Projektová a inženýrská činnost - Praha Zbraslav a okolí

V případě, že jste se rozhodli postavit rodinný dům a máte peníze, jen vám chybí nápady a inspirace, jak celou stavbu zrealizovat, neváhejte a oslovte projektanta a nebudete litovat. Není nad to, mít vše promyšlené do posledního detailu.

Projektová dokumentace

Pod pojmem projektová dokumentace si můžete představit soubor dvojrozměrných schémat a výkresů. Tento soubor je doplněn textovou části, která slouží k popisu stavby rodinného domu nebo jiného objektu, jehož výstavba bude započata.  Výkresy jsou pravidla kresleny na papír, ale v současné době bývají zároveň i vyhotoveny v digitální podobě. Jak výkresy, tak i plány se zpravidla využívají v architektuře a stavebnictví a jejich účelem, jakož i celkové projektové dokumentace, je přesné a konkrétní zaznamenání veškerých geometrických charakteristik staveniště, budov, produktů. Výkresy můžou mít účel prezentační nebo orientační, a můžou zaznamenávat původní stavy objektu. Vůbec hlavním smyslem dokumentace je zobrazení skutečného stavu místa či objektu, nebo poskytnout dostatek informací staviteli, případně výrobci pro realizaci záměru výstavby. Jestliže se setkáte s výrazem plán, tímto se rozumí jednotlivý výkres nebo-li půdorys, nebo také zákres z projektové dokumentace. Plánem se rozumí, přesněji řečeno, ortografický pohled na objekt shora, tedy stejný pohled, jaký se používá u map.

Projekty rodinných domů

Přesto, že jsou projekty zdánlivě malého rozsahu, patří k těm nejvíce náročným architektonickým úkolům. Co je snad nejdůležitější ještě před započetím zpracování projektové dokumentace, je navázat důvěrný a otevřený vztah s klientem, protože jen to může architektovi umožnit pochopit potřeby klienta, přesně definovat jeho nároky a představy na bydlení, na stávající zvyklosti, atd. Jen kvalitní vztah je předpokladem úspěšného a dobrého návrhu rodinného domu. Je potřeba myslet nejenom na současnost, ale především na budoucnost. Potřeby každé rodiny se samozřejmě s věkem hodně mění, rodina se rozrůstá, zmenšuje, má jiné nároky, atd., a proto by rodinný dům měl poskytnout všechno potřebné a to kdykoli během jeho existence.

Individuální architektonický návrh nebo typový návrh

Jestliže váháte, zda koupit typový projekt rodinného  domu nebo si nechat vypracovat individuální architektonický návrh přímo od architekta, je vždy lepší volbou druhá varianta a to tedy individuální návrh, který se šitý přímo na míru klientovi. Je potřeba si uvědomit, že úplně každý pozemek, který jste si pro výstavbu rodinného domu vybrali, je jiný, také požadavky investorů do stavby jsou rozdílné, okolní zástavba včetně přírody či krajiny má jiný charakter. Každý architekt vám potvrdí, že se vždy a znovu při řešení návrhu rodinných domů setkává s rozdílnými nároky investorů, s jinými podmínkami a problémy. Jestliže zvolíte typový projekt, zřejmě pro jeho nižší cenu, musíte počítat s tím, že takové různorodosti jako je charakter pozemku, okolní zástavby aj. nemůže vystihnout. Typové projekty bývají hodně často navrhovány pro perfektní rovinatý pozemek s dobrou orientací ke světovým stranám. Proto bývá také často potřeba většinu typových projektů upravovat podle vašich podmínek.

Typové projekty rodinných domů v sobě nemají zahrnuté návrhy přípojek, proto je opět potřeba stejně oslovit architekta a tento vám je do vašeho projektu zpracuje a doplní. Dále je potřeba do těchto projektů zakreslit umístění rodinného domu na konkrétní parcelu. A v těchto okamžicích už jen stačí, abyste si připočetli k ceně typového projektu ještě cenu za tyto práce navíc, a zjistíte, že ve finále zaplatíte možná stejně jako za individuální architektonický návrh klasického rodinného domu. O tom, že má návrh rodinného domu, který je vytvořen ve spolupráci s architektem a investorem, mnohem větší užitnou hodnotu, se snad ani nemusíme zmiňovat.

Na co se při plánování projektu zaměřit?

Každý rodinný dům by měl být zcela jistě více či méně přehledný a to uspořádáním jednotlivých potřebných místností ať už v jednom, dvou nebo třech podlažích. Počet a funkce místností, které se v domě nachází, je velmi důležitým elementem, ze kterého se kvalitní a účelný rodinný dům skládá. Stejně tak podstatné je i technické řešení nosných konstrukcí domu, velikost pozemku, jeho orientace, reakce na tvar domu, a přizpůsobení s okolím. Rodinný dům by měl svým uživatelům poskytnout určitou architektonickou kvalitu. Tu můžete docílit kvalitní prací s prostorem, se světlem, ale také výhledy, výběrem materiálů a mnoha dalšími detaily. Dobrá architektura by měla především vhodně reagovat na místo, kde dům bude stát, vyzdvihnout to dobré a naopak potlačit to špatné. Každý nový dům by měl být svébytnou individualitou, jedinečnou a neopakovatelnou. Typový projekt rodinného domu bývá velmi často pouhopouhým seskupením místností. Takové rodinné domy často nebývají navržený ani architektonicky a dokonce ani inženýrsky. Někdy tyto projekty ani nereagují na konkrétní pozemek, kde bude dům stát, ani na okolí, nebo připomínají spíše panelákový byt.

Vždy samozřejmě záleží čistě na vás, co od svého rodinného domu očekáváte. Je jasné, že kvalitní architektura pozitivně motivuje a také přispívá k psychické pohodě. Vždy je jen vaše volba, zda bude dům přesně podle vašich představ, a zda architektu umožníte, aby přímo pro vás vytvořil vlastní svět a prostor, ve kterém bude všechno pro vás připraveno, který bude vytvořen skutečně pro vás a bude tak splňovat všechny vaše požadavky.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost je nedílnou součástí příprav k zahájení výstavby rodinného domu. Vždy je potřeba perfektní přípravy podkladů a projektové dokumentace proto, aby byla komunikace se stavebním úřadem účelná a nedocházelo ke zbytečným průtahům. Kvalitně odvedená inženýrská činnost vždycky, za každých okolností, a bez výjimky, významným způsobem uspoří náklady a čas, který je tolik potřebný k realizaci stavby rodinného domu.

Ať už jste se rozhodli pro individuální architektonický návrh nebo typový, ať jste teprve ve fázi myšlenek na stavbu rodinného domu nebo jste již započali stavět, ať už jste koupili pozemek pro výstavbu, nebo teprve hledáte, věříme, že vám náš článek přinesl aspoň trochu pro vás důležitých informací, které vám při volbě projektu rodinného domu pomůžou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25060 (topprodukt.cz#2451)


Přidat komentář