Elektronické zabezpečení objektů - Brno

V dnešní době by každý měl myslet na bezpečí své i svého domova. Dnes však ochrana pomocí bezpečnostních dveří a plotu je nedostatečná. Posílit ji můžete bezpečnostními ochrannými systémy.

Jak zabezpečit svůj domov nebo firmu?

Možnosti jsou celkem tři. Ta první je mechanické zabezpečení, druhá elektronické zabezpečení a třetí zabezpečení pomocí vycvičeného hlídacího psa. Mechanické zabezpečení dnes je opravdu nedostačující a to i přesto, že se stále vyvíjí. Bezpečnostní dveře, bezpečnostní zámky, bezpečnostní mříže, bezpečnostní rolety, bezpečnostní folie, to jsou důležité překážky pro znesnadnění, případně odrazení zloděje od vniknutí do domu. Pokud je doplníte o elektronické zabezpečovací systémy, získáte pocit daleko většího bezpečí. Tyto systémy se montují na míru zákazníka. To znamená, že jiný systém firma namontuje pro zabezpečení zlatnictví a jiný pro zabezpečení rekreačního objektu. Vždy, ale půjde o co nejlepší signalizační ochranu, která bude chránit nejen před zloději, ale také před únikem plynu nebo před požárem. Třetí možnost zabezpečení nabízí využití cvičeného psa. Kvalitně vycvičený pes dokáže opravdu zapůsobit na zloděje tak, že vezme do zaječí, dokáže dokonce vycítit únik plynu a požár, ale přece jen je to zvíře a jako takové se nehodí všude.Přesto se hlídacích psů často využívá k hlídání volných prostranství větších firem. Ale pouze jako doplněk k mechanickému a elektronickému systému zabezpečení.

zabezpečení

Kde bezpečnostní systémy objednat?

Mechanické bezpečnostní systémy vám namontují odborné firmy. Například bezpečnostní dveře vám namontuje stejně zámečník jako truhlář. Pouze zámečník vám namontuje bezpečnostní dveře s kovovým plátem uvnitř a pětibodovým zámkem, truhlář vám namontuje dveře ze speciálních dřev s bezpečnostní vložkou. Co se týká** elektronických zabezpečovacích systémů**, tak ty mohou montovat pouze odborné firmy zabývající se elektronikou. Tyto systémy obsahují různé složité mechanizmy, které na sebe navzájem navazují. Ten, kdo je plánuje, musí být tedy odborníkem, který neustále sleduje novinky bezpečnostních systémů a umí je také využít v praxi. V žádném případě nelze instalovat tyto systémy svépomocí.

Jak se bezpečnostní systémy montují?

Moderní bezpečnostní systémy lze montovat jako** bezdrátové systémy** nebo drátové.** Při kombinaci některých systémů, lze použít obojí provedení.** Například v domě drátové vedení a venku u kamer vedení bezdrátové. Většinou je to tak, že v nově stavěných domech se zároveň s ostatními rozvody udělá také rozvod elektronického bezpečnostního systému pomocí drátů. Stejně se může rozvést elektronický systém u rekonstrukcí. Bezdrátový rozvod se používá všude tam, kde nechcete bourat omítky.

Elektronické zabezpečovací systémy

Slouží pro ochranu majetku a osob. Centrem systému je ústředna, která vyhodnocuje údaje od detektorů a v případě narušení střeženého prostoru vyhlásí poplach. Ovládá se pomocí ovládacího panelu a její součástí může být také** zvuková signalizace.** Ta může mít podobu sirény pro vyhlášení poplachu nebo i jiného zvukového upozornění, které informuje o ztrátě napájení v systému. Součástí těchto systému jsou také telefon, zvonek, signalizace otevírání dveří, senzory otevírání dveří a pohybový senzor. Všechny tyto systémy se montují na míru zákazníka. Nelze tedy říci, že jsou nebo nejsou drahé. Instalace a zapojení elektronického bezpečnostního systému v bytě vyjde celkem levně. Za to instalace ve velké několika poschoďové firmě s okolními pozemky vyjde podstatně dráž.

Detektory a jiné senzory

Existuje jich celá řada a mají různé funkce. Detektory pohybu reagují buď na pohyb nebo na teplotu lidského těla v pohybu nebo také na obojí.** Detektory tříštění skla** reagují na specifickou část zvukového spektra, která je charakteristická pro rozbíjení skla.** Ochranu otevírání a zavírání** dveří i oken poskytují magnetické kontakty, čtečky karet, čipů nebo biometrické čtečky pro otisky prstů nebo také zornic. Mezi speciální bariery patří infrazávory, infrabariéry a mikrovlnné bariéry. Ty fungují na bázi speciálního paprsku, který pokud je přerušen ozve se signál.

zabezpečení

Kamerové systémy

Mohou se využívat samostatně nebo jako součást či doplněk k elektronickému zabezpečovacímu systému. Kamerový systém tvoří uzavřený televizní okruh, v němž je zapojené záznamové zařízení, monitor a jedna nebo více kamer. Systém může neustále monitorovat vybraný konkrétní prostor a zároveň ho ukládat k pozdějšímu přehrání.

Elektronická požární signalizace

Hlavní funkcí tohoto zařízení je včasné rozpoznání vznikajícího požáru a zabránění škodám na majetku i na životech. Jde o celý perfektně propracovaný požární systém s možnou signalizací na pult centrální ochrany, se zpřístupněním únikových cest a aktivací dalších opatření, které zabrání šíření požáru. O informaci požáru se starají speciální detektory, které by měly být namontovány tak, aby vždy rozpoznaly blížící se nebezpečí. Detektory mohou informovat pouze o kouři, pouze o vznikajícím ohni nebo o obojím.

Pult centrální ochrany

Elektronické zabezpečovací systémy mohou být napojeny na pult centrální ochrany. Jde o službu, která v případě, že dostane od elektronického zabezpečovacího systému zprávu, zalarmuje policii, výjezd požárníků nebo vyšle na místo výjezdovou skupinu, složenou z proškolených odborníků.

Televizní rozvody

Vzhledem k tomu, že končí analogová televize, je zapotřebí upravit televizní rozvody. Ty se vedou buď v ohebných plastových trubkách, nebo povrchově v lištách. V případě, že máte nové podlahy, můžete si nechat nainstalovat konečné lišty okolo zdí s místem pro rozvod televizního kabelu. Je to vhodné zejména proto, že sekání zdí se každému nezamlouvá a podlahové lišty mohou klidně plnit dvě funkce a tak rozvodné televizní kabely se nebudou povalovat po místnosti, ani nebudou vedeny v nevzhledných povrchových lištách.

Pocit bezpečí

Ten je k nezaplacení. Není proto vůbec od věci uvažovat o instalaci elektronického bezpečnostního systému. Zapomenout ovšem nesmíte, že i elektronické ochranné systémy musí mít konečnou revizi, která je zapsána v revizní zprávě. Celý správně zrevidovaný systém může pro vás znamenat výhodu i úsporu peněz. Pokud si například budete chtít objekt pojistit, můžete předložit zprávu o elektronickém zabezpečení a budou vám sníženy pravidelné pojistné splátky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24434 (topprodukt.cz#1437)


Přidat komentář