Projekty rodinných domů - Jihlava, Praha, Žďár nad Sázavou

Pokud se chystáte stavět či rekonstruovat dům či byt, budete potřebovat kvalitního a zkušeného projektanta. Projektová dokumentace je totiž základním pilířem, který ovlivní konečný výsledek stavby.

Rozhodnutí o stavbě nového domu je jedním z nejdůležitějších v lidském životě. Jde o velikou finanční zátěž, často o finanční závazek na celý život. Proto je pro nás tak důležité, aby nám dům dobře a především dlouho sloužil. Prvním a bezpochyby nejdůležitějším krokem při stavbě rodinného domu je nechat si vypracovat projekt domu od zkušených profesionálů. Pokud je projekt vypracován kvalitně, splní všechny naše požadavky, přání a sny, při dodržení všech stanovených zákonných a bezpečnostních norem.

Projekty rodinných domů - Jihlava, Praha, Žďár nad Sázavou

Poptáváte-li odborníka přes projektování rodinných domů a vyžadujete u něj spolehlivost a pečlivost, můžete se s důvěrou obrátit na stavební firmu pana Jana Anýže. Firma pana Anýže s Vámi probere všechny možné alternativy, a to s přihlédnutím k Vašim představám a možnostem. Samozřejmostí je prostor pro Vás a Vaše dotazy. Firma pana Jana Anýže vychází při projektování rodinných domů ze svých zkušeností a odborných znalostí. Od roku 1997 nabízí profesionální služby v oblasti projekčních, inženýrských a obchodních činností. Mezi její hlavní činnosti patří:

 • energetické projekty a posudky v oblasti úspor energií rodinných a bytových domů a občanské vybavenosti (školy, obecní úřady a podobně),
 • průmyslové stavby zaměřené především na technická a technologická zařízení (TZS) pro energetiku a výrobu (různé druhy potrubních sítí, sklady a stáčení hořlavin, výrobní zařízení), ale také další obory průmyslových staveb,
 • ekologické a zemědělské stavby (čerpací stanice ČOV, výroba bionafty,…),
 • technická zařízení stavebních objektů (vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, zdravotechnika),
 • nadzemní technologické a podzemní inženýrské sítě (vodovody, produktovody, plynovody, kanalizace, elektrické rozvody a veřejné osvětlení),
 • nosné kovové konstrukce.

Firmu pana Anýže naleznete na adrese Na Prutech 1226/8, Žďár nad Sázavou, 59101. V případě dotazů k nabízeným službám, využijte telefonní kontakt +420 603 795 986, popřípadě e-mailovou adresu kopie.zdar@seznam.cz. Pro bližší informace navštivte jejich webové stránky http://www.jan-anyz.cz. Věříme, že se službami firmy pana Jana Anýže budete plně spokojeni.

Firma pana Jana Anýže Vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Více informací o Projekty rodinných domů - Jihlava naleznete na http://www.jan-anyz.cz

Originál či typový projekt?

První otázkou, kterou si musíme položit je, zda si chceme nechat vypracovat nový projekt rodinného domu, přesně podle našich představ nebo nám více vyhovuje typový projekt domu. Typové projekty mají své výhody. Především jsou k dispozici ihned, bez čekání a dále je jejich proveditelnost již ověřena v praxi.

Pokud si zvolíme nový projekt, musíme počítat s tím, že žádné zadání, na kterém pracuje víc než jedna osoba nemůže dopadnout dobře, pokud spolu nebudou všichni zúčastnění komunikovat a naslouchat si. Samozřejmě, při tak důležitém úkolu, jakým projekt rodinného domu bezpochyby je, bude každá strana bránit své zájmy. Zadavatel projektu, budoucí majitel domu, bude trvat na svých přáních, představách a snech. Na druhé straně projektanti se budou snažit přizpůsobit tyto přání reálným možnostem domu tak, aby nedošlo k porušení stanovených norem, předpisů a praktické funkčnosti domu. Je tedy třeba komunikovat a najít společné řešení. Jen tak může být projekt úspěšný a uspokojit obě strany.

Obsahová stránka projektové dokumentace Jihlava, Praha, Žďár nad Sázavou

Projektová dokumentace je stěžejním podkladem pro vydání stavebního povolení. Proto musí být vypracována pokud možno bezchybně a splňovat nejen základní, ale i specifické požadavky, které si v některých případech jednotlivé stavební úřady kladou. Proto bývá vypracování projektové dokumentace poměrně zdlouhavou záležitostí. Pokud je ale vypracována kvalitně, pomůže předejít případným nedorozuměním a problémům, ke kterým by mohlo při komunikaci s úřady dojít. Projektová dokumentace rodinného domu má pevně stanovené části, které musí bezpodmínečně obsahovat. Jedná se o:

 • průvodní zprávu projektové dokumentace – tato část poskytuje stručný popis budoucí stavby
 • souhrnnou technickou zprávu – zde je uveden podrobnější popis stavby, včetně architektonických a technických řešení
 • technická a výkresová část – obsahuje mimo jiné půdorysy stavby, pohledy na stavbu ze všech světových stran, jednotlivá konstrukční a technická řešení
 • statická část – jde o statické posouzení plánované stavby
 • elektroinstalační část – detailní popis a nákresy elektroinstalací uvnitř i vně domu
 • zdravotně technické řešení – popis instalací zdravotechniky, včetně materiálů
 • část vytápění – rozbor rozvodů a materiálů ústředního topení (pokud je k vytápění použit jiný zdroj než výše zmíněný elektrický proud – např. plynový kotel, bývá  součástí  projektové dokumentace ještě samostatná část týkající se tohoto zdroje)

 • požárně bezpečností řešení – řeší otázky požární bezpečnosti stavby v rámci zákonných norem

Některé projekční firmy dokonce v rámci služby klientům nabízejí možnost vyřízení stavebního povolení v zastoupení klienta na základě plné moci. Samozřejmě, ani tato služba není zadarmo. V dnešní hektické době, kdy si málokdo může dovolit strávit nemálo času „běháním“ po úřadech, je však tato služba využívána klienty velmi často. Pokud si budeme přát, zahrne projekční firma do projektové dokumentace bez problémů i přilehlé stavby domu, jakými jsou například volně stojící garáž či stání na auto, kůlna či altán.

Důležité aspekty před započetím projekčních prací Jihlava, Praha, Žďár nad Sázavou

Ještě před započetím práce na detailech projektové dokumentace je třeba si stanovit základní požadavky na dům. Jedná se především o rozlohu neboli zastavěnou plochu domu. Ta je totiž omezena velikostí pozemku a předpisy, které přesně stanovují maximální povolený poměr domu a pozemku. Pokud tedy již pozemek, na kterém chcete rodinný dům stavět, vlastníte, může to znamenat jisté omezení. Také bychom se měli rozhodnout, jaký dům chceme stavět z hlediska energetických úspor. Jestliže se například rozhodneme pro pasivní dům, tak jsme znovu vystaveni omezením. Aby tyto domy dosáhly energeticky pasivních vlastností, musí při jejich stavbě být použity nejen specifické materiály, ale také musí mít stavba dodržen určitý poměr délky stran, rozložení, velikostí a výšky místností a podobně. Rodinné domy se také liší typem základního stavebního materiálu. Typické cihlové domy jsou dnes již minulostí. Častěji se používají moderní materiály jako například pórobetonové tvárnice. Do popředí zájmu se po dlouhé době opět dostává dřevo. Dřevostavby jsou velmi oblíbené zejména pro využití přírodního materiálu a zadruhé díky rychlé výstavbě.

Typy rodinných domů Jihlava, Praha, Žďár nad Sázavou

Pokud nebudeme brát v úvahu výše uvedené omezení, dokáže zkušený projektant navrhnout a zdokumentovat jakýkoli dům si budeme přát, téměř bez omezení. Od malých a nízkých domků, tzv. bungalovů, které jsou preferovány zejména pro poměrně nízkou cenu až po velice luxusní vily, preferované bohatou klientelou. Záleží jen na nás a naší volbě, jestli preferujeme přízemní domy či chceme dům patrový, požadujeme sklep či půdní prostor. Vše je možné.

Rekonstrukce a projektová dokumentace Jihlava, Praha, Žďár nad Sázavou

Z hlediska projekční činnosti je rekonstrukce domu či bytu o něco méně pracná než u novostavby. Pokud má projektant k dispozici původní projektovou dokumentaci k domu, ze které může při návrzích na rekonstrukci či přestavbu vycházet, ušetří mu to hodně času. Pokud ji k dispozici nemá, je vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci mnohem pracnější. V první fázi totiž projektant musí vytvořit nákres domu podle reálného stavu.To znamená, že musí dům osobně navštívit, přeměřit, zakreslit všechna vedení, rozvody a podobně. K této situaci dochází jen výjimečně hlavně proto, že veškerá projektová dokumentace je stavebními úřady archivována. Ovšem u starých staveb se i tato možnost může přihodit.

Ať už tedy plánujete novostavbu rodinného domu nebo jen rekonstrukci, pečlivě zvažte, kterou projekční kancelář si vyberete. V době moderních technologií se vyplatí strávit trochu času vyhledáváním referencí od skutečných zákazníků. Možné je i domluvit si návštěvu v již dostavěném domě, který daná firma vyprojektovala, osobně si ho prohlédnout a ověřit si spokojenosti klientů přímo na místě.

Projektová dokumentace a odborné posudky Jihlava, Praha, Žďár nad Sázavou

Firma pana Jana Anýže je založena na mnohaletých profesních zkušenostech v oblasti projekčních a inženýrských činností a v oblasti realizace a projektování technických zařízení budov, která vznikla na základě uspokojení poptávky zákazníků po investicích do opatření na úspory energií. Jejich nabídka se především zaměřuje na energetické projekty a posudky v oboru úspor energií rodinných a bytových domů a občanské vybavenosti (školy, obecní úřady a podobně).

Tato firma Vám nabízí maximální profesionální péči při zpracování žádostí o podporu ze státních dotací i ostatních zdrojů pro investice do bytových a rodinných domů souvisejících zejména s výměnou zdrojů tepla, instalací obnovitelných zdrojů energie a zateplením budov.

Díky odborným zkušenostem, jsou pracovníci této firmy schopni Vám nabídnout individuální řešení právě pro Váš dům s ohledem na Vaše představy využití tepla Vaší domácnosti a ohledem na Vaše časové i finanční možnosti. Další výhodou je také orientace a znalost v podmínkách a pravidlech dotačních programů a garance dodržování předpokladů od zpracování projektové dokumentace až po realizaci stavby.

Firma pana Anýže Vám nabízí zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby s návrhem kvalitních technických zařízení odpovídajícím Vašim požadavkům a potřebám. Kompletní vyřízení žádosti o dotaci z aktuálních dotačních programů podporujících investice na realizaci úspor energií je dalším krokem, který Vám pomůže při realizaci Vašeho záměru.

Nová zelená úsporám

Ptáte se co je vlastně Nová zelená úsporám? Je to program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

Chcete podpořit svou investici do zateplení svého domu a výměny oken významnou finanční částkou od SFŽP? V tomto případě nepropásněte jednu z mála možností, kdy Vám stát dává finanční prostředky, zhodnoťte nemovitost a šetřete nemalé prostředky za vytápění.

Pokud máte zájem o zpracování projektové dokumentace a odborných posudků v rámci dotačního programu „Nová zelená úsporám 2014“ obraťte se na pana Anýže, který pro Vás zpracuje projekt stávajícího stavu, zaměření stavu objektu, výpočet tepelných ztrát, provede výpočet energetické náročnosti budovy včetně návrhu opatření pro snížení energetické náročnosti a zajistí také administraci dokumentů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24485 (topprodukt.cz#1546)


Přidat komentář