Ochrana osob a majetku - Znojmo a okolí

Zapomeňte na starosti s ochranou svého majetku a soukromí a využijte služeb bezpečnostní agentury, na kterou je spolehnutí a které můžete stoprocentně důvěřovat. Již se nebudete muset strachovat o své zdraví nebo majetek.

Ochrana osob

Bezpečnostní agentury zajišťují ochranu osob na základě konkrétních požadavků klienta. Služba ochrany osob může být ze strany bezpečnostní agentury zajišťována buď jedním osobním strážcem nebo přímo celou skupinou speciálně vycvičených pracovníků agentury. Jestliže potřebujete, je možné se s bezpečnostní agenturou dohodnout na tom, že bude poskytovat ochranu osob nepřetržitě a to na základě dlouhodobé spolupráce. Ovšem je zde možnost využít také jejich služeb pouze nárazově podle aktuálních potřeb.

Ochrana majetku

Ochrana majetku může být vykonávat buď fyzicky se součinností strážců bezpečnostní agentury, nebo elektronicky, případně v kombinaci těchto dvou možností. Bezpečnostní agentura vám dokáže zajistit maximální bezpečnost a ostrahu vašeho majetku a to např. před neoprávněným vniknutím do objektu, před krádežemi, nebo demolicemi objektu. V rámci ochrany majetku je bezpečnostní agentura schopna zajistit všechna přístupová místa do objektu, evidovat vstupy osob do objektu a výstupy osob z objektu, stejně tak i evidovat vjezdy a výjezdy vozidel. Dále poskytují obchůzkovou činnost s možností systému obchůzkové kontroly, kdy má každý zákazník, pro kterého bezpečnostní agentura plní úkol, možnost kdykoliv nahlížet do systému a provádět si analýzu. Pro ostrahu majetku se také nezřídka využívají služební psi, kteří jsou speciálně vycvičení pro tyto účely.

Fyzická ostraha objektů

Mezi bezpečnostní služby bezpečnostních agentur patří také fyzická ostraha, kterou se rozumí ochrana života, zdraví a majetku osob. Bezpečnostní agentury poskytují své služby nejen soukromým osobám, ale také podnikatelům a vždy se maximálně přizpůsobí požadavkům klienta. Ochrana osob a majetku vám od profesionální bezpečnostní agentury zaručí ostrahu majetku např. v hotelích, nákupních centrech, v administrativních budovách, průmyslových objektech a mnoha dalších prostorách. Bezpečnostní agentury jsou také ochotny zajistit připojení těchto objektů na PCO – tedy pult centrální ochrany. Fyzickou ostrahu provádí pochůzková hlídka, která se zaměřuje zejména na kontrolu kritických míst, na oplocení, neporušenost uzamykajících systémů, neporušenost bezpečnostních systémů, kontrolu vnitřních prostor výrobních hal. Obchůzkový služba také efektivně zabraňuje nežádoucímu pohybu osob ve střeženém prostoru, atd.

Jaké jsou možnosti ostrahy velkých objektů?

Ostrahy velkých objektů je možné zajišťovat formou dálkové ostrahy, tedy elektronicky a kamerovými zabezpečovacími systémy, které jsou napojené na pult centrální ochrany, což se využívá při střežení velkých průmyslových objektů a formou fyzické ostrahy objektů, což spočívá v ostraze vrátnice, kontrolní a pochůzkové činnosti, která může být prováděna jak se psovodem nebo ve dvojicích, atd.

Pult centrální ochrany – PCO

Pod pojem PCO se skýtá dálková elektronická ostraha objektů a majetku. Tato ostraha spočívá v tom, že elektronické zabezpečovací systémy přenášejí poplachové, informační, kontrolní a vizuální zprávy ze střeženého objektu do centra, kde následně tyto informace vyhodnocují operátoři a pokud nastane potřeba, vyšlou kontrolní výjezdovou jednotku, aby na místě provedla kontrolu a v případě potřeby zajistila narušený objekt.

Co se týká ochrany velkých průmyslových provozů, kde se provádí fyzická ostraha objektů, je zde možnost tuto fyzickou ostrahu posílit kontrolním mechanismem – napojením na PCO.

Proč se obrátit na bezpečnostní agenturu?

Vzhledem k tomu, že mají profesionální bezpečnostní agentury dlouholeté zkušenosti jak s ostrahou osob, tak i s ostrahou majetku a to velkých i malých průmyslových objektů a jiných, je to ta nejlepší volba obrátit se na ně s žádostí o pomoc při zajištění bezpečnosti osob a majetku. V České republice dochází k neustálému nárůstu počtu krádeží, loupeží a jiných majetkových trestných činů a proto je, dá se říct, nutností svěřit tyto činnosti specializované firmě, která zajistí vaši bezpečnosti.

Ochrana při převozu peněz a cenin

Bezpečnostní agentury plní své úkoly také v rámci zajišťování bezpečnosti při jednorázových nebo pravidelných převozech peněz a cenin. Služby bezpečnostní agentury je možné využít na základě jednorázového požadavku nebo telefonického vyzvání při sjednané vzájemné smlouvě a bezpečnostní agentura vám zajistí bezpečnou a spolehlivou přepravu peněz nebo jiných cenin. Převoz peněz a cenin se uskutečňuje po přesném stanovení místních a časových aspektů a vždy v souladu s podmínkami, které jsou uvedené ve smlouvě.

Bezpečnostní agentury zpravidla na základě pojistné smlouvy ručí za hotovosti nebo ceniny od jejich převzetí až do okamžiku jejich řádného předání v předem určeném místě. Samozřejmostí je ochrana formou doprovodu osobě, která peníze převáží. Každému zákazníkovu garantuje bezpečnostní agentura operativnost a ryze individuální přístup, diskrétnost a spolehlivost a odpovědnost za přepravované hodnoty. Veškeré podmínky plnění konkrétních úkolů je však nutné dojednat s bezpečnostní agenturou osobně, protože každý klient má jiné požadavky, jiné plány, cíle, jiné prostředky a podmínky pro výkon bezpečnostních služeb.

Výcvik sebeobrany

Sebeobranou se rozumí spojení technik z různých bojových umění. Techniky sebeobrany se vám možná nemusí jevit dostatečně efektivně, jako u klasických bojových umění, ale nenechte se mýlit, že nejsou dostatečně účinné. Výcvik sebeobrany je zaměřen proti ozbrojeným i neozbrojeným útočníkům, a to jak beze zbraně, tak i s různými zbraněmi, jako je nůž, láhev, pistole, obušek atd. Sebeobrana není v žádném případě horší než klasická bojová umění. Bezpečnostní agentura, která v rámci poskytování ochrany osob a majetku navíc vyučuje sebeobranu, by měla svým klientům vysvětlit nejen techniky sebeobrany, ale také pravidla, kterými se musí klienti řídit, chtějí-li, aby byla sebeobrana opravdu efektivní. Musí být se svými klienty v kontaktu a sledovat dodržování těchto pravidel.

Bezpečnostní agentuře, která vyučuje sebeobranu, jde hlavně o to, aby ze svých klientů vychovala nejen dobré bojovníky, ale také slušné lidi. Pokud jste se rozhodli pro sebeobranu, měli byste se rozvíjet po všech stránkách a to jak fyzické, psychické i technické, ale hlavně byste měli umět pomáhat slabším, kteří vaši pomoc potřebují. A také myslete na to, že přesto, že děláte sebeobranu nebo jakýkoliv druh bojového umění, neznamená to, že jste neporazitelní. A pokud potřebujete být neporazitelní, spolupracujte s bezpečnostní agenturou, která vám pomůže vaše potřeby snadno zajistit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25154 (topprodukt.cz#2547)


Přidat komentář