Střechy - Kolín

Říká se, že kvalitní střecha a podlaha je známkou dobrého bydlení. Podlaha nesmí vrzat a do střechy nesmí zatékat voda. Jaké další vlastnosti by střecha měla splňovat a jak postupovat při výběru střešních krytin a odvodňovacích systémů?

Tvar, sklon a materiály použité na střechu mají zásadní vliv na výsledný vzhled a tepelně izolační vlastnosti domu. Střecha chrání podkroví před ochlazováním v zimě, před přehříváním v létě, zajišťuje tepelnou stabilitu domu. Střecha odvádí dešťovou vodu, zamezuje pronikání vlhkosti. Střechy se dělí podle základní konstrukce na jednoplášťové, dvouplášťové nebo víceplášťové. Pro rodinný dům jsou bezpečnější střechy dvou a víceplášťové. Podle sklonu dělíme střechy na ploché a šikmé. Při výběru střechy, střešních krytin a odvodňovacích systému dbejte na rady odborníků. Na samotné provedení střechy si najděte firmu s dostatkem, zkušeností a znalostí. Součástí střechy je i kvalitní zateplení, které vytvoří útulný a zdravý domov.

Jak vybírat střešní krytinu

Užití materiálů střech se s dobou neustále mění. Pálená krytina se dnes nahrazuje betonovými taškami. Také se na trhu objevily zcela nové materiály střešních krytin, jako jsou recyklovatelné plasty. Střešní krytinu vybírejte podle celkového vzhledu domu tak, aby s ním ladila. U některých domů výběr střešní krytiny omezuje tvar a únosnost střešní konstrukce. Dále náš výběr ovlivní cena střešní krytiny. Vybírat můžete doopravdy z velkého množství materiálů střešních krytin. Na rozhodnutí mohou mít vliv také památkáři, ochránci přírody, hasiči nebo obecní úřad (chráněná krajinná území). Před konečným rozhodnutím ve výběru střešní krytiny je také důležité vzít v úvahu, zda bude podkroví využíváno jako obytný prostor. Uveďme několik základních bodů, kterých se držet při výběru střešní krytiny. Respektujte mikroklimatické vlivy okolí jako je teplota vzduchu a její kolísání, sluneční záření, povětrnostní podmínky, znečištěnost prostředí, množství sněhu a délka sněhové pokrývky, množství hluku a otřesu, vliv vnějšího a vnitřního provozu, bakteriologické vlivy, biologické vlivy a intenzita dešťových srážek.

Druhy střešních krytin

Mezi nejpoužívanější druhy střešních krytin patří: pálené tašky, betonové střešní tašky, asfaltové šindele, přírodní břidlice, vláknocemenitá krytina nebo plechové krytiny.

Pálené tašky

Pálená taška je tradiční, odolný materiál, vyhovuje současným požadavkům, jako je recyklovatelnost a ekologická výroba. Pálené tašky mají dlouhou životnost. Základem pro výrobu je kvalitní hlína a voda. Pálené tašky jsou mrazuvzdorné, odolné proti počasí, zdravotně nezávadné, vynikají klasickým a estetickým vzhledem, také mají nízké nároky na údržbu. Nevýhodou těchto tašek jsou větší nároky finanční, jejich křehkost a důležitost správné pokládky.

Betonové tašky

Betonové tašky dnes nahrazují tašky pálené. Betonové tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů, jako je písem, cement, voda a barviva. Tyto tašky jsou recyklovatelné a zdravotně nezávadné. Pevnost betonových tašek se časem zvyšuje. Tyto tašky jsou vhodné např. pro střechy horských chat, mají vysokou odolnost vůči vlivům životního prostředí. Betonové tašky se dají zakoupit za rozumnou cenu

Asfaltové šindele

Asfaltové šindele jsou cenově dostupné vhodné pro pomocné stavby i rodinné domy. Výhodou této střešní krytiny je nízká hmotnost a snadná montáž. U některých typů je nevýhodou nízká trvanlivost. Tento typ střešní krytiny je vhodný pro střechy s nízkou únosností střešní konstrukce a také je vhodný pro atypické střechy. Nevýhodou je možná zdravotní závadnost, na trhu se vyskytuje velké množství padělků.

Střešní krytiny z přírodní břidlice

Střešní krytiny z přírodní břidlice se mohou využít u každého typu střechy. Mezi výhody střešních krytin z přírodní břidlice patří jejich funkčnost, odolnost, originalita, atraktivita. Nevýhodou tohoto typu střešní krytiny je finanční náročnost a nutnost odborné pokládky střechy.

Vláknocemenitá krytina

Na rozdíl od dřívějšího eternitu, který obsahuje dnes zakázaný karcinogenní azbest, se dnes užívají zdravotně a ekologicky nezávadné desky na bázi cementu a umělých vláken. Mezi výhody těchto střech patří lehkost, přesný a hladký povrch. Nevýhodou je křehkost střešní krytiny a menší odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Plechová střecha

Plechová krytina nemá výrazné estetické vlastnosti, ale je lehká, levná a při kvalitním provedení má dlouhou životnost. Střešní krytina je vyrobena z pozinkovaného plechu.

Střešní odvodňovací prvky

Kvalitní odvodnění střechy je pro projektanty jeden z nejvýznamnějších úkolů. Střechy šikmé i ploché se mohou odvodnit vnějšími žlaby a vnějšími svody, u plochých střech a teras se využívají i vnitřní svody. Úkolem odvodňovacího systému je co nejrychleji a nejspolehlivěji odvést srážkovou vodu ze střešního pláště do kanalizačního systému. Tento způsob odvodnění se nazývá gravitační. Existuje také odvodňovací systém podtlakový, v tomto případě se řízeným odtokem vody zrychluje proud odváděné vody. Odvodňování střech je založeno na stékání vody do žlabů nebo úžlabí. Ze žlabů je voda vedena vertikálním odvodňovacím systémem, který odvede vodu do kanalizace. Vertikální svody musí být umístěny na nejnižším místě střešního pláště, tak se k nim dostane všechna voda ze střechy. Podle sklonu střešního pláště se střechy dělí na ploché, šikmé a strmé. Důležité je vždy zkontrolovat, pro které střechy jsou určeny krytiny nebo hydroizolační materiály. Musí se také dodržet, že na všech místech střechy, žlabech a úžlabích je alespoň minimální spád, který zajistí odtok vody. Každá střecha musí mít minimálně dvě odtoková místa, které budou odvádět vodu do vertikálních odvodňovacích systémů nebo může být vypuštěna mimo střechu např. chrliči. V místech, kde je hodně vzrostlých stromů, je časté nebezpečí ucpání žlabů a vertikálního potrubí. Jako prevenci před ucpáním je vhodné např. užití krycích mřížek a odvodňovací systém je nutné často kontrolovat a čistit. Také v zimě je nutné dohlédnout na okapy. U šikmých střech hrozí riziko, že sníh okapy zničí. V takovém případě se mohou okapy na zimu sundat nebo doplnit sněhovými háky.

Zdravé bydlení – kvalitní střecha

Kvalitní střecha, to je základ zdravého a útulného bydlení. Při výstavbě střechy je důležité mít na paměti posloupnost vrstev materiálů a tepelně izolační materiály. Základní funkcí šikmé střechy je poskytování ochrany proti větru a teplená izolace domova. V domově, kde střecha nesplňuje tyto podmínky, dochází k velkým tepelným ztrátám. Topení, i když pracuje na maximální výkon, nemůže nahradit tepelné ztráty, které odcházejí špatně izolovanou střechou. Pokud střecha netěsní, může v zimě do domu pronikat studený vzduch, a tak vzniká nezdravý průvan. V létě není situace o moc lepší, horký vzduch se nashromáždí pod střešními taškami a dále proniká do domova.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24709 (topprodukt.cz#1984)


Přidat komentář