Tepelná čerpadla a klimatizace- Náchod a okolí

Přemýšlíte nad tím, jak výhodně ušetřit na provozu budov - školky, školy, haly...?! Právě pro Vás jsou tady tepelná čerpadla, díky kterým ušetříte až 75% všech nákladů na vytápění a ohřev teplé vody.

Tepelná čerpadla jsou v současnosti velmi oblíbeným zdrojem vytápění. Čerpadlem může topit každý, kdo má ve svém domě či objektu zavedený elektrický proud. Můžeme Vám zaručit, že topení tepelným čerpadlem pro Vás bude znamenat mnohem ekologičtější, jednodušší a levnější cestu za úsporami.

Tepelné čerpadlo je schopno vytopit obrovskou horskou chatu stejně tak dobře jako nízkoenergetický rodinný domek. Využít ho lze prakticky pro jakoukoliv stavbu. Smí se instalovat i jako samostatný a jediný prvek tepla. Nejotimálnější teplotou pro provoz čerpadla je 45 stupňů Celsia. Samozřejmě si jej můžete zprovoznit i při vyšších teplotách. S vyšší teplotou se však čerpadlo dostane mimo svůj teplotní rozsah a sníží se tím i jeho účinnost. V současnosti lze díky programu Zelená úsporám získat dotaci až několik tisíc korun na tepelné čerpadlo. Záleží, pro jaký druh se rozhodnete.

Tepelná čerpadla a jejich složení

Základem každého čerpadla je výkonný a kvalitní kompresor. Ten žene teplomilné těleso - chladivo - celým čerpadlem. Dalším neméně důležitým prvkem jsou tepelné výměníky. Proč dva? Jeden přenáší přírodní teplo do chladiva (výparník) a druhý přenáší teplo z chladiva do topné vody (kondenzátor). Čerpadlo obsahuje i terno-expanzní ventil, který se musí instalovat před výparník, aby se chladivo správně vypařovalo. Dále jsou v čerpadlech zavedeny i kontrolní a hlavně ochranné prvky. Tepelná čerpadla musí být správně řízena speciálně naprogramovaným systémem, na kterém je závislý celý proces a výkon provozu. Objekt, v němž bude čerpadlo nainstalováno, musí splňovat platné standarty tepelné ochrany budov. Čerpadla se vyplatí tam, kde se spotřebuje velké množství teplé vody nebo tam, kde je palivo na vytápění dosti drahé. Spotřeba elektřiny je úměrná výkonu čerpadla a nepřímo úměrná topnému faktoru. Čím vyšší faktor, tím menší energie...

Jak tepelná čerpadla fungují?

Čerpadla fungují na stejném principu jako třeba chladničky nebo klimatizace v autě. Čerpají přírodní teplo z okolí  a ochlazují ho. Poté ho přečerpají na vyšší teplotu tak, aby byla potřebná pro správné vytápění nebo přípravu užitkové vody.I díky velmi nízkým teplotám v zimním období, dokáží TČ ohřát Vaše místnosti na příjemnou teplotu, třeba 22 stupňů Celsia. V místě nevznikají žádné škodliviny, čili můžete být klidní, protože neznečišťujete své přírodní prostředí. Skvělým doplňkem pro TČ jsou i podlahové nebo nástěnné vytápěcí systémy.

  • ### Systém VODA-VODA

Voda je čerpána z čerpací studny do výparníku čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená se opět vrací zpět do druhé, vsakovací studny. Pro tento systém jsou potřeba dvě studny - jedna sací a jedna vsakovací - a minimální teplota celoroční vody musí být alespoň 8 stupňů Celsia. Pořizovací cena tohoto systému je velmi nízká a topný faktor je opravdu příznivý.

  • ### Systém ZEMĚ-VODA

Geotermální teplo, což je teplo získané ze země, se využívá jako nepřímé. Cirkulačním oběhem se dostává do výparníku čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Tato kapalina je nemrznoucí a jakkoliv nezávadná. Oběhem kapaliny se zajistí i oběh čerpadla. Ve výparníku se ochladí a v zemním konektoru znovu ohřívá pomocí geotermálního tepla. K tomuto systému je potřeba velké množství povolení, jako třeba stavební  a povolení Báňského úřadu. Bohužel i náklady jsou dosti vysoké a je k němu potřeba i docela velký prostor.

Pokud je velký prostor problém, nabízí se zde možnost vrtu. Vrtné práce však z tohoto systému činí nejnáročnější variantu tepelného čerpadla. Kvalitní vrtná souprava dokáže ve skále provrtat 90-120 metrů vrtů za den.

  • ### Systém VZDUCH-VODA

Teplo získané vzduchem se používá přímo a proudí výparníkem celého čerpadla. Požadavky pro instalaci jsou minimální. Celá instalace je velmi jednoduchá a levná. Je možný celoroční provoz i s využitím ohřevu venkovního bazénu. Závislost účinku je však ovlivněna teplotou vzduchu.

  • ### Kombinovaný systém

Tepelné čerpadlo zde odebírá část tepla z větracího vzduchu a část ze zemního kolektoru. Pokud zrovna nepotřebujete ohřát vodu nebo topit, je nadbytečné teplo uloženo na později do podzemního kolektoru. Díky tomu je teplota stále vysoká a tepelné čerpadlo smí pracovat celoročně.

Tepelnými čerpadly je vybavena každá desátá novostavba. Počet dodavatelských firem roste. Zvolte tu jednodušší metodu výběru správné společnosti - doporučení!

Co je Klimatizace?

Klimatizace se také skládají z několika částí. Vnitřní jednotka klimatizace s nám již známým výparníkem odebírá teplo z klimatizovaného prostoru. Venkovní jednotka zase odvádí teplo mimo budovu. Požadovanou teplotu si sami regulujete.

Jak můžeme klimatizaci udržovat?

Servis a údržba klimatizace je velmi nutná hlavně před letní sezónou. Jedenkrát za měsíc je nutné vyčistit hlavní filtr. Ten je umístěn ve vnitřní jednotce. Neodborná zásah však může způsobit nepříjemná poškození, proto raději vyhledejte specializovanou firmu. Pokud klimatizaci dobře udržujeme, nelze z ní onemocnět, jak se někteří mylně domníváme.

Klimatizace a vše kolem ní

Požadovaný výkon ovlivňuje několik faktorů

  • my, lidé - naše oblečení i setrvávání ve stejné poloze, aktivita
  • prostor - okolní teplota obývaného prostoru
  • vzduch - teplota, rychlost proudění a vlhkost

Množství zkondenzované vody je opravdu závislé na na celkové vlhkosti a teplotě vzduchu v místnosti. Může mít na svědomí i poruchy klimatizace. Může dojít i k ovlivnění funkce klimatizace rádiovými vlnami. V tomto případě je dobré klimatizaci vypnout a odpojit od zástrčky. Po několika chvílích ji opět zapojte a zapněte. Občas třeba dojde i k zamlžení oken. To je běžný a normální jev. Dochází k němu při náhlém větším ochlazení vzduchu. Během chvilky vymizí.

Ceny tepelných čerpadel

Ceny čerpadel a klimatizací se liší, ale většinou se skládají z ceny vlastního čerpadla, ceny dopravy, ceny nádrže, připojení k topnému tělesu, elektrorevize, regulace, a také záleží na konkrétních podmínkách klienta.

Pořizovací ceny celého systému mohou klidně přesáhnout i 300 tisíc korun. Díky cenám ostatních energií se však tato počáteční investice vyplatí, protože nám tepelná čerpadla dokáží ušetřit na nákladech až 40-60%. Rodinný domek tak může ročně ušetřit i 30 tisíc korun.

Nebojte se vytápění Vašeho domu díky tepelnému čerpadlu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24268 (topprodukt.cz#1144)


Přidat komentář