Profesní a osobní koučink

Pro růst osobní, ale i firmy, značky a dalších veličin je nezbytně nutný osobní kouč, trenér, který je jako vodítko a vede nás k cestě za úspěchem. Silné společnosti takové trenéry zaměstnávají.

Bylo by pro vás zajímavé najít recept na skvělý život, kde byste se každý večer těšili z úspěchu daného dne a těšili na ten druhý, ve kterém opět nalézáte skvělé body osobního rozvoje pro spokojenost a lepší život? Pak nemusíte pátrat a čekat na nemožné, ale hned teď se objednat k osobnímu trenérovi, který vám nasměruje na životní cestu tím správným směrem. Již se nemusíte obávat vážných situací, se kterými si nebudete vědět rady. Budete sebejistí, klidní i vyrov naní a najednou se překvapivě vše ve vašem životě zlepší k úspěchu. Úspěchu tak je možno dosáhnout poměrně snadno. Je ale nutné pro to něco udělat a to nejlépe usilovnou prací na sobě i své osobě.Profesní a osobní koučink

Profesní a osobní koučink

Hledáte způsob, jak si zvednout sebevědomí, dosáhnout úspěchu, naučit se využívat vlastních zkušeností? Pokud máte to štěstí a bydlíte v Praze, můžeme Vám doporučit odborníka. Naším tipem je profesionální kouč, pan PhDr. Vratislav Strnad Nabízí psychologické poradenství v rozvoji osobnosti, koučinku. Mottem koučů je vyzdvihnutí myšlenky, že dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností. A nedirektivní přístup koučů tuto myšlenku doplňuje: metoda koučování je užívaná k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování dospělého člověka.

Pokud máte o oblast koučování zájem a chcete se dozvědět víc informací, neváhejte se na pana Strnada obrátit, ráda vám vše vysvětlí. Kontakt: PhDr. Vratislav Strnad*** ** ***, telefonní číslo: +420 737 759 863, e-mail: strnad@isz-mc.cz

Motto

...Ptali jste se mě, jaký je rozdíl mezi člověkem a myší, řekl zenový mistr. Myš chodí bludištěm a hledá, co je kde dobrého k snědku. Vedena neomylným čichem, ucítí přítomnost sýra. Po několika slepých pokusech a omylech, kdy zas a znova narazí na překážku, konečně dorazí ke čtvrté brance, kde si pochutná na sýru. Druhého dne se situace opakuje, opět zacítí sýr a již poněkud kratší cestou s méně omyly dorazí ke čtvrté brance a pustí se do sýra. Tak se to opakuje i nazítří a dalšího dne. Veliký bůh života však čas od času změní místo, kde se nachází sýr. Myš je nucena zas a znova podstupovat svoji cestu ke čtvrté brance, kde ale opakovaně nenalézá nic. A tu máme ten rozdíl mezi myší a člověkem. Myš brzy přestane věřit na sýr ve čtvrté brance. Jde jí totiž o sýr a poměrně brzy začne opět věřit svým smyslům, než své minulé naučené cestě. Člověk nikoli. Člověk prostě věří více své idei, že sýr je ve čtvrté brance, ačkoli on tam už dávno není. Dokonce i tehdy, když sýr ve čtvrté brance je od počátku pro člověka pouhou legendou, o níž se doslechl od věrohodných autorit, chodí ke čtvrté brance, kde nenalézá nic dobrého pro sebe. Člověk ví své, myš hledá sýr.

Co získáte osobním koučinkem?

Je pravdou, že u nás, v našich zápisných šířkách není právě práce osobního kouče tak běžná, jako třeba v zemích západní Evropy a dalších vyspělých státech světa. Důvodem, proč celý takový národ je dále, než třeba my, je právě v tom, že tam žijí lidé spokojeněji právě tím, že mají možnost využít služeb osobních trenérů, která se právě v posledních letech rozmáhá i u nás. Takže je dost možné, že během následujících let se dostaneme jako společnost na vyšší životní úroveň a jiné kraje nás budou dávat za vzor. Jenže bez práce nejsou koláče, jak se říká a proto, aby skutečně jsme byli se svým životem spokojeni, musíme něco důležitého udělat. A to chtít.

Profesní a osobní koučink

Touha chtít změnit svůj život k lepšímu je nutný základ Praha

Nic není jen tak a jestliže chcete být úspěšným člověkem, nemůžete doma neustále sedět, jak se říká – na prdeli, ale vstát a jít směr k lepším zítřkům. Častým jevem a problémem je to, že dost lidí ani netuší, jak se má chovat, co má dělat a kterým směrem se upínat. Od toho je tu ale osobní trenér, kouč, který vám nastíní směr, kterým se chcete ubírat a povede vás tou cestou až k vytouženému cíli. Zdá se to jako nemožné a stále stejně nemožné to bude, pokud nebudete tomu věřit a stále si budete opakovat, že to nejde. Nic nepůjde, pokud nebudete chtít a nic proto neuděláte. Je hezké mít plány, ale je také nutné na nich pracovat a směřovat, třeba i malými krůčky k úspěchu v životě.

Pokud si budete opakovat, že ničeho nedosáhnete, pak skutečně nedosáhnete

Lidé mají často problém s jakousi vlastní sebedůvěrou. Pokud třeba ve škole jim nešla angličtina, měli špatné učitele, kteří je zesměšňovali a spíše tak nějak vtloukali do hlavy, že to nikdy nebudou umět, takoví lidé mají obavy nejen anglicky mluvit, ale i se dále učit, rozvíjet. Pokud tak mají pro svůj osobní růst umět hovořit anglicky, pak si říkají, že je to zbytečné a stejně nikdy nebudou tento jazyk ovládat. A tak to opravdu bude, pokud neotevřou jazykovou učebnici, nenapíšou se na kurzy anglického jazyka a nebudou jej stále procvičovat. Nikdy nebudou umět anglicky, pokud proto nic neudělají. A v tom je velký rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi. Zatímco druzí jmenovaní o tom stále jen hovoří, ti úspěšní prostě jdou a změní to. Není to cesta jednoduchá, ale znamená usilovnou práci, neustálé učení, procvičování. Výsledným rozdílem bude, že anglický jazyk budou ovládat.

Není to jednoduché, ale může být

Není to v žádném případě jednoduché, ale časem může být, pokud se osobním koučem necháte nasměrovat tím postupem, který vám ukáže. Najednou totiž lépe pochopíte celou podstatu věci a lépe se budete soustředit na vlastní úspěchy, potřebu v životě, a celkově lepšímu životu. Bude se vám lépe dýchat a vše tak nějak uvidíte jasněji, zřetelněji. Není samozřejmě nutné, abyste v životě dělali obrovské změny, které budou znatelné na první pohled. Pokud nechcete, prostě nemusíte. Je to váš život a vy byste si ho za každých okolností měli žít po svém a tak, aby to pro vás znamenalo úspěch, posunutí se kupředu a za lepším životem. Někdy stačí skutečně udělat malý krok k velkým věcem a vše je najednou jinak. Jindy je holt cesta zdlouhavá, ale zase vás vše posune jinam, na další úroveň žití.

Profesní a osobní koučink

Naleznout životní rovnováhu

Tak, jak bylo již uvedeno, není nutné se na osobního kouče obracet jen v případě, že toužíte po obrovském úspěchu a velkolepých věcech, ale je vhodné se na osobního a profesního trenéra obrátit i v době, kdy chcete jen v životě najít rovnováhu. Třeba zrovna procházíte těžkým obdobím a pořád nerozumíte tomu, proč se tolik špatného muselo udat přímo vám. Nalézat odpovědi v nespravedlnosti světa sice může být jistým klidem, ale ne na dlouho. I v těžkých chvílích je dost možné, že právě osobní koučink bude to pravé, co pro vás bude mít důležitou změnu k posunu lepšímu.

Profesní koučink Praha

V případě, že pracujete v nadnárodní společnosti, je dost možné, že máte k dispozici také svého trenéra. Pokud ne, tak očekávejte, že se tak v následující době velice rychle stane. Konkurence nespí a posouvá se k úspěchu, a kdo chvíli stál, již stojí opodál, platí dnes snad jako nikdy. Firmy zaměstnávají osobní kouče pro rozvoj zaměstnanců a jejich schopností v tom směru, že skutečně se jim takový trenér věnuje. Znamená to plán školení, různých testů a opakování, aby tak zaměstnanci mohli pracovat efektivněji a snáze tak odstranili své případné chyby, zlozvyky, které je vedou na cestu slabých výsledků, které by mohly být výrazně lepší.

Trenérské pozice ve firmách Praha

Dnes se běžně nabízí pozice trenéra ve firmách, který souží právě k tomu, aby se z minima vytěžilo maximum. V dnešní rychlé a uspěchané době je nutné se i občas na chvíli zastavit, zhluboka nadechnout a vydechnout a podívat se na svůj problém z jiného úhlu. K tomu má pomoci právě osobní profesní koučink, který by měla mít každá správná a konkurenceschopná firma. Společnosti, které jsou silné na trhu a opravdu dobré v tom, co dělají, mají své trenéry na každém potřebném oddělení a to je také důvod proč jsou tam, kde jsou. Přítomnost koučů tak není radno podceňovat, i když se na první pohled může takto obrázek jevit jako naprosto zbytečný. Nejen ředitel, asistentka, recepční a řadoví zaměstnanci jsou důležité a nezbytné posty, ale právě pro budování značky na trhu je trenér nutnou součástí týmu.

Psychoterapie Praha

Individuální psychoterapie Praha

Individuální psychoterapie je společnou prací dvou lidí, klienta a terapeuta. Cílem terapie je usnadnit klientovi zvládání životních situací, které jsou pro něj aktuálně či dlouhodobě obtížné. Psychoterapie je účinná v pomoci při zvládání obtíží jako jsou stavy úzkosti, deprese, nejistota, rozladěnost, smutek, obtíže v komunikaci, nerozhodnost, dezorientace ve vlastních pocitech, myšlenkách, pocity ztráty smyslu života, podrážděnost, strach, neporozumění, nespavost, krizové situace, panické stavy, agrese, stud nebo tréma, partnerské, vztahové problémy či psychosomatické a somatopsychické obtíže.

Rozlišujeme krátkodobou individuální psychoterapii zaměřenou na problém a dlouhodobou systematickou individuální psychoterapii. V prvním případě je psychoterapie poskytovaná dle dohody v 5 až 20 poradenských sezeních zaměřených na konkrétní problém nebo životní situaci klienta. Cílem je nalezení řešení dané situace, nikoli osobnostní změna klienta. Dlouhodobá systematická individuální psychoterapie probíhá v pravidelných sezeních v řádech měsíců, zaměřená na dlouhodobé a vleklé obtíže nepříznivě ovlivňující kvalitu života pacienta. Cílem je osobnostní rozvoj pacienta, nalezení nových způsobů zvládání situací, s nimiž se v průběhu života setkává a jeho subjektivní pocit zlepšení, včetně setkávání se sebou samým.

Párová psychoterapie Praha

V každém partnerském vztahu vystřídá počáteční zamilovanost střízlivější, ale možná hlubší pocit lásky k druhému. Během společného života začnou přicházet neshody, starosti, všednost, starosti kolem dětí. Můžou také přijít chvíle, kdy máme druhého dost a společné soužití se zdá být nemožné. Někteří partneři se příliš často hádají, jiní spolu naopak téměř nemluví, některé páry se dohodnou na všem, ale nezažívají spolu spontánní chvíle hravosti a emoční prožitky. Na tom všem je možné pracovat tak, aby se oba partneři cítili ve vztahu lépe.

Párová psychoterapie je určena pro manžele a partnery, kteří cítí potřebu řešit své vztahové potíže. Jejím cílem je pomoci páru naučit se o společných problémech komunikovat a velká pozornost je vedle obsahu sdělení věnována právě samotnému procesu komunikace. Klíčovou otázkou zde je, jak každý z nás přispívá k potížím v komunikaci a ve vztahu a co můžeme dělat pro to, aby se to změnilo. Základním předpokladem úspěšné spolupráce je, že oba partneři jsou motivováni na vztahu pracovat. Párová psychoterapie bývá většinou kratší než individuální terapie a často se pracuje v blocích po 5ti setkáních, kdy se na konci každého bloku vyhodnocují dosažené výsledky ve společné práci a specifikují cíle či témata případného dalšího bloku.

Rodinná psychoterapie Praha

Rodinná psychoterapie je speciální léčebný přístup, který se pokouší navodit prospěšné změny v narušené rodinné skupině psychologickými metodami a snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického, neporuchového fungování celé rodiny. Při konzultacích se pracuje s celou rodinou, pokud možno se všemi jejími členy. Terapeut vytváří prostor k tomu, aby členové rodiny mohli spolu vzájemně mluvit o své situaci, jak se v rodině cítí, jak jednotlivé členy rodiny vnímají, co jim vyhovuje a co ne. Pomáhá vytvořit prostor pro společné hledání cesty ven ze začarovaných kruhů, v kterých se rodina a její členové motají. Tato cesta vede skrze vzájemné naslouchání, respektování, pochopení a otevření se pro nové způsoby fungování a vztahování se k sobě i k ostatním.

Manželský terapeut Praha

Trápí Vás manželský vztah? Ptáte se, kdo pro Vás může něco udělat a co to může být? Odpovědí je manželský terapeut. Pokud jste z Prahy a okolí, tuto službu nabízí pan PhDr. Vratislav Strnad, kterého těší, když k němu přicházejí páry, kteří mají chuť vztah vylepšit. Obvykle se na něho obracejí klienti v případě, když jeden z partnerů (nebo oba partneři) pociťují nesoulad, nespokojenost ve vztahu. Někdy se jedná o žárlivost, jindy o pocit nezájmu a nedostatku pochopení, jindy o sexuální nesoulad či nevěru, ale témat je samozřejmě mnoho. Nejprve se navzájem seznámíte. Je příjemné, když oba partneři přijdou spolu, přestože jsou chvíle, kdy se hovoří s každým zvlášť, to vše se však odvíjí od situace. První setkání je obvykle věnováno základnímu poznání ohniska potíží. Pokud je to možné, již na prvním setkání se učiní první krok, krůček k nápravě. V závěru schůzky vám je obvykle navržen další postup, který je pro Váš pár vhodný. Pana Strnada můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 737 759 863,či prostřednictvím e-mailu strnad@isz-mc.cz.

Rodinný terapeut Praha

Každý člověk je chápán jako součást sociálního a vztahového systému, ve kterém žije. Náš nejdůležitější systém je zpravidla rodina, která tvoří stimulující a bezpečný prostor pro zdravý duševní a tělesný růst všech členů rodiny. Každá rodina postupně prochází vývojem a změnou. Z nějakého důvodu však rodinný systém může uvíznout v určitém bodě svého vývoje, kdy může dojít k onemocnění jednoho nebo i více členů rodiny. V takovém případě je žádoucí pomoc rodinného terapeuta, který vám pomůže převést rodinný celek do nové a zdravější polohy.

Vzdělávání Praha

Vzdělávání je proces osvojování technických a vědeckých znalostí, uvědomělého a cílevědomého zprostředkování vědomostí, praktických a intelektuálních dovedností a postojů, lidských zkušeností, utváření morálních rysů a osobitých zájmů. Cílem vzdělávání je působení na člověka nebo skupinu za účelem utváření osobnosti a individualizace společenského vědomí.

Supervize Praha

Supervize je strukturovaný proces, který dává lidem možnost otevřeně hovořit o své práci, o problémech a situacích, které s ní souvisejí. Pomáhá řešit konkrétní problémové situace. Jde o formu učení v bezpečném, tvořivém a laskavém prostředí. Supervize nám může dát příležitost podívat se na věci s odstupem, vyvarovat se snadného obviňování druhých (kolegů, klientů, organizace) a dává možnost pustit se do hledání nových možností, odhalit poučení a získat podporu.

Supervize znamená dohled či kontrolu a využívá se v rámci vzdělávání a podpoře v psychoterapii, ve smyslu vedení do praxe a v praxi zkušenějším psychoterapeutem. V široké oblasti je používána k řízení lidských zdrojů v organizaci, v oblasti pomáhajících profesí a sociální práce a v oblasti vzdělávání. Supervize je metoda sloužící k dalšímu osobnímu a profesionálnímu rozvoji pracovníků, motivaci k práci, umožnit získat sebereflexi, zlepšení kvality péče o klienty a řízení v organizaci.

Potřebujete nezávislého externího odborníka, který poskytne vašim zaměstnancům podporu při uvolnění negativních emocí a stresu, které zaměstnance zasáhnou při plnění pracovních povinností? V tomto případě se obraťte na pana PhDr. Vratislava Strnada, který poskytuje rady a podporu v konkrétních problémech, se kterými se potkáváte v každodenní práci. Pan Strnad je vzdělaná osobnost v oblasti supervizní činnosti, která má komunikační dovednosti, znalosti psychologie a práce s lidmi, umění komunikace s dospělými, pedagogické dovednosti a v neposlední řadě schopnost naslouchat.

Poradenství organizacím Praha

Cílem je pomoci vaší firmě nebo instituci realizovat klíčové změny a rozvojové projekty, díky kterým zvýšíte její efektivnost a konkurenceschopnost a tím zajistíte její trvalý růst. Poradenství organizacím tkví zejména v pomoci organizacím s řízením firmy (jako celku), s každodenními procesy či marketingovými aktivitami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25345 (topprodukt.cz#2740)


Přidat komentář