Rodinný dům na klíč - Liberec a okolí

Mít svůj vlastní rodinný dům s krásnou zahradou je snem nejednoho z nás. Pokud však naleznete profesionální odborníky, může se sen stát velmi snadno a rychle skutečností. Více v následujícím článku.

Rodinné domy na klíč představují kompletní výstavbu rodinných domů se vším všudy, od začátku až do konce a mimo to zahrnují i detailně vypracovanou dokumentaci, která je samozřejmě zpracovaná pro každý konkrétní dům včetně zajištění povolení, bez kterého se výstavba rodinného domu za žádnou cenu neobejde. Stavební firmy, které se zabývají výstavbou rodinných domů na klíč, jsou už za léta vlastní praxe a tím pádem díky svým zkušenostem profesionálové v oboru, i co se týká kontaktu a vyřizování povolení na úřadech. Taková firma vám vyčíslí přesnou kalkulaci a následně celou stavbu kompletně zrealizuje.

Výhody rodinného domu na klíč

Pod pojmem rodinný dům na klíč se rozumí to, že firma, kterou pro jeho stavbu zvolíte, Vám dům postaví kompletně od samého začátku až do konce. A nejenom to. Do jejich práce spadá i vyřízení veškerých povoleních důležitých ke stavbě rodinného domu. Výhodou je, že dům postavený firmou je po předání klíčů ihned obyvatelný, vše je v něm připraveno do posledního puntíku a vy už nemusíte řešit žádné finální úpravy a podobně, jak to bývá jindy po nastěhování do nového bydliště. Další velkou výhodou je, že pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu na klíč, máte jistotu, že Váš dům bude postaven podstatně rychleji, než když byste se do stavby pustili sami. Už i hlavně z tohoto důvodu volí mnoho lidí stavbu domu na klíč, neboť např. nemají tolik financí platit několik dlouhých let nájem v původním bydlišti a ještě dávat peníze do stavby. Díky výstavbě rodinného domu na klíč se taky vyhnete několika stresovým a nepříjemným situacím spojených se stavbou a navíc budete mít záruku, že práce je odvedená kvalitně.

Nemusíte zařizovat povolení ke stavbě a jiné žádosti, kterých opravdu není málo, protože toto za vás všechno vyřeší firma. Navíc jediná firma, která se stavbami domů na klíč zabývá a pracuje pod vedením zkušeného a profesionálního stavbyvedoucího, je maximálně schopna kvalitně zorganizovat práce na stavbě tak, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům, čímž se urychlí i jednotlivé činnosti na stavbě a zamezí se znehodnocení materiálu. Stejně tak, pokud výstavbu zajišťuje pouze jediná firma, je v jejím nejvyšším zájmu odvést tak kvalitní práci, aby nedocházelo ke stížnostem a reklamacím, neboť v těchto případech se nekvalitní a špětně provedená práce nedá svést na nikoho jiného. Proto se můžete spolehnout na záruku kvality.

Rekonstrukce rodinného domu

Rekonstrukce domu a to malá nebo větší, či dokonce kompletní se téměř v žádném případě nevyhne žádnému domu. Tedy pokud jste si zrovna nepořídili zcela nový dům, nebo jste si jej nenechali v současné době postavit na klíč. Navíc jste-li majitelem domu, kterému dělá maximální potěšení se o své bydlení starat, udržovat jej, renovovat a dělat vše proto, aby váš dům zbytečně nechátral.** Rekonstrukcí** mohou být úpravy menšího rázu, např. přestavby pokojů, úpravy exteriéru, či větší úpravy, jako rekonstrukce bytového jádra, zateplení domu, střechy, nové rozvody vody, tepla, plynu, atd. Na tyto větší rekonstrukci se vždy doporučuje přizvat odbornou firmu, která má s pracemi týkajícími se rekonstrukcí domů zkušenosti a která vám požadované služby provede. Snad největší výhodou je, pokud narazíte na firmu, která všechny tyto práce nabízí.

Jak probíhá organizace stavebních prací

Pokud si stavíte rodinný dům svépomocí, veškeré organizování stavby leží na vašich bedrech. V případě, že si objednáte stavební firmu a dodávku vašeho domu na klíč, nemusíte se o žádnou položku v harmonogramu prací starat. Dodavatel vám detailně naplánuje druh, kvalitu, cenu a potřebné množství materiálu a taktéž jeho dodávku na stavbu v termínu dle rozvrhu stavebních prací. Počet dnů práce taktéž vychází z harmonogramu prací, zajistrodinný dům na klíčí veškeré dělníky na každý specializovaný druh práce a to v termínech, aby na sebe jednotlivé stavební úseky mohly plynule navazovat bez jakékoli zbytečné časové prodlevy. Tím pádem budete vědět, kdy se do svého vysněného domu budete moci přestěhovat a naplánovat si veškeré akce dle tohoto plánu. Další výhodou, která plyne ze stavby na klíč, je, že se nemusíte starat jednak o dodávku materiálu, ale ani o jeho skladování. Dodavatel skladuje materiál v daném množství tak, aby při použití vykazoval takový technologický stav, aby byly garantovány vlastnosti a funkce materiálu dle norem. Navíc se vás nebude týkat problém s nedostatkem resp. přebytkem nakoupeného materiálu.

Smlouva o stavbě rodinného domu na klíč

Součástí nebo přílohou ke stavební smlouvě by měla být samozřejmě cenová kalkulace, která vychází z předběžné cenové nabídky. Dodavatel by měl definovat druh a kvalitu materiálu, který na vaší stavbě použije. Je dobré, zeptat se, odkud materiál odebírá, kdo je jeho dodavatelem. Firma by vám na požádání měla poskytnout katalog dodavatelů, který si můžete prohlédnout a prolistovat. Ve smlouvě by měla být uvedena doba trvání stavby a datum jejího předání. Taktéž by měl být definován rozsah prací – rekonstrukce či stavby. Dále by měla smlouva řešit případné časové prodlevy a možné škody. No a samozřejmě chtějte uvést záruční dobu provedených prací. Smlouva by též mohla řešit i otázku odvozu a likvidace odpadu a závěrečný úklid, abyste se při předání stavby nedivili.

Podle jakých kritérií lze vybrat stavební firmu?

Otázkou je, jak si vybrat dodavatelskou firmu. Hodnocení jednotlivých firem byste neměli brát ne lehkou váhu. Budete investovat spoustu peněz, proto věnujte výběru nejvyšší pozornost. O firmě vám řekne také doba její existence na trhu, jakou má minulost, tradici, pověst. Stavební firma by vás vždycky měla odkázat na vlastní referenční projekty, stavby, které realizovala. Ideální možností je, domluvit se s majiteli stavby, zda by vám mohli podat informace o zkušenostech se stavební firmou. Zda byli spokojení s průběhem stavby i s výsledkem, který by měl odpovídat jejich přáním. Taktéž vám hodně o filosofii firmy napoví jejich jednání s klienty a přístup k řešení vašich požadavků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24850 (topprodukt.cz#2212)


Přidat komentář