Sádrokartonové práce - Chrudim

Stavebnictví nám v dnešní době nabízí množství služeb. Od běžných stavebních prací, přes modernizace bytů či domů až po demoliční činnost. Při rekonstrukcích můžeme využít sádrokartonářské práce nebo pokládání obkladů.

Dnešní stavebnictví

Stavebnictví v současnosti zažívá boom. Vznikají nové stavby, staré se rekonstruují. Domy získávají nové fasády a zateplují se. Tím se mění vzhled současných českých, moravských a slezských měst a vesnic.

Sádrokartonové služby - Chrudim

Jste-li z okolí Chrudimi, poptáváte sádrokartonářské práce, ale nevíte o žádném odborníkovi, který by byl spolehlivý a svou práci odvedl skutečně kvalitně, nezoufejte. Máme pro Vás tip, a to na pana Jaroslava Hrabce. Pan Hrabec nabízí sádrokartonářské služby. Nabídka jeho služeb je skutečně široká. Všechny práce navíc odvádí profesionálně a s přihlédnutím na bezpečnost. Máte-li dotazy k nabízeným službám, můžete pana** Hrabce** kontaktovat na telefonním čísle** 777232592.**

Stavební činnosti

Stavebnictví je obor zabývající se výstavbou, údržbou, modernizací, rekonstrukcí a demolicí stavebních objektů. Stavby plní pro společnost sociální, průmyslovou, zemědělskou, dopravní a energetickou funkci. Dělíme je do několika skupin. Pozemní stavby zahrnují objekty pro bydlení, průmysl a zemědělství. Dopravní a podzemní stavebnictví se zabývá výstavbou mostních, silničních a železničních komunikací, tunely a letištními plochami. Vodohospodářská stavební činnost se zase specializuje na přehrady, úpravy vodních toků a meliorace. Dalším stavebním odvětvím jsou speciální stavby. Pod ně spadá výstavba stožárů, podzemních kolektorů a jiných specifických objektů.

Výstavba domů a bytů

Nové byty a domy donedávna vznikaly doslova jako „houby po dešti“. Ekonomická krize však i jejich výstavbu utlumila. Jejich ceny šly v posledním období prudce nahoru, čímž se stávaly pro mnohé nedostupné. Nyní však hodnota nemovitostí pomalu padá a tím se zvyšuje poptávka po nich. Především je zájem o menší a tudíž levné byty. Rovněž výstavba rodinných domů se pomalu oživuje.

výstavba domů

Bourací práce

Demolice je odstraňování starých a nevyužívaných staveb. Pomocí této činnosti se uvolňuje místo pro další efektivnější stavební aktivity. Pro nižší budovy do výše tří pater je demolice snadným procesem. Stavba se jednoduše zbourá bagrem nebo buldozerem. Odstranění vyšších staveb lze provést několika způsoby. Jedním z nejpoužívanějším je použití bouracích nůžek. Jedná se o nejekonomičtější řešení pro možnost práce v různých polohách a snížení hladiny otřesů. S využitím** bouracích nůžek** můžeme oddělit  střešní a okenní rámy, zábradlí a jiné části od konstrukce. Pro zabránění šíření prachu ze sutí se místo demolice skrápí vodou. Další způsobem je odstraňování staveb za pomoci** demoliční koule**. Ta je rozhoupána ve směru k bočním stranám budovy. Ač je tato metoda dost pomalá, je účinná zvláště proti zdivu. Vysoké a rozměrné budovy například komíny bývají bourány odstřelem. Ten se v současnosti stále častěji používá i k demolici menších objektů. Vozovky, chodníky a betonové opěrné stěny se odstraňují za pomocí pneumatického kladiva. U ocelových a jiných staveb s kovovým skeletem se využívá řezání plamenem.

Obkladačské práce

Obklady využíváme jak v domácnostech, tak ve venkovním prostředí. S interiérovým obkladačskými pracemi se setkáváme nejčastěji v koupelnách, kde nám slouží k obložení van a sprchových koutů a v kuchyních. Ve venkovním prostředí se s obklady setkáme v nižších partiích venkovních stěn domů nebo u obložení okenních rámů. Obkladačky mohou  být také vhodným doplňkem plotů. Můžeme si vybírat z několika druhů. K stále nejčastěji používaným patří dnes již klasické obdélníkové kachličky. Setkáme se také s reliéfními typy. Malými čtverečky můžeme při vhodné kombinaci barev vytvořit hezkou mozaiku.

Montáž sádrokartonu

Sádrokarton je oblíben pro své izolační vlastnosti. Ty získává díky svému složení, které je tvořeno vlisováním sádrové hmoty mezi dva kusy papíru nebo laminátu. Samotná papírová deska sestává z jádra tvořeného polohydrátem. Ten je tvořen síranem vápenatým a surovým sádrovcem. K nim se přidávají vlákna plastifikátoru, pěnidla, sádry a škrobu. Takto je vyroben sendvič, který se následné suší v sušící komoře. Sádrokartón má snadnou a rychlou instalaci. Na začátku si rozvrhněme umístění příček, podhledů a dveří. Vodováhou je potřeba rozměřit kolmost stěn. Konstrukci sádrokartonové desky tvoří nosný rošt z ocelových, tenkostěnných pozinkovaných profilů ve tvaru písmene U. Použít můžeme i dřevo. Rošt vyplněný minerální vatou získává vyšší tepelné izolační vlastnosti. Pro zvýšení zvukové izolace nalepujeme na ocelový U profil těsnící pásku, která se k podlaze připojí zatloukacími hmoždinkami. Následně se postaví CW profily a vše se zafixuje samořeznými šrouby. Sádrokartonové desky musí k sobě těsně doléhat. Řezat se mohou pilkou s jemnými zuby nebo je lze dělit naříznutím ostrým nožem a následným ohybem. Deska se pak v naříznuté hraně zlomí. Pilkou pak vyřízneme potřebné otvory pro zásuvky a vypínače a** konstrukci** protáhneme kabely a trubky na vodu, kanalizaci a plyn. Hrany je nutno přebrousit brusným papírem. Spáry mezi deskami, poškozená místa a hlavičky šroubů je potřeba důkladně zatmelit tmelící sádrovou hmotou a po jejím vytvrdnutí přebrousit. Na přechod mezi** sádrokartonovou příčkou** a zdivem použijeme akrylátový  přetíratelný tmel. Následně ji můžeme vymalovat nebo pokrýt tapetou.

sadrokarton

Zateplování domů

S rostoucími cenami energie obyvatelé domů hledají čím dál častěji** úsporná řešení**. Jedním z nich je i zateplení domů. K tomuto účelu využíváme polystyrén nebo minerální vatu. Většinu domů lze zateplit polystyrénem, avšak minerální vata je prodyšnější materiál.

Využití stavebních prací

Spektrum stavebních činností je opravdu pestré. Ať bydlíme v bytě či domě, určitě si vybereme z dnešní nabídky takovýchto služeb. Stavební firmy se liší nejen kvalitou a cenou nýbrž také rychlostí provedení a dodaným materiálem. Na tyto věci bychom jsme se měli zaměřit při výběru vhodné firmy, ať je naše volba opravdu správná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24372 (topprodukt.cz#1333)


Přidat komentář