Účetní poradenství - Jihlava

Účetní poradenství, které je správně vedené, dokáže pomoci každé firmě. Je jedno jestli se jedná o malou firmičku nebo firmu velkou, která má také větší počet zaměstnanců. Důležitý je kvalitní přístup a profesionalita účetní firmy.

Profesionální účetnictví - Jihlava

Účetnictví je poměrně rozsáhlá činnost. Dobrý účetní se musí orientovat v účetních problematikách, musí znát nejen účetní zákony, ale i zákony, které s účetnictvím úzce souvisí. Účetní musí se svým klientem pracovat na profesionální úrovni, která poskytuje důvěru. Ke každému klientovi musí účetní firma přistupovat individuálně a stejně jako například lékař musí o svém pacientovi dodržovat lékařské tajemství, ani účetní nesmí poskytovat o svém klientovi žádné informace druhé straně. A co víc kvalitní účetní nedělá rozdíl mezi drobným podnikatelem a významnou velkou společností. Oba jsou pro účetního stejně důležití.

Účetnictví, daně, poradenství

Účetní poradenství - Jihlava

Pokud si chcete objednat zpracování účetnictví, je vhodné nechat si zpracovat nabídku na vedení účetnictví a na jejím základě se rozhodnout. Vaše rozhodnutí by neměla ovlivnit jen cena za provedenou práci, ale také solidnost firmy, její přístup a zjištěné reference. Ty často vypovídají o mnohém.

účetní


 

Monika Koláčková

Štefánikovo náměstí 4,

586 01 , Jihlava

+420 606 836 626

Email: mon.kolackova@volny.cz

 

- - - - - -

Jaké služby účetní firmy nabízejí?

Jde zejména o vedení ať již podvojného účetnictví nebo daňové evidence, které se dříve říkalo jednoduché účetnictví. Dále účetní firmy nabízejí zpracování mzdového účetnictví a personalistiky. Účetní firma vám může poskytnout i profesionální poradenství pokud si s něčím nevíte rady. Obrátit se na dobrého účetního je vhodné, i pokud podáváte daňové přiznání. Při zakládání firmy je často profesionální účetní k nezaplacení. Účetní firma vás může zastupovat na úřadech i u soudu. Zejména pokud by se jednalo o problémy s kontrolou auditora. Výčet účetních služeb je velmi dlouhý. A právě proto je vždy dobré zvážit, co vlastně od účetní firmy očekáváte a co vám účetní firma nabízí.

S čím vám pomůže daňová evidence?Účetní poradenství

Daňová evidence se dříve jmenovala jednoduché účetnictví. Zpracování daňové evidence sice není nijak zvlášť složité, ale vzhledem k tomu, jak často se mění zákony, je dobré i v tomto případě využít služeb účetní firmy. Ta vám profesionálně zpracuje účetnictví podle současných zákonů a tak vám při kontrole nevzniknou žádné problémy. Navíc vám účetní poradí, co vám sníží náklady a naopak co zvýší vaše příjmy. Důležité je i vědět, co vlastně lze v účetnictví odepsat, po jak dlouhou dobu a za jakých podmínek.

Zpracování daňové evidence

daňové evidenci vám účetní firma zpracuje předané účetní doklady a povede vám všechny zákonem předepsané knihy a evidence. Vyhotoví vám přehledy vašeho hospodaření, s doporučeními, kde všude lze uspořit. Účetní firma za vás také zpracuje daňové přiznání k DPH, pokud jste jejím plátcem a zároveň se postará i o souhrnná hlášení související právě s DPH. Samozřejmostí je pro účetní firmy také zpracování veškerých ostatních daní, jako je daň silniční, daň z příjmu nebo daň darovací. Účetní firma vás zastoupí na úřadech, připraví veškeré doklady ke kontrole a vždy vám profesionálně poradí jak s daňovými problémy, tak i s problémy účetními.

Po uzavření účetního období vám předá přehledně uspořádané doklady za celé účetní období a většinou také veškeré sestavy na CD. Najdete tam doklady jako je peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání a další doklady vztahující se k vaší podnikatelské činnosti.

Jak zpracuje účetní firma vaše účetnictví?

Pod pojmem účetnictví je třeba hledat dřívější podvojné účetnictví. Tak jako se mění účetní a daňové zákony mění se i různé názvy. Účetnictví v dnešní podobě je tedy podvojné účetnictví.

S podvojným účetnictvím Daňové poradenství Jihlavaje vždy nejlépe obrátit se na profesionální účetní firmu. Laik není schopen sledovat a vnímat veškeré změny, které každoročně nastanou. Pro účetní jsou pořádány informativní semináře a také vydávány změny zákonů a knihy na každý rok. Většinou začátkem každého roku vyjdou publikace vysvětlující jak nové zákony použít v praxi. Laik se v nich těžko orientuje, kdežto pro dobrou účetní jsou psány srozumitelným jazykem a ví jak je použít.

Zpracování účetnictví - Jihlava

V účetnictví vám budou zpracovány veškeré předané doklady podle platných zákonů a zároveň vám budou vedeny i veškeré stanovené knihy a evidence. Na základě vámi dodaných dokladů vám účetní firma vyhotoví přehledy, které vám pomohou zkvalitnit vaše podnikání. Přinejmenším vás upozorní na mezery, kterých můžete využít a na to, kde lze ušetřit, ať již na výdajích nebo na zbytečných nákladech na údržbu. Účetní firma vám povede a připraví podklady ke kontrolám, které často probíhají. Provede vám veškeré zpracování daní a připraví všechny potřebné smlouvy. Samozřejmostí je také zastoupení vaší firmy na úřadech, kde se účetní firma bude snažit o váš maximální prospěch.

Každý rok vám účetní firma předá roční závěrku a kompletní účetnictví daného roku. Většinou bývá vše včetně veškerých sestav připraveno na CD.

Jak na mzdovou agendu?

Také vedení mzdového účetnictví podléhá změnám. Dalo by se říci, že změny ve mzdovém účetnictví bývají nejčastější. Potvrzuje to i to, že pravidelně jsou pro mzdové účetní vydávány abecedy mzdové účetní pro nadcházející rok. Bývají tam shrnuty veškeré zákony, které je nutné v daném roce dodržet. Bohužel, často v průběhu roku dochází k dalším změnám a tak každá mzdová účetní musí absolvovat další školení. Jak je vidět vypočítat mzdu při stále se měnících zákonech je opravdu lépe nechat na odbornících.

Co vše za vás mzdová účetní udělá?

Samozřejmě zpracuje mzdy. Přihlásí a také odhlásí zaměstnance na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení. Vypracuje také měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nachystá výplatní pásky pro vaše zaměstnance a připraví veškeré příkazy k úhradě. Provede i roční zúčtování daně vašich zaměstnanců, daně fyzických osob i daně vybírané srážkou. V náplni práce mzdové účetní je i vedení evidenčních listů a mzdových listů vašich zaměstnanců. Také mzdová účetní připraví podklady pro kontroly jakéhokoli druhu ve vaší firmě a zastoupí vás na úřadech. Tím ušetříte velkou část svého času.Daně a účetnictví

Nové zákony a nařízení

K již tak velké spoustě činností účetních firem patří i informování svých klientů o dodržování nových zákonů a nařízení. V tomto labyrintu se účetní firmy dokonale orientují. Upozorní tedy své klienty na veškeré změny, ať se již týkají nových možností pojištění, důchodového spoření nebo třeba výběru dovolené. Největším přínosem účetní firmy je však především to, že její zásluhou firma klienta mnohem lépe prosperuje. Často firmy ušetří na základě profesionálního** vedení účetnictví a profesionálního poradenství účetní firmy** nemalé peníze.

Výběr účetní firmy

Při výběru účetní firmy byste měli zvažovat zkušenosti a profesionalitu daných účetních. Jde o vaši firmu a tudíž i o vaše peníze. Nejlépe je vybrat takovou účetní firmu, která poskytuje kompletní služby a dlouhodobou spolupráci. To ve svém důsledku nabízí značné finanční a časové úspory a maximalizaci využití dostupných informací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24079 (topprodukt.cz#801)


Přidat komentář