Ochrana osob a majetku - Ostrava a okolí

Každá doba nám přináší nové možnosti. S nimi jsou však spjata i určitá úskalí. Bohužel v dnešní době si nemůže být nikdo jistý, že když za sebou zavře dveře, ať už od firmy, či domu, že je v bezpečí. Vloupání a přepadení neubývá, spíše naopak.

 Strachu o sebe a majetek se však můžete zbavit. Stačí se obrátit na některou z bezpečnostních agentur, které se specializují na ochranu osob a majetku. Nabídka služeb bezpečnostních agentur je velmi rozmanitá, o čemž se sami můžete přesvědčit z našeho článku a u námi doporučené bezpečnostní agentury z Ostravy.

Ochrana osob a majetku - Ostrava a okolí

Podnikáte v obchodu nebo službách? Není snad měsíc, kdy by nedošlo k přepadení, či vloupání do prodejny či objektu provozující služby. I když je pozornost „nenechavců“ soustředěna na zlatnictví, trafiky a čerpací stanice, nelze se na tento fakt spoléhat. Nikdy nevíte, co se zrovna honí hlavou těm, kteří mají „potřebu“ cizích peněz. Kromě toho, někdy se jedná o jedince, jindy o celou skupinu lupičů.

Chcete-li se cítit naprosto v bezpečí, pak můžete využít nejen fyzické ostrahy objektu, ale také osobní ochrany.

Kontrola nemocných zaměstnanců

To, že nemocenské dávky jsou v porovnání s předchozími roky mnohem nižší, neznamená, že již nebudou nemocní. Nemoc, ať už angína, chřipka aj., se dříve nebo později nevyhne žádnému z nás. Někteří jedinci, ač nemocní, tak chodí do práce. Což ovšem z hlediska jejich zdraví a celkové imunity není nejlepší. Jiní naopak zůstávají doma až příliš nápadně často, či dlouho. To, že nemocný, který bere v době nemoci náhradu mzdy a později i nemocenské dávky, musí dodržovat léčebný režim, který mu byl stanoven lékařem. V případě, že tomu tak není, může být zaměstnanec postihován, a to nejen snížením nemocenských dávek ze strany příslušné správy sociálního zabezpečení, ale také až případným rozvázáním pracovního poměru.

Právo zaměstnavatele kontrolovat nemocné zaměstnance

V souladu s vyplácením náhrad mezd, má zaměstnavatel právo kontrolovat zaměstnance, zda dodržuje léčebný režim. V případě, že přijde na skutečnost, že tomu tak není, může ihned informovat příslušný úřad, který provede konkrétní opatření.

Najmutí firmy na kontrolu nemocných zaměstnanců

Ne však každý zaměstnavatel má možnost a „volnou kapacitu“, aby kontroloval, třeba každý den, či několikrát za den nemocné zaměstnance, u kterých má podezření, že nedodržují léčebný režim. Něco jiného totiž je, když se jedná o firmu o desítkách zaměstnanců a o firmu s x stovkami, či tisíci zaměstnanců.** Kontrolu nemocných** však může zaměstnavatel i „přenechat“ externí firmě, kterou si na tuto činnost najme. Taková služba přináší zaměstnavateli celou řadu výhod, a to včetně finančních. Jak se totiž říká „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“. A to platí i pro zaměstnance, kteří nedodržují svůj léčebný režim. Někteří zaměstnanci také „doufají“ v to, že když má firmo sídlo v jiném městě, než oni bydlí, pak nebudou kontrolováni, protože to přináší nejen větší ztrátu času, ale i peněz (za vynaložený čas, pohonné hmoty aj.). To je sice na jednu stranu pravda. Ovšem na druhou právě firmy, které mají pobočky v rozličných městech, či jejich zaměstnanci jsou z různých koutů republiky, si najímají externí firmu na kontroly. Nemusí tak z kolektivu vyčlenit zaměstnance, který bude cestovat po ČR a kontrolovat nemocné.

Ozbrojený doprovod a převoz finančních hotovostí a cenností

Nechávat si tržbu v prodejně či provozovně je jednak riskantní a za druhé nijak výhodné. Ovšem nést tržbu do příslušného finančního ústavu, také není nikterak bezpečné. Není totiž ojedinělé, že lupiči si vyhlédnou, kdy dochází k odnášení, či odvozu tržby. Sledují, zda je dotyčný sám, v čem má tržbu apod. A v pro ně vhodnou chvíli rozpoutají akci.

Obrátíte-li se však na bezpečnostní agenturu, nemusíte mít obavu nejen o tržbu, ale také o sebe. Není totiž výjimkou, že při přepadení dojde „jen“ k okradení. Častokrát dojde i na ublížení na zdraví.

Osobní ochrana

Závist je jedna z vlastností, která není nám lidem cizí. Od závisti je však již jen kousek k tomu, aby došlo k obtěžování, napadení, okradení, ublížení apod. Sice můžete mít u sebe například pepřový sprej, můžete mít absolvovaný kurz sebeobrany a být celkově teoreticky připravený „na kdyby“. Jak již to tak bývá, teorie a praxe je povětšinou zcela odlišná. Ti, kteří přepadají, vloupávají se aj., využívají tzv. momentu překvapení a nepřipravenosti.

Vaše kroky, ať už všechny, nebo na vybraná místa, mohou být s profi bezpečnostní agenturou v naprostém bezpečí.

Fyzická ostraha majetku

Nabízí se otázka, proč v dnešní době, plné nejmodernější techniky, využít fyzické ostrahy majetku. Ovšem, ruku na srdce, nestalo se, že by Vám někdy tzv. klekl počítač, přestal fungovat mobil aj.? A to může platit také u zabezpečovacích systémů. Kdežto u fyzické ostrahy se nemusíte obávat, že v případě výpadku elektriky aj., skončí i zabezpečení majetku. Kromě toho, fyzická ostraha v podobě statného muže, působí větším psychologickým dojmem na kolemjdoucí i případné výtržníky, lupiče aj. Zručný technik si může poradit s bezpečnostním zařízením. Ovšem jeho zručné a znalé prsty si již nemusí poradit s fyzickou ostrahou. Častokráte, po zjištění, že objekt je hlídán fyzicky, dojde k upuštění od úmyslu vloupání.

Detektivní práce

Říká se „důvěřuj, ale prověřuj“. Chcete mít jistotu, zda Váš protějšek skutečně tráví pozdní odpoledne a večery v práci, nebo tam, kde říká? Chcete mít jistotu, zda se Vaše děti nestřetávají s pochybnými partami? Bohužel ne vždy, budete mít po zjištění požadovaného klid v duši a klidné spaní. Ale to je život. Detektivní práce se však nezabývají jen odhalováním a potvrzováním, či vyvracením nevěrných partnerů. Detektivní práce se častokrát využívají i k vyhledávání zmizelých osob. Bohužel, tak jak neubývá loupeží, neubývá ani případů, kdy dochází k zmizení osob, převážně pak dětí, nebo podnikajících jedinců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25100 (topprodukt.cz#2492)


Přidat komentář