Projekty rodinných domů - Praha 6

Máte sen o svém vlastním rodinném domě? Dáváte přednost stavbě nového domu před koupí starší budovy? Pak budete potřebovat projekt rodinného domu. Vybírat můžete mezi typovými projekty, anebo zvolit individuální projekt na míru.

Projektová činnost je základem našeho nového domu. Především na kvalitě vypracovaného projektu záleží, jestli nám náš dům bude kvalitně a především dlouho sloužit. Proto bychom projektové dokumentaci, jejímu zpracování a všem detailům, které jsou v ní obsaženy měli věnovat dostatečnou pozornost. Ze stejných důvodů je nutné zvážit, kdo nám projekt našeho budoucího domu zpracuje. Pouze profesionál s odbornými znalostmi i praktickými zkušenostmi dokáže odvést kvalitní práci, která plně uspokojí naše požadavky.

Projekt rodinného domu

Základem veškerého dění, které se týká našeho budoucího domu je vypracování kvalitní projektové dokumentace. Ta se stává podkladem pro udělení stavebního povolení apod. Při rozhodování o budoucím domě si můžeme buďto vybrat tzv. typový projekt domu nebo se rozhodnout pro projekt individuální.

Typové projekty

Tyto projekty rodinných domů jsou velmi pěkně řešené, kvalitní a praktické. Jejich velkou výhodou je rychlost, kterou již zpracovaný projekt poskytuje. Pokud bychom si přáli u typových projektů provést nějaké změny, je to možné jen v minimální míře.

Individuální projekty

Jsou určeny pro lidi, kteří mají určitou představu, jak by měl jejich budoucí dům vypadat. Zpracování takového projektu je mnohem pracnější a časově náročnější, proto je i jeho cena poměrně vyšší.

Obsahová část projektové dokumentace

Projektová dokumentace rodinného domu má pevně stanovené části, které musí bezpodmínečně obsahovat. Jedná se o:

  • průvodní zprávu projektové dokumentace – tato část poskytuje stručný popis budoucí stavby
  • souhrnnou technickou zprávu – zde je uveden podrobnější popis stavby, včetně architektonických a technických řešení
  • technická a výkresová část – obsahuje mimo jiné půdorysy stavby, pohledy na stavbu ze všech světových stran, jednotlivá konstrukční a technická řešení
  • statická část – jde o statické posouzení plánované stavby
  • elektroinstalační část – detailní popis a nákresy elektroinstalací uvnitř i vně domu
  • zdravotně technické řešení – popis instalací zdravotechniky, včetně materiálů
  • část vytápění – rozbor rozvodů a materiálů ústředního topení (pokud je k vytápění použit jiný zdroj než výše zmíněný elektrický proud – např. plynový kotel, bývá  součástí  projektové dokumentace ještě samostatná část týkající se tohoto zdroje)
  • požárně bezpečností řešení – řeší otázky požární bezpečnosti stavby v rámci zákonných norem

Výběr vysněného domu

Při výběru svého budoucího domu bychom neměli brát v úvahu pouze jeho vzhled. Spoléhat na „tento se mi líbí“ by se v dnešní době nemuselo vyplatit. Před výběrem domu musíme zvážit mnoho důležitých faktorů, jako jsou například naše požadavky na úsporu energií, počet obyvatel, kterým bude sloužit, klimatické vlivy na vybraném místě výstavby, velikost pozemku a mnoho dalších. S našim rozhodnutím nám dovedou nejlépe poradit profesionálové, kteří se všemi aspekty ovlivňujícími výstavbu odborně zabývají.

Jaké druhy rodinných domů známe?

Jelikož se přání, požadavky a představy lidí o dokonalém bydlení liší, musí se jim obor stavebnictví a s ním související obory přizpůsobovat. Proto můžeme v dnešní době vybírat hned z několika základních druhů rodinných domů.

Dřevostavby

Dřevostavby jsou vyrobeny z čistě přírodního materiálu a proto velmi dobře působí na psychickou stránku každého člověka. Tyto domy dosahují  dokonalé regulace vlhkosti, které ve zděném domě těžko docílíme. Nespornou výhodou dřevěných domů je rychlost jejich výstavby. Odpadá proces vymrzání stavby a je možné stavět i v zimě. Poskytují dokonalou požární ochranu. Jsou rychle vytopitelné, ale zároveň u nich dochází k rychlému vychladnutí.

Nízkoenergetické domy na klíč

Tyto domy mají dokonalé akumulační vlastnosti a jsou vhodné pro alergiky. Jsou většinou stavěny z lehčeného betonu, proto vyžadují dokonalé klima. Jsou stavěny přesně podle představ investora s velmi nízkými náklady. Je možné je postavit během několika dní, což je veliká výhoda, díky které jsou velmi oblíbené. Tyto domy je možné dále rozdělit na nízkoenergetické, pasivní, nulové a  plusové.

Bungalov

Jedná se o přízemní domky, které jsou charakteristické zpravidla čtvercovým půdorysem se vstupní verandou. Zahrnují v sobě jednoduchost a eleganci. Je možné je stavět ze všech materiálů. Jsou velice oblíbené zejména z důvodu nízkých finančních nákladů.

Pasivní dům

Pasivní domy splňují nejpřísnější nároky moderní doby na úsporu energie. Za vytápění dokážou uspořit až 90 % energie. Tento dům se dokáže obejít bez klasického topení, jelikož si bere tuto topnou energii ve většině roku ze spotřebičů, z lidí, dokáže využít slunečního záření a podobně. U tohoto typu domu, je většina prosklených ploch orientována na jižní stranu. Velký důraz je při stavbě kladen na nadstandardní tepelnou izolaci a vzduchotěsnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24617 (topprodukt.cz#1777)


Přidat komentář