Projektová dokumentace rodinných domů - Semily a okolí

Než je vůbec možné se pustit do výstavby rodinného domu, je zapotřebí mít nejen finanční prostředky, stavební pozemek, ale také kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci. Tu Vám vypracuje zkušený architekt a projektant v jednom.

Řekne-li se projektová dokumentace stavby, pak se nám logicky vybaví velký arch papíru, na kterém bude „náčrt“ našeho nového domova. Ovšem projektová dokumentace je mnohem obsáhlejší a zahrnuje škálu výkresových, ale také textových dokumentů. Tak, jak se říká, že pro samotnou stavbu objektu, jsou nesmírně důležité základy, tak i tyto základy se budují právě dle zpracovaného projektu. Ale nejen základy, ale i celková stavba se řídí dle dokumentace, která vzejde z odborných rukou architekta, projektanta. A abyste se mohli těšit po dlouhé roky z bezproblémového bydlení, je dobré věnovat zvýšenou pozornost nejen výběru stavební firmy, ale také projektanta.

Žití v rodinném domě a bytě

Komu z nás by se nelíbilo bydlet v některém z rodinných domů, které obdivujeme při našich procházkách a toulkách. Patříte k těm, kteří se pokochají architektonickým řešením domu, malebnou zahrádkou, poté si povzdychnou a jdou dál? Povzdychnutí v souvislosti s nedostupností žití v rodinném domě, může však být do jisté míry za jistý čas zbytečné.

Pořízení rodinného domu totiž není zas tak nedostupnou záležitostí, jak by se mohlo „z vnějšku“ zdát. Stačí si pro zajímavost porovnat vstupní finanční náklady, potřebné investiční kroky za pár let, ale také prostorové možnosti aj. u nákupu nového několika pokojového bytu a pořízení nového rodinného domu. Možná budete překvapeni, jak nejen po stránce finanční, ale i stránce výhod, Vám může vyjít do „plusu“ rodinný dům.

Projektová dokumentace rodinných domů - Semily a okolí

Rozhodli jste se pro výstavbu rodinného domu, ať už jednopodlažního, či do patra? Jistě jste již řešili Vaše finanční možnosti. Ostatně, díky hypotékám je možné být mnohem blíže a za mnohem kratší dobu ke splnění Vašeho snu v podobě vlastního rodinného domku, vystavěného dle Vašich představ. Vedle financí a vybraného, zakoupeného pozemku, bude dalším krokem vypracování projektové dokumentace.

Projektová dokumentace rodinného domu

Ruku v ruce s nezbytnými znalostmi a zkušenostmi při vypracování projektové dokumentace, je i nutnost respektování patřičné legislativy. Konkrétně se jedná o zákon stavební a zákon o hospodaření energií.

Když si objednáte projektovou dokumentaci, co můžete očekávat? Již výše jsme naznačili, že v ní nenajdete jen výkresovou část Vašeho nového domova. Podíváme-li se blíže na složku projektové dokumentace, pak v ní najdeme hned několik jednotlivých částí. Hned po otevření desek, patří prostor kompletnímu seznamu, a to s uvedením všech dílčích částí, které v projektové dokumentaci najdete.

Architekt a projektant v jednom

Aby se mohl projektant pustit do vypracování projektové dokumentace, je zapotřebí, aby měl k dispozici architektonické řešení domu. Tomuto návrhu se věnuje architekt. Vyhotoví ho v požadovaném měřítku, a to vzhledem ke složitosti a velikosti dané stavby. Nejčastěji se volí měřítko 1:100, 1:200, 1:250 a 1:500. Během zpracovávání studie je zapotřebí konzultací, a to s Vámi i stavební firmou, která se do pozdější výstavby rodinného domu, pustí. Díky tomu budete Vy sami u samotného zrodu Vašeho nového domova. Bude to pro Vás jistě neopakovatelná zkušenost. Laikovi však může činit určité potíže se vyznat ve výkresech a dokázat si představit finální podobu domu. Mezi architekty a** projektanty** najdete i takové, kteří Vám mohou konečnou podobu domu přenést do vizualizace. Získáte tak skutečný model rodinného domu, tak, jak bude vypadat, když bude postaven, samozřejmě však ve zmenšeném měřítku. Díky tomuto modelu budete také moci určité detaily poupravit a projednat s architektem.

Rekonstrukce budov

Projekční kanceláře a architekti neřeší v souvislosti se stavbami „jen“ jejich novou výstavbu. Častokrát se klienti obrací na projektanta, architekta s žádostí o rekonstrukci, či modernizaci daného objektu. Není výjimkou, že do projekční kanceláře přijdou klienti s tím, že by se jim líbilo, či by potřebovali zvětšit horní patro domu, protáhnout balkon, terasu, přistavit přístěnek apod. Přijdou s otázkou v očích, zda je to vůbec možné, a to například s ohledem na statiku domu, vedení elektriky, vody apod. Děje se tak v případech, kdy „přijde“ rodina, kupujete postarší domek aj.

K tomu, aby se však projektant mohl pustit do práce, tj. zpracovat nový, upravený projekt domu, bude potřebovat původní projektovou dokumentaci. Nejen z tohoto důvodu, je více než důležité, abyste prvotní vypracovanou projektovou dokumentaci od domu nevyhazovali, ale pečlivě si ji uschovali. Ovšem, projekční kanceláře si povětšinou samy uschovávají staré vypracované dokumentace. Takže, kdyby bylo nejhůř, můžete se vydat za nimi. Horší to bude samozřejmě v případě, že kupujete postarší dům, a dokumentace k němu „jaksi“ chybí. Situace je ztížená, ale ne přímo neřešitelná.

Vedle původní projektové dokumentace, pak také počítejte s návštěvou projektanta přímo na místě budoucích změn. Projektant tak získá mnohem lepší představu nejen o samotném objektu, ale také rázu přilehlého okolí aj.

Realizace interiérů

Výstavba a rekonstrukce domu má velmi blízko k činnostem, které spočívají v realizaci interiérů. Doposud jsme spíše řešili „schránku“ objektu, jako takovou. Nezmiňovali jsme otázku dispoziční a rozměrovou.

Výše uvedená rekonstrukce se tak nemusí výlučně týkat jen zvětšení domu. K rekonstrukčním prvkům patří i změna vnitřního uspořádání domu. Je tak možné přidat, či naopak ubrat příčku, rekonstruovat koupelnu, kuchyň aj. Při realizaci interiérů se pak řeší uspořádání jednotlivých místností, a to včetně vybavení, spotřebičů, ale také barevného rozložení. Ti, kteří nabízí službu v podobě realizace interiérů, častokráte pracují se speciálními grafickými programy, díky kterým si budete moci nechat vypracovat hned několik návrhů Vaší nové kuchyně, koupelny, vstupní haly aj.

Vypracování projektové dokumentace, architektonické studie, výstavba budovy, rekonstrukce budovy i** realizace interiérů** – činnosti, kdy každá vyžaduje „svoje“, ale současně na sebe navazují a musí respektovat jedna druhou. Rodinný dům by Vám stavební firma jen těžko postavila bez kvalitní projektové dokumentace. Rekonstrukce domu by nemusela splnit Vaše očekávání a spokojenost, kdyby nebylo pamatováno na důležité prvky stavby. A takto bychom mohli pokračovat. Abychom se ve výstavbě, rekonstrukci a modernizaci staveb vůbec někam dostali a posunuli, pak se bez zkušeného a znalého projektanta, architekta neobejdeme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25052 (topprodukt.cz#2443)


Přidat komentář