Projekty rodinných domů - Bruntál, Ostrava, Olomouc, Opava

Jakákoli stavba rodinného domu nebo rekonstrukce nemovitosti potřebuje předem stanovený projekt, aby bylo jasné, jak se má v jednotlivých pracích postupovat. Tyto služby vám poskytne projekční kancelář.

Rozhodnutí o stavbě

Stavba domu nebývá obvykle žádnou selankou. Představa investora a budoucího majitele nemusí totiž vždy odpovídat jeho finančním možnostem, stejně tak stavební parcela nemusí mít vždy ideální parametry. Stavba na zelené louce, je stavbou, která začíná u vyhlédnutí si zelené nebo křovinaté plochy a k tomu, aby se stala stavební parcelou a posléze stavebním místem, je zapotřebí administrativní kolotoč, který je nesmírně náročný. Vyřízení všech povolení vyžaduje spoustu času a spoustu povolení a schvalování, tyto požadavky má v podstatě každá stavba. Začít stavět a zároveň začít dělat kompromisy, kdy ustupujeme od svých snů a požadavků není ten nejlepší start.

Rozhodnout se pro výstavbu jakéhokoli objektu je rozhodnutím do budoucna a zároveň investicí, která bude hmatatelnou finanční rezervou a pojistkou do budoucna. Proto je nezbytné nutné, mít absolutně jasnou představu, pro koho je stavba určena, kolik osob bude její prostory využívat, stejně tak frekvence pohybu na zastavěné ploše. Ať stavíme dům pro rodinu nebo máme podnikatelský záměr, každá stavba musí být přizpůsobena počtu lidí, kteří se v jejich útrobách budou pohybovat. Inženýrské sítě a budoucí technické zázemí jsou základní nutnosti na kterých se nedá šetřit S tím přímo souvisí výška investice. Neexistuje přímá úměra v tom, že malý dům stojí málo peněz a vše se odvíjí jen od jeho velikosti. Hodnota stavby je také daná použitými technologiemi a stavebními materiály, lokalito ve které byla postavena. Vyšší investice do stavby na jejím začátku, může znamenat úsporu bydlení v následujících létech.

Stavební projekt musí souznít s krajinou

Současný trend staveb nízkoenergetických a pasivních domů jasně ukazuje cestu, kterou se vydává současná populace. Příjemné je na tom vědomí, že tyto stavby nejsou stavěny jen s cílem finanční úspory do budoucnu, ale jejich koncepce je ohleduplná k přírodě a splňuje ekologické představy o moderním bydlení. Soudobá architektura se vydává směrem, který je ohleduplný k přírodě a vnímavý vůči potřebám lidí. Stavební projekty a architektonické návrhy hledají svou tvář a naštěstí už nekopírují styly, které nepatří do naší krajiny. Pro běžného klienty jsou navíc nesmírně přínosným prvkem virtuální projekty, které ukážou stavbu v takové podobě, v jaké bude k dispozici svým majitelům.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Inženýr Stříž u svých stavebních projektů nezůstává jen u návrhů, svým klientům vychází vstříc i zajištění realizaci stavby. Součástí nabídky LS Projektu jsou i inženýrské činnosti, zajištění všech podkladů pro vyřízení územního řízení a obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů, mimo jiné nabízí své zkušenosti při vyřízení stavebního povolení, při zpracování projektů skutečného provedení stavby a zpracování a vyřízení změny stavby před jejím dokončením. Svými cennými zkušenostmi přispívá při výběrovém řízení na dodavatele stavby a stejnou pomoc nabízí i při kolaudaci. Stavebníkovi investorovi díky těmto službám, odpadne spousta starostí a vyřizování a následnou digitalizací projektové dokumentace, jsou mu lehce přístupny všechna data a údaje, které zjednodušují kontrolu průběhu stavby a v budoucnu je celá archivace dosažitelná během okamžiku.

Tyto moderní postupy urychlují všechny práce a tím také šetří investorovi jeho výdaje. Atraktivní součástí zpracování projektů je jejich vizualizace a počítačová animace návrhů. Fotorealistická podoba projektů zasazená do prostoru zástavby nebo krajiny, ukáže budoucí vhled novostavby v reálu. A ještě v této chvíli se stavebník může rozhodnout jestli je vše tak, jak si představoval, protože i hezká představa ve skutečnosti nemusí odpovídat tomu, co jsme si vysnili. 3D provedení interiéru může ukázat, jak účelně bude prostor využíván a kde jsou rezervy a co je zapotřebí změnit. Návštěva virtuálního domova nebo jakékoli stavby umožní představu o vybavení a doplňcích interiéru, to také urychluje všechny činnosti, které spějí ke kolaudaci.

Projekty, které už stojí

Portfolio LS projektu obsahuje stavby pro bydlení, jako jsou bytové domy, rodinné domky a doplňkové stavby (garáže, bazény, hospodářské budovy apod.), jeho součástí jsou také stavby občanské vybavenosti, mezi které patří polyfunkční stavby, administrativní stavby, prodejny různých velikostí a typů. V případě projekční činnosti LS projektu opravdu rozhoduje přání klienta a jeho představa, tyto požadavky jsou pak převedeny stavebního návrhu. Pokud klient nemá svou vlastní vizi, projektanti dodají několik návrhů, které by měly odpovídat účelu stavby a charakteru jejího zaměření, klient se pak může rozhodnout, který z těchto návrhů odpovídá jeho požadavkům nebo může dodat další podněty, které budou vyslyšeny.

Každá stavba vyžaduje postup a řád

Balíček činností a postupů, které jsou zahrnuty do výkonu práce projektových studií usnadňují realizaci celých staveb, navíc každý projektant přivítá, pokud může dohlédnout na přímou realizaci projektu. Konzultací s investorem a stavební firmou, dohlíží na to, aby koncepce projektu byla dodržena a celá stavba sloužila v budoucnu svému účelu co nejdéle bez dalších úprav. Projektová studia nabízejí i poradenství, kde společně s klientem proberou jeho vizi o stavbě, eliminují chybné představy a názory, poukážou na vhodná rozhodnutí, odhadem zjistí finanční náročnost celé stavby, díky těmto konzultacím, může budoucí stavebník zjistit, jak náročná pro něj stavba bude.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24534 (topprodukt.cz#1632)


Přidat komentář