, vše záleží na druhu objektu. Mimořádná revize se provádí po rekonstrukci objektu nebo střechy a při manipulacích s hromosvodovou soustavou. Díky pravidelné revizi budete mít zajištěnu plnou funkčnost hromosvodu.

Revize se rozhodně vyplatí a to už z toho důvodu, že pokud hromosvod nefunguje dobře, je pro objekt i pro jeho obyvatele ještě nebezpečnější, než kdyby nebyl žádný hromosvod nainstalován. Nutné je také dávat pozor na mechanickou pevnost a na ošetření hromosvodu proti korozi. Zvlášť opatrně postupujte při rekonstrukci objektů a po jejím skončení nezapomeňte celou hromosvodní soustavu znovu uvést do funkčního stavu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24986 (topprodukt.cz#2372)


Přidat komentář