Izolace střech - Brno a okolí

Střecha je jedním z pilířů domu, proto byste měli věnovat zvýšenou pozornost její údržbě. Její izolace je velmi podstatná, aby nedošlo k poškození, čímž by na celý dům působily negativní vlivy z vnějšku.

K čemu je izolace dobrá?

Izolace je systém, který zabraňuje vnějším vlivům okolí a zároveň udržuje příznivé podmínky uvnitř objektu. V případě staveb to je jednak izolace proti chladu a tím pádem udržování většího tepla v domově. Zateplovací systém takto šetří energie, protože vy posléze nemusíte tolik používat topný systém.

Další** výhodou izolace** je také odpor proti vodě. Pokud máte pevně** izolovanou střechu**, tak při dešti nebo i nadměrné vlhkosti střecha nepropustí dovnitř domu vodu a ta nepůsobí problémy jako je vnitřní vlhkost, fleky na stěnách, ohrožování bytelnosti stěn, plísně apod.

Pamatujte, že střecha je prvním místem, na který působí povětrnostní vlivy, tudíž věnujte pozornost její péči.

Izolace střech - Brno a okolí

Izolačních prací kolem střech je více. Každá sebemenší skulina v střeše se může rozrůst do větších problémů, proto, pokud zjistíte vadu na střeše, tak zasáhněte rychle, ať pak neřešíte markantní problémy. Protože se střechy izolují určitým materiálem, tak mají i vliv na více faktorů, my si ale jednotlivé problematiky více přiblížíme.

Izolace střech – hydroizolace

Tento typ izolace má především za úkol chránit nejen střechu, ale i potažmo celý dům před negativními vlivy vody. Ta se na střechu samozřejmě nejčastěji dostává v podobě deště nebo tajícího sněhu. Zejména v zimním období, kdy sníh působí delší dobu na střechu, dochází nejen k většímu působení chladu, ale uvolňuje se vlhko, které má za následek několik nepříjemných jevů, jež se objevují v interiéru.

Mezi negativní vlivy, které způsobuje vnější vlhkost pak patří i vnitřní vlhkost v domě. To způsobuje vlhnutí omítky, která vypoukne a rozpraská se. Mohou se objevovat i mokré fleky na stěnách, různé plísně, nadměrné, množství pavučin a v interiéru je cítit nepříjemný zápach. Tyto faktory pak nejen, že jsou esteticky ne příliš vábné, ale mohou mít vliv i na vaše zdraví, o alergiích nemluvě. Proto si nechte** izolovat střechu** vhodným materiálem, protože voda, která dopadá na střechu se může udržovat i v meziprostoru, kde ji nevidíte a odtud se odvíjí negativní dopady.

Hydroizolace – materiály

K izolacím proti vodě se často používají různé fólie, jež mají typická složení. Záleží na tom, čemu je vaše střecha nejvíce vystavována. Např. pokud žijete v horách, jistě se v zimě potýkáte více se sněhem než lidé v nížeji položených místech naší země. Tedy alespoň tomu tak zatím bývalo, počasí je ale nevyzpytatelné, což ukázala letošní zima.

Mezi materiály, které podporují hydroizolaci střech patří PVC. Ta se vyrábí s příměsí různých materiálů, které vyhovují vlastnostem střechy. Fólie se pak většinou umísťují pod nosný materiál jako jsou dlaždice, dřevo, střešní tašky či jiné krytiny. Dobrá fólie má nejen izolační vlastnosti, ale zároveň je odolná proti vnějším vlivům. Výrobci myslí na to, že na střechu působí UV záření, které materiál může oslabit. Ten pak může následně rozpraskat a eliminuje se tak jeho účinek. U kvalitních výrobků toto nehrozí. Ty jsou odolné nejen proti záření, ale i proti působení jiných povětrnostních vlivů nebo třeba proti prorůstání různých kořínků, protože vegetace působí všude. Střecha jako součást domu je velmi náchylná na všechny tyto vlivy, proto výrobci produkují takové zboží, které nejen vaše obydlí, ale zároveň udržuje i sebe v perfektním stavu.

Izolace střech – tepelná izolace

Téma tepelné izolace je velmi příhodné se vzestupujícím trendem šetření energie a tím pádem i ohleduplnosti k životnímu prostředí. Správně zateplená střecha totiž vytváří prostor mezi vnějškem a vnitřkem a nepropouští mezi sebou jednotlivé teploty. V praxi to pak znamená, že v interiéru se udržuje více tepla a zároveň zvenčí nepřichází chlad a zima. V tomto důsledku pak nemusíte tolik topit, což ušetří nejen vaše finance, ale i okolní prostředí, kdy se do vzduchu nedostává tolik zplodin a uvolněného kouře. Tepelná izolace má pak samozřejmě i spousty výhod, kdy chrání váš dům před jinými nežádoucími vlivy, ovšem záleží na specifikaci problému. Nepočítejte proto s tím, že když se střecha potáhne nějakým materiálem, tak bude izolovat dům proti všemu. Pokud k tomu není určená, tak efekt je vždy jen stoprocentní vzhledem ke svému určení.

Tepelná izolace – materiály

K zateplení se využívá řada materiálů, které mají schopnost udržovat teplo v interiéru. Jedním z oblíbených materiálů je minerální vlna, kterou se zatepluje i více částí domu. Mohou to být šikmé i rovné střechy, podkroví, stěny i jednotlivé stropy v patrech. Tento materiál se umístí na samotný prvotní materiál domu (dřevo, cihla apod.). Z druhé strany je pak opatřen pevnou plochou, tudíž lze na něj bez problému aplikovat finální úpravy zdi jako je nahození omítky, štukování a vymalování. Materiály jsou pak tepelně izolační, požárně odolné a materiálně příjemné, kdy nevypouští do prostoru nepříjemné látky, což je také velmi důležité. Pokud se jedná o kvalitu samozřejmě.

Jako další materiál se pak nabízí polystyrénové výplně, které mají širší využití. Vkládá se nejen pod střechy, ale i do jiných částí stavení, kde působí i proti jiným vnějším vlivům.** Polystyrén** má ty vlastnosti, že je tepelně vodivý a dokáže v sobě více udržovat tepelnou stabilitu. Zároveň je i nasákavý, tudíž se v případě tohoto materiálu dá hovořit i o multifunkčnosti. Sice nemůžete počítat se stoprocentní izolací proti vodě, ale výrazně posílí hydroizolační systémy. Polystyrén jako materiál je i lehký, tudíž nejen manipulace s ním je snazší, ale při aplikaci na stěnu nijak nezatěžuje daný materiál a tím pádem i statiku vašeho domu. Polystyrén má i tlumící vlastnosti, co se týká hluku, takže vám poskytne klidnější prostředí, což se využije zejména v domech v centrech měst, v blízkosti železnic apod. Rovněž se jedná o materiály, které jsou velmi odolné vůči vnějším vlivům různých prostředků nebo chemikálií jako jsou ředidla, benzin, olej, hnojivo a jiné prvky.

Až si budete vybírat izolační materiály, tak můžete kombinovat jejich využití. Střecha je totiž nadměrně zatěžováná, proto se vyplatí investovat do její odolnosti. Spousta problémů, které lidé mají s domy, souvisí od střechy, protože ta v nedobrém stavu nechává působit negativní vlivy. Zajistěte jí tedy ideální pozici a budete chráněni.

Přečtěte si nový článek v Českém magazínu o hydroizolací střech v Brně a okolí, přímo zde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24062 (topprodukt.cz#771)


Přidat komentář