Účetní poradenství - Poděbrady

Pokud nejste odborníkem v účetní oblasti a podnikáte, tak jistě nejméně každoročně řešíte problém s ekonomickou agendou. Stačí ale získat kvalitní účetní, která obstará vše za vás a vyvaruje vás problémů.

** Účetní poradenství**. To je široké téma, ať se to týká charakteristiky jednotlivých služeb, které může účetní poskytnout nebo formy, jakou může účetní dané služby provádět. Někdy mají firmy své účetní přímo ve svém sídle, jindy si nechávají ekonomickou agendu zpracovávat externě neboli formou** outsourcingu** anebo využijí jen některých služeb účetních. Pokud nejste ale vyloženě odborník v účetní oblasti, tak je výhodné mít účetní, která (nebo který) vám zajistí nejen dané úkony, které vám bude dle dohody zpracovávat, ale také ohlídá i to ostatní, abyste se nedostali do problémů, které mají finanční dohru, což není pro nikoho příjemné. Pojďme si proto přiblížit některé účetní oblasti a výhody, které vám služby účetních nabízí.

Účetní poradenství - Poděbrady

Účetnictví a daně Poděbrady

Nevíte si rady s účetnictvím a potřebujete pomoci nebo poradit? Pokud bydlíte v** Poděbradech a okolí**, tak můžete využít služeb paní Jiřiny Ekertové. Ta nabízí služby ohledně** poradenství v oblasti účetnictví**, takže se na ni můžete obrátit v případě podání daňového přiznání, pomůže vám s agendou ohledně daňové evidence nebo** účetnictví** a poradí vám s podklady pro příslušné úřady. Díky profesionalitě nebudete mít problémy s příslušnými institucemi a nakonec se vám daná investice do účetních služeb vrátí.

Účetnické poradenství

Paní Jiřina Ekertová je dostupná na adrese Velenice 119, 289 01 Velenice. Telefonní spojení je 325 635 162 a e-mail zní ekertova@razdva.cz.

Účetní poradenství – služby

Existuje spousta činností, kterými se účetní zabývají. Pokud se bavíme o poradenství, tak se to může samozřejmě týkat jen určitých částí, ale vycházejme z komplexnějších oblastí, protože pokud někdo není odborník, tak chce mít jednu službu vcelku. Je tedy několik oblastí, kterými účetní se účetní zabývají nejčastěji.

Prvními z nich je vedení účetnictví a daňové evidence. Pak se nabízí mzdová agenda, ukážeme vám, co je** daňové přiznání** a na závěr se dozvíte některé časové údaje jako je např. datum pro daňové přiznání, jak si jej prodloužit, jak dlouho máte uchovávat účetní podklady, za jaké období vám může být udělena pokuta nebo jakým způsobem se vyplácí nemocenská.

Účetnictví a daňová evidence

učetnictví-poděbrady

Účetnictví je systém, který musí vést** právnické osoby**. Jedná se o účtování na účty, vedení účetního deníku, vede se evidence pohledávek a závazků, kontroluje se majetek, sleduje se stav saldokonta, provádí se měsíční nebo čtvrtletní DPH a zpracovávají se podklady potřebné úřadům. V úkonu účetnictví se vytváří rozvaha, což je stav majetku a vzniká výsledovka, což je základ daně z příjmu.

Daňová evidence je pak pro** fyzické osoby**, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Tato oblast je prováděna formou vedení peněžního deníku. Opět se zde sleduje majetek, jeho odpisy, spolupracuje se s bankou, zasílají se mzdy na účty atd. Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmu, což se dělá tak, že se vypočítávají údaje o příjmech a výdajích, dále o majetku a závazcích.

Mzdová agenda

Pokud jste zaměstnavatel, tak je třeba mít i** mzdovou agendu**, která se může propojovat i s tou** personální**. S tím je tedy spojeno vedení agendy ohledně zaměstnanců, jejich přihlašování a odhlašování na úřadech a hlídání plateb kolem sociálního a zdravotního pojištění. Pak se nabízí hlídání včasného placení mezd ve správné výši. Rovněž vám účetní může poradit, jak stanovit** ideální mzdu**, která bude výhodná jak pro vás, tak povede i ke spokojenosti zaměstnance. Účetní může být nápomocna i zaměstnancům, kteří by se chtěli poradit například ohledně výhod (třeba, kdy uplatnit slevu na dani ze závislé činnosti apod.)

Daňové přiznání

Podání daňového přiznání se týká všech lidí, které podnikají. To se týká osob, které jsou vedené na živnostenskéDaňové prohlášením úřadě, na finančním úřadě, ale také když pronajímáte byt, tak musíte přiznat nějaký příjem. Veškeré příjmy, které nejsou osvobozené, se musí nějak zdanit. Podání daňového přiznání se pak týká osob, které měli za daný rok příjmy vyšší než 15 000 korun. Pak těch, kteří mají** daňovou ztrátu** a to i když neměli příjmy vyšší než 15 000 korun. Rovněž se to týká lidí, kteří měli kromě zaměstnaneckých příjmů i jiné příjmy a to vyšší než 6 000 korun a těch, jež měli dva a více pracovních úvazků v zaměstnaneckém poměru. Protože v průběhu roku se platí zálohy, tak vyplněním daňového přiznání se ukáže, jestli vám na nich bude vráceno, nebo budete muset doplatit. Výhodu vám může být, že uplatníte slevu na dani. Ta může být univerzální, která se vztahuje na každou osobu, pak, když jste student do 26-ti let, jestli máte manžela/ku v domácnosti apod.

Důležité termíny

Jak jsme nadnesli, na závěr si přiblížíme některé časové údaje, které byste neměli opomenout, jinak se vystavujete pokutám. V některých případech se jedná o data jako taková, jindy to jsou časové úseky.

Jako první případ si vezmeme daňová přiznání, abychom navázali na předchozí část.** Podání daňového přiznání** musíte běžně (pokud se nejedná třeba o jinou formu přiznání, jež mají třeba lékaři) provést do 31. března daného roku (i když mohou existovat výjimky jako letos, kdy se oficiální datum posunulo). Všeobecně pak ještě platí, že když podáte daňové přiznání do pěti dnů od tohoto data, tak vás nečeká postih. Pokud ale využijete služeb daňového poradce, tak se vám datum podání daňového přiznání posouvá až do 30. června.

Další důležitou oblastí jsou** uchované doklady**. Pokud podáte daňové přiznání, tak tím pro vás vedení účetnictví za dané období nekončí a pro úřady už vůbec ne. Dané dokumenty musíte uchovávat dalších deset let, pokud by si někdo chtěl něco zkontrolovat, tak je musíte mít k dispozici. Co se týká pokut, tak může úřad udělit v případě nejasností i tři roky zpětně.

Máte tu ještě jednu oblast, která by vás mohla zajímat v té souvislosti, když jsme nadnesli právnické osoby a vedení mzdové agendy. Je nasnadě, že budete mít zaměstnance a ti mohou být občas nemocní. Jak se jim potom vyplácí** nemocenská**? Předně se musí určit její částka. Ta se vypočítá z průměru minulého čtvrtletí. První tři dny se pak nic neplatí. Po tři neděle, kdy se počítají jen pracovní dny nemocenskou platí zaměstnavatel. Poté, když je nemoc delší, tak po veškeré kalendářní dny platí sociální správa.

Hlídání všech změn, které se týkají účetnictví, je pro běžného podnikatele náročné, proto je lepší investovat do další pomocné síly. Vy tak budete mít více času na svoji profesi a budete lépe prosperovat. Tím, že vám odborník ohlídá všechny platby a termíny, ušetří peníze a tím se tak vrátí investice, které dáte do služeb účetních.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24497 (topprodukt.cz#1570)


Přidat komentář