Montáž solárních systémů - Pardubice a okolí

Máte zájem o solární systémy? Právě teď je ta nejvhodnější doba, neboť čas pro úsporné zdroje energie je tady. Navíc se jedná o ekonomické a zároveň i ekologické řešení, a proto myslete na budoucnost a efektivně využívejte alternativní zdroje energie.

Pohodlné zařízení a účinnější vytápění patří k současnému bydlení moderní doby. Solární zařízení zachytává sluneční světlo a následně se snaží, aby pro nás bylo užitečné. Díky solárnímu zařízení můžete mít slunce přímo v jednotlivých místnostech Vašeho domu. A díky solárnímu zařízení si můžete zajistit vytápění domu, ohřev bazénu nebo sprchování teplou vodou skoro bezplatně.

Montáž solárních systémů - Pardubice a okolí

Nechali jste se inspirovat sousedními domy a rádi byste si také pořídili solární systémy a ušetřili tak nemalou sumu peněz? Pokud je tomu tak, můžete využít nabízených služeb firmy pana Romana Bohuňka, která působí v Pardubicích a okolí. Tato profesionální firma se zabývá montážemi solárních systémů, ale poskytuje také vodoinstalatérské, topenářské a plynofikační práce všeho druhu včetně projektování a revizí. Všechny práce provádí firma pana Romana Bohuňka kvalitně, spolehlivě a za příznivé ceny. Ke své práci využívá svých bohatých zkušeností v dané oblasti, o čemž se už přesvědčilo velké množství spokojených zákazníků. Jestliže jste se rozhodli firmu pana Romana Bohuňka oslovit, můžete se na něho obrátit osobně v místě, kde jeho firma sídlí a to na adrese: Benešovo náměstí 2461, Pardubice - Zelené, 530 02. Jestliže je pro Vás jednodušší poradit se o všem potřebném telefonickou cestou, můžete použít telefonní číslo: +420 731 663 863 nebo využít emailovou adresu: roman.bohunek@seznam.cz. Pokud hledáte kvalitu a stoprocentní jistotu, že je práce odvedená podle Vašich nejpřísnějších požadavků, obraťte se na firmu pana Romana Bohuňka a nebudete litovat.

Nyní si pojďme blíže představit problematiku solárních systémů.

Výhody solárních systémů

K výhodám solárních systémů patří v první řadě to, že sluneční energie je nevyčerpatelný, bezpečný a obnovitelný zdroj energie. Sluneční energie je přístupná téměř po celý rok. Využívání sluneční energie nemá žádné negativní ekologické dopady po celou dobu životnosti, která představuje v našich podmínkách 20-30 let. Díky solárním systémům získáte jistotu stejné ceny tepla a to po celou dobu, co budete solární systémy využívat, což Vám dnes nezaručí absolutně žádná společnost. Zvláště v době, kdy ceny za energie neúprosně rok co rok stoupají. Díky solárním systémům si můžete připravovat teplou vodu každý sám a nemusíte tak být závislí na cenách teplárenských podniků. Tím, že budete využívat sluneční energie, budete šetřit přírodní zdroje naší planety. Solární teplo neobsahuje CO2 ani škodlivé látky a proto je totálně ekologicky neškodné.

Proč využívat tepelnou sluneční energii

Solární systému na přípravu tepla pracují s poměrně vysokou účinností při opravdu velmi nízkých provozních nákladech během celé doby životnosti. Životnost může dosahovat až 30 let. Jestliže jste se rozhodli pořídit si solární systém, získáte tím možnost přípravy teplé vody po větší část roku skoro úplně zdarma a nezávisle na neustále se zvyšujících cenách běžně využívaných paliv. Solární systémy navíc přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování atmosféry Země.  Oproti výrobě komponentů běžných otopných systémů, kterými jsou např. plynové kotle, je energie spotřebovaná na výrobu kolektorů nižší a navíc se vrací v podobě uspořené energie během provozu solárního systému. Všechny komponenty solárních systémů jsou zcela recyklovatelné, vyjma minerální vlny, která představuje izolační materiál. Ale i tato minerální vlna je z přírodního materiálu a není žádnou ekologickou zátěží pro životní prostředí. Během působení solárních systémů nedochází k vůbec žádným zátěžím na životní prostředí ani k žádným negativním vlivům.

Jaká je účinnost solárních kolektorů

Účinnost solárních kolektorů závisí především na aktuálních provozních podmínkách, kterými se rozumí místo, kde jsou kolektory instalovány a kde tedy působí. Jejich účinnost je závislá především na venkovní teplotě, na teplotě ohřívané kapaliny a na intenzitě slunečního záření. Nejvyšší možná účinnost se u klasických solárních kolektorů pohybuje asi kolem 75 až 80%. Při použití speciálního solárního skla je možné tuto účinnost zvýšit až na 85%. Solární kolektory, které jsou opatřené tímto speciálním solárním sklem, jsou samozřejmě i o nějakou tu korunu dražší než klasické solární kolektory. Takové solární kolektory volí spíše lidé pro náročnější solární aplikace. Důležité je ovšem při pořizování solárních kolektorů zjistit, jakou účinnost vykazují při nižších až velmi nízkých venkovních teplotách a při slabém slunečním záření. A jaké máme druhy solárních kolektorů? Vybírat můžete ze solárních kolektorů, které jsou běžné ploché nebo solární kolektory vakuové trubicové. Ploché solární kolektory mají lepší účinnost a to asi 75-85 %. Vakuové solární kolektory mají asi 70-80%. Ovšem účinnost vakuových solárních kolektorů, na rozdíl od plochých není tak náchylná na nepříznivé venkovní podmínky. Proto se ploché kolektory využívají spíše pro přípravu teplé vody a ohřevu vodybazénu a vakuové solární kolektory na přitápění.

Zavedení vody, topení a plynu do bytu

Při rekonstrukci bytu nebo novostavbě je správná realizace instalací velmi důležitá z technického i estetického hlediska. Instalace, které jsou realizované v novostavbách, ale také při rekonstrukcích, musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost provozu. Veškeré tyto požadavky samozřejmě znají do posledního puntíku profesionální firmy, které se instalacemi vody, topení a plynu do objektů zabývají. Takové firmy přímo Vám na míru navrhnou řešení instalace rozvodů, jakou cestou povedou, kde budou rozvody zabudovány, atd. s ohledem na všechny Vaše požadavky.

Rozvody teplé a studené vody a jejich projektování

Každá stavba je opatřena potrubními rozvody na teplou a studenou vodu. Při stavbě nového domu je nutné věnovat zvýšenou pozornost právě jejich projektování. Projektování v této oblasti slouží k tomu účelu, aby potrubní rozvody byly nainstalovány správně a byl zajištěn jejich bezproblémový provoz a částečně i úspora energie. Proto je potřeba takovému projektu věnovat dostatek času a je nutné, aby projekt zpracoval odborník na tuto problematiku.

Při výstavbě hrubé stavby domu je nutné vynechat otvory a prostupy pro rozvody. Tato etapa je podstatně složitější při rekonstrukci domu, protože hrubá stavba je již postavena a jsou zde proto podstatně menší možnosti ovlivnit rozmístění spotřebičů teplé vody nebo vodovodních baterií.

Revize plynových zařízení

Revize plynu se provádí na základě vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb, o kontrole a revizi odběrných plynových zařízeních. Revize plynu se provádí buď jako výchozí revize plynu nebo jako provozní revize plynu. Jde o kontroly nejenom plynospotřebičů, ale i o přívod plynu. Každé odběrné plynové zařízení podléhá pravidelným kontrolám a revizím plynu na základě zákona. Revizi plynových zařízení stejně jako i jiných instalatérských zařízení Vám provede odborník, který se touto činnost zabývá, jako např. firma Romana Bohuňka. Jen tak budete mít jistotu, že jsou plynová zařízení nainstalována dle normy a že jsou nezávadná a tudíž i bezpečná. **
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25013 (topprodukt.cz#2399)


Přidat komentář