Ochrana osob a majetku - Most a okolí

Pro všechny, kteří potřebují ochránit nejen sami sebe, ale i svůj majetek, přinášíme informace o fyzické ochraně osob, majetku, o detektivní činnosti a také o elektronickém zabezpečení objektů.

Fyzická ochrana majetku nebo objektu

Cílem této činnosti je vnější i vnitřní ochrana movitého i nemovitého majetku. Tato ochrana je účinná především před vniknutím do objektů, krádežemi, případně i cíleným ničením majetku. Bezpečností agentura má na starost nejen vchod do budovy, ale i pravidelnou kontrolu příjezdu a odjezdu automobilů. Zároveň zabezpečuje majetek nebo objekt nepravidelnou pochůzkovou a kontrolní službou, která má k dispozici i služebního psa.

Fyzická ochrana osob

Osobní i fyzickou ochranu a bezpečnost zajišťují ozbrojení profesionálové, samostatně nebo v týmu, kteří jsou povinni chránit zdraví a případně i život klienta. Může jít o ochranu před fyzickými nebo verbálními útoky.  Jsou vyškoleni k různým zákrokům a jsou schopni klienta ochránit před všemožnými útoky a dokonce jim také předejít. Tento typ ochrany je co nejvíce přizpůsoben pro bezpečnost, ale také pohodlí, aby se klient necítil svými ochránci omezován.

Zajišťování kulturních a společenských akcí

Na každé společenské akci může dojít k nečekanému zvratu a může být potřeba zasáhnout. Právě takovým situacím je dobré předcházet díky profesionálnímu zajišťování kulturních a společenských akcí. Může se jednat o firemní večírek, ples, koncert anebo výstavu. Místo konání také není omezeno, akce bude zajištěna dobře venku a stejně tak dobře i v soukromých prostorách klienta. Vyškolení profesionálové se následně postarají o vše potřebné. Nejdůležitějšími body jsou však bezproblémový průběh akce, což zahrnuje ochranu osob i jejich majetku. Pokud si to klient přeje nebo je to potřebné, bezpečnostní agentura také zkontroluje prostory, v níž se akce koná, zajistí protipožární ochranu společně s ochranou veřejného pořádku.

Převoz peněz a cenných zásilek

V některých případech je k převozu peněz nebo cenných zásilek potřeba profesionálního dohledu. I na to se bezpečnostní agentura zaměřuje. Nejčastěji se jedná o přepravu větších finančních hotovostí, převozy cenných zásilek (například cenných papírů), snosy tržeb v rámci objektu či areálu a nakonec také doprovody kamionů a cenných zásilek. Bezpečnostní agentura realizuje bez problému celý průběh převozu, od naplánování trasy až po dopravení zásilky na místo určení. Při převozu je samozřejmostí dodržování přísných pravidel utajení, které je vyžadováno i od pověřených osob klienta. Samotný převoz je prováděn označenými i neoznačenými vozidly a záleží na dohodě s klientem, pokud se převozu chce zúčastnit anebo nikoliv. O bezpečnost je opět postaráno s řádně vyškolenými pracovníky, kteří jsou adekvátně technicky i fyzicky vybaveni. Mají tedy oprávnění k použití zbraně a kurzy různých** bojových umění**.

Detektivní činnost

Detektivní činnost v sobě zahrnuje velké množství úkonů. Pro všechny běžnou detektivní činností jsou detektivové v obchodech, galeriích nebo nákupních centrech, kdy dává pozor na všechny možné zlodějíčky a zároveň dokáže v případě krádeže zasáhnout. Trochu zvláštní možností je také detektivní kontrola nemocných zaměstnanců, zda například dodržují vycházky apod. Ze všech nejznámější je však činnost detektiva operativce, který zjistí všechny dostupné požadované informace všemožného zaměření. Tato služba se výborně hodí pro získávání důkazů kupříkladu v případě zdánlivě neřešitelných soudních sporů, vhodné i pro správní řízení.

Detektivní činnost sestává především ze sbírání požadovaného materiálu o zájmovém objektu nebo osobě, veřejné i neveřejně přístupné. S tím souvisí i obstarávání soudních posudků, včetně obstarání DNA a různé prověřování. Ať už životních nebo obchodních partnerů, nebo nájemníků bytů či uchazečů o práci. Detektiv se věnuje také pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, vyšetřují a pátrají a sledují pohyb osob nebo majetku. Všem, kteří se cítí ohroženi, jsou schopni pomoci díky vyhledávání odposlechů a ochraně proti případným odposlechům. Je zcela samozřejmé, že této činnosti se věnují pouze osoby, které mají mnohaleté zkušenosti a znalosti v tomto náročném oboru a zároveň jsou maximálně diskrétní.

Elektronické zabezpečení a kamerové systémy

Elektronické zabezpečení je pravděpodobně jedno z nejúčinnějších zabezpečení vůbec. O co se jedná? Úplně zjednodušeně řečeno, pokud se spustí alarm v hlídaném objektu, je o této situaci okamžitě informován majitel nebo právě bezpečnostní agentura. Ta v případě potřeby může kdykoli zasáhnout. Tento akt většinou probíhá přes tzv. pult centrální ochrany, na který je objekt napojen. V každém případě platí, že před samotným zásahem zaměstnanců bezpečnostní agentury, je pečlivě prozkoumáno, zda se nejedná pouze o planý poplach. Pokud ne, dojde k zásahové akci, která situaci na místě vyřeší. Bezpečnostní agentura má totiž právo případného narušitele či zloděje na místě zadržet a vyčkat až do příjezdu policie ČR. Kromě této možnosti se dá ovšem zařídit i** zabezpečení**, kdy při spuštění alarmu přijde majiteli informační SMS na mobilní telefon nebo mu bude zavoláno. To vše lze poměrně jednoduše zařídit přes tzv. mobilní komunikátor. V současné době technika tak pokročila, že taková SMS může obsahovat i informaci, v jakém prostoru se alarm spustil. Všechny tyto systémy však spolupracují s kamerovým systémem.

Kamerový systém umožňuje napojení několika kamer najednou, od 2 až po 16. Mohou zaznamenávat pouze zjištěný pohyb nebo nahrávat celé dny. Záznamy některých kamer jde sledovat dokonce i přes mobilní telefon. Nejrozšířenějšími a nejoblíbenějšími kamerami jsou barevné a otočné, které jsou schopny nahrávat záznam ze všech možných míst. Výhodou u mnoha kamer je také několikanásobný ZOOM. Koneckonců pro všechny, kteří nemají dostatek peněz a chtějí i přesto mít klid na duši, existují i atrapy kamer propracované do nejmenších detailů.

Úklidové a technické služby

Bezpečnostní agentura Mostecká BS rozšířila své služby i do těchto odvětví, v případě zájmu o více informací je však třeba agenturu kontaktovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25103 (topprodukt.cz#2495)


Přidat komentář