Frézování komínů Brno - Kominictví Brno

Říká se, že kominík nosí štěstí, a nakonec je to pravda. Pokud k vám domů zavítá kominík, tak to jistě štěstí je. Tím, že vám zkontroluje a vyčistí komín, vám zajistí dobrý tah komína a ochrání vás před případným požárem.

Cech kominický

I v dnešní moderní době je tento cech opravdu velmi aktuální a snad více než kdy dříve. Kominík totiž není žádné podružné řemeslo, ale řemeslo vysoce ceněné a žádané. Vždyť dobrý komín je základem tepelné pohody vašeho domu a také jistotou, že můžete topit bezpečně a bez problémů. A v našich klimatických podmínkách se žádný dům bez komína neobejde. Každý musí po část roku topit. A to, i když je zima velmi teplá. A tak návštěva kominíka alespoň jedenkrát ročně čeká každý dům. Ono to vyplývá i ze zákona. Kdo topí bez pravidelné kontroly komína, vystavuje se vysoké pokutě.

Kominictví Brno

Pravidelné kontroly si můžete objednat u firmy KOMÍN SERVIS s.r.o. Toto kominictví nabízí široké spektrum služeb v oblasti** návrhu, budování, údržby, rekonstrukcí a revizí komínových těles všech typů a provedení**. Objednat si zde můžete pravidelné kontroly, revize komínů, čištění, frézování, vložkování, a podnikatelé i autorizované měření emisí. Firma má dlouholeté zkušenosti a vždy se snaží co nejvíce přiblížit zákazníkovi a nabídnout mu nejlepší řešení. Překvapivé je, že až u 90 % komínů stačí provést pouze vyfrézování a vyvložkování, namísto bourání a stavění nového komínu. A to jistě stojí za uvážení.

Frézování komínů Brno - Kominictví Brno zde. www.kominictvi-lasan.cz. Na těchto internetových stránkách najdete služby výborně popsané a zároveň jsou zde uvedené i orientační ceny. Mimoto zde najdete i ukázky realizací, které firma provedla. Objednávku potřebných prací můžete učinit na e-mailové adrese lasan@email.cz, nebo telefonicky na čísle** 602 758 812**.

Kontroly komínů podle zákona

Od 1. 1. 2011 došlo ke změnám v kontrole komínů. Každý komín, který je v provozu, musí mít minimálně jedenkrát ročně kontrolu provedenou kominíkem. Tato nová vyhláška platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, a také chat a chalup. Větší bytové domy musí mít kontrolu kominíkem dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se nyní musí kontrolovat každé dva měsíce. Kontrola je nutná také u komínů od kotlů a karem na plyn.

Autorizované měření účinnosti a množství vypouštěných látek

Povinná je nejen pravidelná kontrola komínu, ale vzhledem ke špatnému ovzduší je povinností také měření emisí pro malé a střední zdroje. Udává to zákon č. 86/2002 Sb., Přičemž za malý zdroj se považují kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů do 200 kW a za střední zdroj kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů od 200 kW do 5MW.

Co když kominík najde závady?

Pak je nutné je co nejdříve odstranit.Kominictví Brno Pokud se jedná o** malé závady**, stačí často vyčištění komína a jeho oprava. Někdy toto provede kominík rovnou při pravidelné kontrole. Vyčištění komína nezabere více jak 20 minut a drobná oprava podle závažnosti, je také většinou hotová velmi brzy. Horší to je u větších závad. Zde pak je nutné použít i barevnou kameru a zvážit, jak komín opravit. U některých závad stačí komín vyfrézovat a pořídit novou vložku, která bude odpovídat způsobu, jakým topíte. Jindy je zapotřebí postavit komín nový.

Přechod na jiné topení

Poslední dobou řada domácností přechází na topení pevnými palivy. To však kromě nového topného zdroje, tedy kotle na tuhá paliva, pelety, dřevo, krb, krbová nebo kachlová kamna, obnáší i rekonstrukci komína. Plynový kotel totiž nemusí mít tak velký průměr, jako když se topí tuhými palivy. Zde již je nutný velký průměr, který zaručuje dobrý tah komína. Často není nutné hned stavět nový komín. Stačí průměr zvětšit frézováním a vložením nové odpovídající vložky.

Frézování komína

Je mnohokrát výhodnější než stavba nového komína. Přičemž profesionálně provedené** frézování prodlouží životnost vašeho komínu** a na rekonstruovaný komín dostanete stejnou záruku jako na komín nový, tedy podle vložky to může být až 30 let. A navíc na frézování a vložkování komína nepotřebujete stavební povolení a cena celé rekonstrukce komína je asi 25 až 40 % ceny nově postaveného komína.Komin

Jak se komíny frézují?

Ač se to zdá nemožné, tak celé frézování se provádí přímo ze střechy domu a vůbec vám neušpiní dům ani byt. Pouze stačí zajistit komínová dvířka, která jsou v místnostech. Navíc je frézování velmi rychlé. Frézování jednoho průduchu komínu je většinou hotové** za jeden den.** Technologie frézování komína spočívá ve velmi rychlém otáčení rotoru v komínovém průduchu. Ocelové řetízky na obvodu rotoru rozbíjejí a drtí zdivo komína na jemný prach. Jejich délka odpovídá konečnému průměru komínu. Rozdrcené zdivo je odebíráno z vnitřní části komínového systému. Výhodou této metody je, že nijak nenaruší zdivo komína. A to ani u velmi starých komínů.

Jaké komíny lze frézovat?

Dá se říci, že téměř všechny. Podle statistik nelze frézovat jen asi 10 % komínů. Buď jsou z velmi tvrdého betonu, kamene, nebo jsou natolik uhýbané, že fréza se prostě do určité části komína nedostane.

Komínová vložka

Do vyfrézovaného komína patří komínová vložka. Tu je nutné zvolit podle druhu topného systému. Na trhu je nabízeno více komínových vložek a je vhodné vybrat takovou vložku, kterou vám doporučí odborník. Obecně však je možné vložky rozdělit podle materiálu na** z nerezového plechu a keramické**, které mají nejvyšší životnost. V nabídce jsou i vložky plastové, ty se však používají jen pro spaliny s nižšími teplotami.

Revize komína

Po frézování a vyvložkování komína je nutné provést jeho revizi. Tu je zapotřebí provést i při přechodu na jiný typ paliva a také, pokud je komín dlouho neužívaný. Stejně tak je revize nutná po stavbě nového komína. Revizi smí provádět pouze kominík, který k tomu má oprávnění. Ten vám také vystaví** revizní zprávu**, kterou je nutné uschovat a v případě potřeby se jí prokázat.

Doklad o pravidelné kontrole a revizní zpráva

Obojí vám při kontrole vystaví kominík. V obou dokladech jsou uvedeny vaše iniciály, průběh kontroly a veškeré nedostatky komína, včetně způsobů, jak je odstranit. Doklad je důležitý a je nutné ho uschovat. Mohou ho po vás vyžadovat požárníci i místní úřad. Pokud dojde k požáru zásluhou špatného stavu komína, a vy nebudete mít doklad o jeho kontrole, hrozí vám vysoká pokuta. Často to může být i 25 tisíc korun. Shoří-li doklad při požáru, není to žádný problém. Kominická firma, která kontrolu provedla, má jeho kopii ve svém archivu a na vyžádání vám vystaví kopii.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25267 (topprodukt.cz#2662)


Přidat komentář