Projekty rodinných domů - Břeclav a okolí

Jedním ze základních předpokladů při zadávání práce projektantovi je dobrá komunikace. Záleží jen na Vás, zda mu své plány a tužby dokážete perfektně sdělit, pro Vaši pozdější spokojenost.

Projekt, dokumentace, architektonický návrh, výpočty, inženýrské kalkulace... to vše je součástí práce projektanta, který Vám zpracuje Vaše nápady a vize, touhy po novém domě, přidá svoji vizi a osobitý styl a společně vytvoříte svatbu tzv. „na papíře“ nebo dnes již také v počítači.

Výkresová a textová dokumentace – tedy projektová dokumentace je nutná jako základ pro celou výstavbu. Příprava, projektování stavby, samotná stavební část, kolaudace a pak nastává předání klíčů a můžete se stěhovat.

Kancelář projektanta

Ještě jste nikdy neměli příležitost setkat se s projektantem a nevíte co Vás čeká? Připravte si všechny nápady, návrhy, vychytávky, které ve svém plánovaném domě chcete mít. Rozmyslete si, jaká bude Vaše střecha, jaká okna nebo dveře se Vám líbí, zda chcete mít v obývacím pokoji krb, podlahové topení nebo tepelné čerpadlo. Toužíte-li po nějakém stavebním skvostu, máte jasnou představu o tom jak bude Váš dům vypadat, možná byste měli sáhnout po službě architekta, který bude mít možná větší prostor pro jeho realizaci.

Rozpočty staveb

Rozpočet zpracovaný projektantem či jinou odbornou osobou má nezastupitelné místo v oblasti plánování realizace a je jeden z nejdůležitějších dokumentů stavby. Jen s vhodně vypracovaným stavebním rozpočtem si můžete přesně zjistit, jaké finanční prostředky bude nutné vynaložit pro Váš stavební záměr.

3D projekční činnost

Aby vše bylo dokonalé, firmy poskytují u projektů 3D vizualizaci pro lepší představu návrhu a technického řešení. Takováto vizualizace Vám dopředu ukáží, jak Vaše uvažované řešení vypadá reálně.

Počítačový program AutoCAD LT

Některé projektové kanceláře pracují s počítačovým programem, který vytváří technické výkresy pro všechny profese, které se na stavbě domu podílejí. Pro obory jako geodezie, elektrotechnika, stavebnictví… je tak zajištěna bezproblémová komunikace, výkresy obsahují požadované tabulky, kvóty, popisy, šrafy atd. Práce s tímto programem je spolehlivá a díky 2D kreslicím nástrojům zvyšuje produktivitu práce.** Projektanta** také můžete požádat o radu s výběrem** stavební firmy**, jejich dlouholeté zkušenosti z oboru dávají předpoklady k eliminování nepoctivých nebo nesolidních řemeslníků.

Zjišťování radonového indexu

Jedním z nutných měření na Vašem pozemku, určeném jako stavební parcela, je radonové měření. Radonový plyn je v půdě na celém území ČR. Lidskému zdraví škodlivé karcinogenní látky, které se tvoří při rozpadu tohoto plynu, se proto musí sledovat, aby z půdy neměly možnost pronikat jak do rodinných domů, tak do dalších prostor, kde se zdržují lidé – nákupní centra, administrativní budovy, výrobní haly...

Hrozí vysoká pravděpodobnost onemocnění rakoviny plic u lidí, kteří by tyto škodliviny inhalovali. Z tohoto důvodu se musí určit míra hladiny radonu a na základě       těchto výpočtů se stanoví tloušťka hydroizolace, která pronikání radonu do domu zabrání. Na závěr se ještě provede měření v hotovém domě a to v každé místnosti, aby bylo vyloučeno jakékoliv pochybení.

Technický dozor na stavbě

Získal si Váš projektant Vaši důvěru? Jste spokojeni s jeho prací? Potom je dobrou volbou pověřit jej také funkcí technického dozoru. Kdo jiný ohlídá Vaši stavbu lépe? Dodavatelé i samotná stavební firma má být na tuto skutečnost předem připravena. Důležitá je kontrola provádění práce, jejich kvalita, včasnost provedení a protokolování záznamů, sledování jednotlivých dodávek, jednání s úřady a s řemeslníky z oborů elektro, voda, plyn... Kontrola zejména těch prací, které jsou v budoucnu zakryté a méně přístupné.

Pozemek ve ZPF

Je-li pozemek, který jste si vybrali jako stavební parcelu prozatím zapsán jako zemědělská půda na zemědělském půdním fondu = ZPF, je třeba zažádat o jeho vyjmutí. Toto rozhodnutí náleží odboru životního prostředí. Výška poplatku za vyjmutí pozemku ze ZPF záleží na výměře, bonitě půdy a důvodu odnětí. Také tento úkol můžete svěřit třetí osobě, která bude jednat Vaším jménem. Potřebujete k žádosti doložit například výpis z katastru nemovitostí na parcelu, snímek pozemkové mapy se zákresem navrhovaného odnětí, situační nákres stavby atd.

PENB - průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti Vašeho domu a energetický štítek obálky této budovy Vám zajistí optimální vnitřní podmínky, které lze ovlivnit vytápěním, větráním, ohřevem teplé vody nebo klimatizací apod. Data slouží k informovanosti o tepelně izolačních vlastnostech Vašeho domu. Dostává se Vám tímto krokem do ruky doklad, který Vám přináší přesné informace o provozních nákladech do budoucna nebo jej lze využít při prodeji nemovitosti jako výbornou nadhodnotu.

Certifikát Autorizovaný technik

O jaký certifikát vlastně jde, co znamená? Autorizací se rozumí oprávnění osob k výkonu odborných činností ve výstavbě. Vybranými činnostmi ve výstavbě jsou projektová činnost a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Autorizovaný technik tedy může např. provádět stavebně technické průzkumy, vést realizaci stavby, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, řídit příslušné odborné stavební a montážní práce apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24303 (topprodukt.cz#1213)


Přidat komentář