Protipožární ochrana staveb - Opava a okolí

Každou nemovitost je třeba chránit proti vzniku požáru a jeho ničivého důsledku. A to nejen majitele rodinných domů a chat, ale také podnikatele. S protipožární ochranou je potřeba počítat již při výstavbě nemovitostí.

Úplnou spolehlivost proti požáru nemáme sice nikdy, ale řádnou prevencí a pravidelné kontroly dodržování předpisů zabrání mnohým možným škodám. V prvé řadě jde o ochranu zdraví a zaměstnanců a obyvatel nemovitostí a také o ochranu cenného majetku, který by v případě požáru mohl utrpět velkých ztrát.

Všude tam, kde má společnost zaměstnance je nutné dodržovat platné právní předpisy a normy. Pravidlem je, čím vyšší počet zaměstnanců, původu nebezpečných látek a komplikovaných technologických zařízení, tím vzniká více obav. Zabezpečení nemovitostí v oblasti požární ochrany se člení dle činnosti provozovatele, zda jde o činnost s vysokým požárním nebezpečím, se zvýšeným požárním nebezpečím anebo bez zvýšeného požárního nebezpečí. Toto členění se řídí § 4 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.  Péči o bezpečnost firmy v oblasti požární ochrany můžete přenechat také specializovaným firmám, které se touto činností zabývají.

Již při výstavbě nemovitostí se dnes využívá kvalitní protipožární izolace, která chrání budovy v oblasti požární ochrany. Na trhu jsou schválené stavební prvky, které slouží k protipožární ochraně, jako jsou nosné ocelové konstrukce, betonové stropy, požární dveře a vrata, vzduchotechnická potrubí, požární odtahy pro odkouření staveb, a mnoho jiných. Dnešní stavební materiály splňují velmi přísná kriteria a požadavky na tepelné, protipožární i akustické normy.  Specifické firmy nabízí protipožární ochranu staveb a konstrukcí, ale také přezkoumávání a dohled protipožárních zařízení dle vyhlášky 246/2001 Sb.

Tepelná, hluková a protipožární izolace dveří

Do každého domu, bytu či jiných i komerčních objektů vstupujeme vchodovými dveřmi. Tyto dveře by měly splňovat estetickou stránku, ale hlavně a především funkční stránku. Musí řádně plnit funkci tepelné a hlukové izolace, mnohdy i protipožární podmínky. Dveře se vyrábějí buď dřevěné, plastové či kovové, různých vzorů a barevných odstínů. Dveře můžou být hladké či prosklené. Vyrábějí se také atypické rozměry, jednokřídlová i dvoukřídlová, záleží na přání zákazníka.

Protipožární dveře se rozlišují dle třídy odolnosti. Rozlišujeme ty, které brání šíření požárů a na ty které pouze omezují šíření požárů otvory v požárně dělících konstrukcích. Dále se dělí také dle času či doby požární odolnosti, toto číslo se označuje v minutách, např. 15,30,60,90.

Tepelná izolace

Statistika uvádí, že při vhodné použité tloušťce tepelné izolace a správné technologické skladbě materiálu lze uspořit až 95% energie. Tepelná izolace zabrání ztrátě tepla, opačně mrazírenská a chladírenská izolace zabrání ztrátě chladu, chrání zařízení před orosením i popálením. Dnešní stavební trh se díky řádné tepelné izolace soustřeďuje na technickou a technologickou stránky stavby, ale také na ekonomické hledisko.  Správně vypočtená a kvalitně provedená izolace budov nám šetří naší peněženku, investice do ní vynaložená má velmi krátkou návratnost, díky úsporám na elektrické energii, na palivu i životnosti stavby. Komplexní zateplení budov, tedy zateplení střechy, vnějších stěn a fasád, stropních konstrukcí půdy i sklepů, vstupních dveří i výměna oken, představuje největší snížení spotřeby energie za teplo. Mnohdy ale vystačí zateplit pouze vnější stěny budov, a již tak ušetříme podstatnou část energie vynaloženou za teplo.

Hluková izolace

Co je to vlastně hluk? Je to z biologického hlediska vlastně zvuk, který svou velkou intensitou je škodlivý. Vysoký zvuk, tedy hluk, je velmi obtěžující, ruší naší soustředěnost, psychickou pohodu a může také zapříčinit poškození našeho sluchu. Takzvaná akustická neboli hluková izolace je vyráběná z materiálu, které nepropouštějí tento nadměrný hluk. Tento materiál se ve stavebnictví stále více používá. V rodinném domě, který je správně hlukově izolován, není slyšet hluk ze silnic a blízkých průmyslových firem, akustické izolace se používají také k odhlučnění každé místnosti domu. Správná hluková i tepelná izolace podlah a stropů, izolace příček a stěn, i izolace fasády nám poskytne klidný a tichý chod naší domácnosti. Tyto hlukové izolační vlastnosti různých materiálu, se ale také dají použít při rekonstrukcích bytů a domů, i zde můžeme docílit kýžené ticho.

Klempířské práce

Řemeslo „klempířina“, je velmi staré řemeslo, ovšem ani v dnešní moderní době se bez něj žádná nová stavba či rekonstrukce budov neobejde. Úkolem klempíře je, aby nám do objektu nezatékalo přes střechu, aby byla srážková voda správně odváděná. Klempíř musí mít kvalitní znalosti potřebných norem. Výslednou prací klempíře je výroba okapů, oplechování komínů, výroba okenních parapetů, úžlabí a jiných potřebných stavebních prvků nejčastěji vyráběných z plechů, mědi, hliníku či plastu. Při výrobě musí klempíř znát také správné technologie výroby, například aby z parapetů a žlabů voda stékala, musí znát správný sklon.  Klempířské normy jsou známé tím, že se jedná o jedny z nejpropracovanější technické normy včetně podrobných nákresů všech podrobností.

Sádrokartonářské práce

V dnešní době je jedním z nejoblíbenějšího materiálu při rekonstrukcích, ale i při výstavbě nových rodinných domů, právě sádrokarton. Jde o materiál, se kterým se velmi rychle pracuje, manipulace se sádrokartonem je velmi jednoduchá, i když jde o velmi pevný a lehce tvarovaný materiál. Vyrábí se v deskách různých tloušťek. Cenově je tento materiál velmi dostupný, má velmi kvalitní tepelné i zvukové vlastnosti. Sádrokarton se vyrábí různých vlastností a barev. Základní sádrokarton je bílé barvy, využívá se k vytvoření příček a stropů místností. Zelený sádrokarton se vyznačuje vysokou impregnací, což umožňuje jeho využití v místnostech s velkou vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně a toalety. Nejčastěji se také využívá k rekonstrukci umakartových jader v bytech. Růžové sádrokartonové desky jsou přizpůsobené k využití tam, kde je zapotřebí vyšší protipožární odolnosti. Jejich vlastností je nešíření vzniklého požáru, například v řadové zástavbě domů, kde může dojít k rozšíření požáru na vedlejší dům.

Zednické práce

Všude tam, kde se provádí rekonstrukce či stavba novostaveb, je zapotřebí služeb kvalitního zedníka. Ze soupisu zednických prací je možno jmenovat výstavbu zdí a příček, špaletování oken, obezdění WC, usazování van a sprchových koutů, nahození nových omítek, štukování stěn a mnoho jiných potřebných zednických prací. Vyškolený a praxí zkušený zedník provede práci rychle a kvalitně. Je pravou rukou velkého množství řemeslníků, jako jsou pokrývači, truhláři, sádrokartonáři atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24969 (topprodukt.cz#2353)


Přidat komentář