Účetnictví a daňová evidence - Karlovy Vary a okolí

Daňová evidence, mzdová agenda a další pojmy týkající se účetnictví mnohým z nás lehce zamotají hlavu. Častým řešením se tak stává schopná účetní, která veškerou práci zvládne snadno za nás.

Účetnictví je velmi složitý obor, který vyžaduje dostatek znalostí a zkušeností. Pro mnohé z nás je proto jednodušší najmout si služby účetní firmy, než** vést účetnictví** sami. Jaké jsou nabídky účetních firem a jak vybrat tu nejlepší z nich?

Účetní firmy

Účetnictví je náročná záležitost vyžadující velké množství času, proto se mnoho osob rozhoduje pro služby účetních firem. Tyto firmy vám poskytují pomoc v oblastech:

  • Zpracování účetních dokladů a vedení zákonem stanovených knih a evidencí.
  • Vyhotovení přehledů.
  • Zpracování daňového přiznání k DPH.
  • Zpracování dalších daní jako např. daň z příjmu, daň silniční, daň darovací.
  • Účetní poradenství.
  • Příprava podkladů ke kontrole.
  • Zastupování na úřadech.

Podle čeho vybírat účetní firmu

Když cítíte, že v oblasti účetnictví si nejste zrovna jisti, je lepší přenechat vše odborníkům. Otázkou zůstává podle čeho vybrat profesionální účetní firmu tak, aby vaše peníze byly vhodně investovány. Nikdy nezapomínejte na reference, ptejte se známých, projděte si internet. Když získáte základní informace, můžete si vybrat několik účetních firem a ty následně navštívit. Na osobní schůzce zjistíte, jaký na vás firma dělá prví dojem, můžete se seznámit se zázemím firmy a připravit si otázky, které jsou pro vás důležité. Nezanedbatelná bude i finanční otázka. Jednotlivé účetní firmy pak budete moci jednoduše porovnat a vybrat tu, která podle vás nabízí nejlepší služby. Odborník by měl vždy najít řešení, které bude nejlepší pro vás a ne nejjednodušší pro něj, dále vám vždy vše srozumitelně vysvětlí a jeho práce bude odváděna pečlivě.

Účetnictví a daňová evidence - Karlovy Vary

Jestliže potřebujete pomoc v účetnictví a** daňové evidenci a bydlíte v Karlových Varech** a okolí, kontaktujte Účetnictví a daně K. Vary, s.r.o. Všechny služby jsou zde poskytovány kvalitně. Máte-li zájem o spolupráci s touto firmou, kontaktujte ji na adrese: Účetnictví a daně K. Vary, s.r.o., Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary – Bohatice. Více informací získáte na telefonním čísle: +420 736 682 583 nebo na e-mailové adrese:** annaprusova@seznam.cz.**

Účetnictví

Mezi základní funkce účetnictví se řadí funkce dokumentační a informační a funkce kontrolní. Dokumentační a informační funkce účetnictví má na starosti sběr ekonomických informací, záznam ekonomických informací, hodnocení ekonomických informací a sdělování ekonomických informací. Výsledkem těchto zjištění jsou informace o majetku a financích. Funkce kontrolní kontroluje stav majetku, financí a hospodaření. V České republice se účetnictví řídí zákonem č. 563/1991 Sb. Účetnictví dává např. podnikatelům informace o nákupu, prodeji, vzniku pohledávek a závazků. Účetnictví pomáhá podnikateli při rozhodování a řízení podniku. Účetnictví dává informaci o podnikateli bankám, finančním úřadům, odběratelům, dodavatelům.

Pro koho je účetnictví určeno

Účetnictví je nezbytné pro vlastníky (v případě, že do podnikání vložíte svůj majetek, je nutné znát informace o jeho zhodnocení, výnosnosti a riziku). Státní orgány využívají účetnictví pro kontrolu daní a statistiku. Pro veřejnost je účetnictví nezbytné v otázkách pracovních možností a investování do podniků. Odběratelé využívají účetnictví k poskytování informací o dodávkách. Dodavatelé potřebují informace o splácení. Konkurence může díky účetnictví srovnávat informace a využívat jiné obchodní strategie. Manažeři získají informace k lepšímu řízení podniku. Zaměstnancům poskytne účetnictví informace k platům. Před finančním úřadem si správnost svého účetnictví musí obhájit podnikatel, i v případě, že jeho účetnictví vede odborník. Proto je vždy lepší vybírat firmu k vedení účetnictví velmi pečlivě.

Základní předpisy a účetnictví

Účetnictví je ošetřeno zákonem č. 563/1191 Sb. – Zákon o účetnictví. Dále je pro účetní nutná znalost vyhlášky č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy.

Účetní soustava v ČR

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví rozděluje dvě účetní soustavy. Patří zde vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) a vedení účetnictví (podvojné účetnictví).

Vedení účetnictví – podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví je určeno pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku a všechny právnické osoby. Patří zde zachycení všech ekonomických jevů, složek majetku, pohledávek, závazků, nákladů a výnosů. Účetnictví rozdělujeme na finanční a manažerské.

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví je zaměřeno na sledování majetku, závazků, kapitálu a výsledku hospodaření. Informace jsou méně podrobné, ale poskytují celkový pohled na podnik. Finanční účetnictví poskytuje především informace, které jsou určeny pro vnější prostředí (dodavatele, odběratele, banky). Toto účetnictví se řídí zákony a nařízeními ministerstva financí. Finanční účetnictví je více orientováno do minulosti.

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví je tvořeno především informacemi pro vnitřní vedení podniku. Manažerské účetnictví zahrnuje rozpočetnictví, kalkulace, operativní evidenci a vnitropodnikové účetnictví. Rozpočetnictví se zaměřuje do budoucna, řeší se tady hlavně plánování úkolů vnitropodnikových útvarů. Kalkulace stanoví náklady na jednotky výroby. Vnitropodnikové účetnictví zaznamenává hospodářskou činnost uvnitř vnitropodnikových útvarů.

Daňová evidence – jednoduché účetnictví

Služby daňové evidence jsou určeny pro fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a dosahují příjmu z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (umělec, advokát, daňový poradce, tlumočník, příspěvkové organizace, jejichž roční objem výdajového rozpočtu nepřesahuje 500 000Kč atd. V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou knihy a deníky (peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, pomocné knihy a další. V daňové evidenci má nezastupitelnou roli deník příjmů a výdajů. V tomto deníku jsou zapsány všechny hospodářské operace na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů. Účetní závěrka je zde tvořena výkazem o majetku a závazcích a výkazem o příjmech a výdajích.

Vedení mzdové agendy

Mzdová agenda je součástí vedení daňové evidence v případě, že máte zaměstnance. Odborník v oblasti mzdové agendy zpracovává výpočet mezd, odměn, odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Mzdová agenda musí obsahovat: kompletní zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny, vyúčtování a odvod daní. Zpracování mezd zahrnuje výpočet čisté a hrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění včetně daní. Součástí mzdové agendy je také povinnost nahlásit každého nového zaměstnance Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Zaměstnavatel má dále povinnost vést evidenční listy důchodového zabezpečení pro své zaměstnance. Mzdová agenda zahrnuje zpracování měsíčních přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. V tomto případě se musí vypočítat výše zdravotního a sociálního pojištění. Součástí mzdové agendy je dále srážení daní z platů zaměstnanců. Mzdová agenda se týká všech pracovních poměrů (hlavní i vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení činnosti a dohoda o provedení práce).

Daňové poradenství

Účetní firma vám může nabídnout pomocnou ruku i v oblasti daňového poradenství. Ať už zdědíte majetek nebo máte více zaměstnaneckých úvazků, je vždy lepší poradit se s odborníkem a předcházet tak nepříjemnostem, které by mohly nastat z neznalostí zákonů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24841 (topprodukt.cz#2202)


Přidat komentář