Elektroinstalace Praha a okolí

Chystáte se stavět nebo stavíte, rekonstruujete dům, chatu, chalupu a řešíte jak a kudy vést elektřinu? Starosti můžete pustit z hlavy, máte-li kontakt na zkušeného, oboru znalého elektrikáře, který Vám vyprojektuje a provede montáž elektroinstalace.

Jste podnikatelem, v tomto případě provozovatelem elektrického zařízení? V tom případě jste povinni zajistit si revizi veškerého elektrického zařízení, dále revizi elektrického ručního nářadí, revizi elektrických spotřebičů, dle platného zákoníku práce, ale také nařízení vlády.

Elektroinstalace Praha a okolí

S poptávkou elektroinstalačních prací, revizí, zabezpečení objektů a elektromontáže vám můžeme doporučit obrátit se na firmu.

Revize a odpovědnost za stav elektrického zařízení

Jedna strana je, že máte firmu, ve které jsou rozličná elektrická zařízení, kupříkladu varné konvice, ventilátory, klimatizace apod. Nákupem těchto zařízení je výrazně zpříjemněn čas zaměstnanců, a to nejen v parných, letních dnech. Ovšem nákupem starost o zařízení nekončí, je zapotřebí se zajímat o jejich stav, funkčnost. Není-li zaměstnavatel oprávněn provádět revize, a to málokterý, je zapotřebí se obrátit na povolanou osobu, který je schopen posoudit stav a informovat o tomto stavu zaměstnavatele. Vedle elektrikáře se můžete setkat i s termínem revizní technik.

Vybíráme elektrikáře Praha a okolí

Hrát si, experimentovat s elektrikou se nevyplácí. Jak si vybrat a najít zkušeného, oboru znalého elektrikáře, který odvede kvalitní práci, a budeme se na něj moci spolehnout?

Spokojenost s odvedenou prací

Nemohou-li Vám Vaši blízcí, kamarádi, kolegové z práce doporučit nějakého šikovného elektrikáře, se kterým měli co do činění, zkuste také zapátrat na internetových stránkách, kdy si do vyhledávače zadáte elektroinstalační práce a místo Vašeho bydliště. Jste-li z většího města, je pravděpodobné, že Vám internet nabídne hned několik řemeslníků. Mají-li své vlastní webové stránky, podívejte se, je-li na nich prostor pro reference jejich klientů, či přímo kontaktujte Vámi vytipovaného elektrikáře a zajímejte se o reference.Elektroinstalace Praha

Rozsah poskytovaných prací

Tak, jak se říká, že když dva dělají totéž, není to totéž, tak to samé platí v tom, že ne všichni, dělají všechno. U elektrikářů se můžete setkat s tím, že některý se výhradně specializuje na** montáže, instalace domácích telefonů, hromosvodů, rekonstrukce a opravy elektroinstalací, a to v bytových i nebytových prostorách**, jiný zase provádí spíše** revize spotřebičů a ručních nářadí,** další provádí vše. Těžko říci, zda je lepší elektrikář, který je „práce všeho druhu“, nebo spíše elektrikář specializující se na určitou práci. V obou případech je však stěžejní, aby elektrikář odvedl kvalitní práci na profesionální úrovni, byl zkušený, zručný, své práci rozuměl.

Přístup elektrikáře k zakázce

I když může být určitý řemeslník maximálně zručný, poskytovat celou plejádu prací, nemusí nám tzv. sednout, protože jeho jednání nebude seriózní, a ke všemu nedodrží smluvený termín, nedodrží domluvenou cenu za práci apod.

Při výběru elektrikáře dávejte také na Vaši intuici, jak se Vám s ním komunikuje, zda bere Vaši zakázku jako individuální, zda je flexibilní co do času, či zda je jeho práce striktně dáno od – do, a přes stanovenou dobu „vlak nejede“ apod.

Záruční a pozáruční servis na odvedenou práci

Samozřejmostí by mělo být, ať už si vyberete samostatného elektrikáře, nebo oslovíte větší firmu – ručení za práci, která bude odvedena, a také pozáruční servis, kdy právě tato doba se u jednotlivých elektrikářů může lišit a pohybovat od 24 měsíců po třeba 60 měsíců.

Oprávnění k provádění montáže, revizí elektrických zařízení

Jakými dokumenty by měl disponovat profi elektrikář, který tzv. neprovádí elektroinstalační práce „na koleně“, ale mají k tomu potřebná oprávnění?

Objednáváte si u elektrikáře** revizi elektrických zařízení? Informujte se, zda má potřebné a platné osvědčení, které ho opravňuje k provádění **revizí elektrických zařízení, a to v jakém rozsahu. Objednáváte si u elektrikáře montáž, opravu elektrických zařízení? Informujte se, zda má potřebné a platné oprávnění k montáži elektrických zařízení dodavatelských způsobem, k opravám i zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem, a v jakém rozsahu.

Instalace hromosvodů Praha 4

Nabídka elektroinstalačních prací Praha a okolí

S čím vším se můžete obrátit na profi elektrikáře? Kupříkladu s pravidelnou revizí elektroinstalačního zařízení, s montáží elektroinstalačního zařízení, ale také s údržbou či opravou elektroinstalačního zařízení. Stavíte nebo rekonstruujete dům, chatu, chalupu? Můžete využít služeb elektrikáře, který Vám vypracuje projekt, navrhne budoucí elektroinstalaci, dodá potřebný materiál a provede samotnou montáž. Na elektrikáře se můžete obrátit také ve věci montáže hromosvodů, montáže domácího telefonu, poradenské činnosti v elektrotechnice, také jako technický dozor aj.

Revize elektrických zařízení

U elektroinstalačních prací se kromě jiného setkáte s revizí elektrických zařízení v podobě výchozí a pravidelné revize, dále revize spotřebičů, revize ručního nářadí, odstraňování případných závad, které jsou zjištěné během revize aj.

RD - kompletní elektrorozvody

Důvod nutnosti provádění revize

Možná si říkáte, proč je tolik nutné provádět revizi u elektrických zařízení? Řídíme se nejen dle platné legislativy, nařízení vlády, norem ČSN. Díky pravidelnému provádění revizí můžeme významně snížit riziko vzniku případného požáru, riziko vzniku úrazu elektrickým proudem. A co víc, pokud by došlo k požáru, nebo úrazu, tak nám pojišťovna rozhodně nic nevyplatí, respektive pojistnou částku, nebo plnění významně zkrátí. A můžeme se místo vyplacení „dočkat“ nemalé finanční pokuty od kontrolního úřadu, tj. Inspektorátu práce, a to dokonce až do částky 2 000 000 Kč, což rozhodně není nezanedbatelná suma, i třeba pro úspěšného podnikatele, firmu. A pokud si vezmeme i tu maximální výši případné pokuty, nijak by nepomohla těm, kterým bude způsoben vážný, až smrtelný úraz. Abychom však nekončili takto smutně a tragicky. Pak dobrá zpráva v tom, že i když revizní technik, respektive jeho služby něco stojí, pak výdaje za jeho činnost je možné si dát do nákladů.

Elektroinstalační práce v nových objektech

Plánujete, nebo zrovna stavíte dům, chatu, chalupu? Jak to máte promyšlené s rozvodem elektriky? Určitě se nepouštějte sami do instalace elektriky, kromě toho byste museli mít příslušné oprávnění. Profi elektrikář Vám provede** elektroinstalační práce** prakticky od A do Z, tj. od samotného vypracování projektové dokumentace, odsouhlasení s Vámi, po samotnou práci, až dokončení.

Přihlášky elektro

Přestěhovali jste se do jiného bytu domu, a potřebujete se přihlásit/přehlásit k odběru elektrické energie, nebo potřebujete zvýšit příkon či změnit tarif, vyměnit hlavní jističe, …? I s tímto se můžete obrátit na profi elektrikáře.

Rekonstrukce vinárny Ing. Kodeše

Prodej elektroinstalačního materiálu

U některých elektrikářů se také setkáte s** možností nákupu elektroinstalačního materiálu**, kupříkladu elektrického ručního nářadí, svítidel, svorek, ohřívačů vody, ohřívačů topení, klimatizace, ventilátorů, kabelů, vodičů, přístrojů nízkého napětí, hromosvodů aj. V čem spočívá výhoda nákupu přímo od elektrikáře? Především Vám může poskytnout výhodnější cenu, než kdybyste si výše jmenované kupovali v obchodě. Samozřejmě se zajímejte, jakých značek, respektive od jakých dodavatelů je příslušné nabízené zboží.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24148 (topprodukt.cz#922)


Přidat komentář