Účetnictví a daňová evidence - Měník a okolí

Vedení účetnictví nebo daňové evidence je složité a pro spoustu lidí i nezáživné, takže je jim spíše na obtíž. Pokud se tomuto oboru nevěnují systematicky, tak i ti, co vystudovali ekonomii, si raději najmou účetní.

Jste podnikatel, máte živnostenský list nebo potřebujete pomoci s některým z účetních odvětví? Pak se obraťte na profesionála v oboru, který vám zajistí spolehlivé služby kolem ekonomické agendy. Protože co se týká účetnictví, tak jde o ryze specifický obor, který má řadu náležitostí a složitostí. Jednak to jsou samozřejmě potřebné znalosti, které potřebuje mít každý odborník. Pak je tu ale i jiná sféra. Když někdo spravuje účetnictví, tak musí znát nejen určité zákony a nařízení, ale také musí sledovat i různé změny, které jsou velmi časté. Je to podstatné, protože jakmile se něco opomene, tak samozřejmě hrozí pokuta a dluhy s tím spojené. Mějte proto při ruce odborníka, který vás toho vyvaruje.

Účetnictví a daňová evidence - Měník a okolí

Pokud potřebujete služby ohledně účetnictví a daňové evidence, tak se obraťte na paní Františku Smutkovou. Paní Smutková nabízí jak vypracovávání, tak i poradenství v těchto odvětvích. Můžete si být jisti, že vám ohlídá termíny, vypracuje profesionálně dané náležitosti a bude vám k dispozici. Loajalita a diskrétnost ke každému klientovi jsou pak samozřejmostí.

Paní Františka Smutková je k dispozici na adrese Měník – Barchůvek 57. E-mailové spojení je f.smutkova@seznam.cz a telefonní číslo zní +420 774 370 244.

Nyní vás ale blíže seznámíme se službami, které se týkají účetních záležitostí.

Účetnictví

Co nabízí účetní služby?

Účetní služby nebo účetnictví? Asi většina z vás zná tyto ekonomické aktivity pod pojmem účetnictví. Tento název přetrvává a vlastně pořád charakterizuje onen soubor ekonomických aktivit. Nutno ale podotknout, že na tom není nic špatného. Fakticky se jenom jeden systém nazývá účetnictvím, protože dříve byl znám pod pojmem podvojné účetnictví. Pro pořádek tedy zmiňujeme účetní služby nebo úkony, ovšem v běžné mluvě je označení účetnictví naprosto normální. Nyní se ale dostaňme k tomu, co odborník na účetnictví nabízí.

Samozřejmě se to týká jednotlivých služeb, které si přiblížíme níže. Co ale získáte tím, když budete mít k dispozici účetního. Jednak se nebudete muset starat o nic, co by se týkalo účetních úkonů. Všechno za vás pohlídá odborník, který bude dozorovat nad danými termíny, ale také bude dohlížet nad změnami, aby se nic nezanedbalo.

Účetní vám zároveň může i radit nebo i někomu z vašich blízkých, přátel a jiných známých, kteří budou potřebovat pomoci. Poradenství je rovněž velmi důležité i pro ty, kteří vyloženě nepodnikají. Může se stát, že něco zdědíte, někdo vám něco daruje. Zde se pak někdy musí platit daň z nemovitosti a je potřeba vědět, jaké kroky podniknout.

Pokud už máte zkušenosti s tím, že jste si účetnictví vedli sami, tak jistě víte, kolik to je starostí a vyžaduje to pozornost. Pak je velmi složité věnovat se svému podnikání a ještě ke všemu hlídat i to, co se týká účetnictví. Vaše podnikatelská efektivita se tak zmírňuje.

Nyní ale přejděme už ke konkrétním službám.

Jaké jsou účetní služby?

Existuje řada sfér, které může účetní nabídnout. Základem je daňová evidence nebo účetnictví. Toto jsou totiž účetní postupy, kterými se získává základ daně z vašeho podnikání a pak se jedná o řadu aktivit, které podporují doprovodné činnosti, což může být pravidelné tvoření potřebných dokumentů jako jsou uzávěrky, výkazy a jiné formuláře. Pojďme se ale podívat na ty základní postupy, které se ve službách účetních často nabízejí.

Daňová evidence

Pokud jsme zmínili podvojné účetnictví jako předchozí název účetnictví, tak daňová evidence je zase názvem, kterému předcházelo jednoduché účetnictví. Dva systémy vedení účetnictví se od sebe liší jednak některými úkony, ale také aplikací na daný typ podnikání. V případě daňové evidence to jsou fyzické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Zpracovávání podnikatelských aktivit je vedeno formou peněžního deníku. Pak se zde provádějí běžné aktivity spojené s podnikáním jako je zpracovávání příslušných dokumentů včetně daňového přiznání, hlídá se majetek, komunikuje se s bankovními ústavy a podobně. Na závěr každého období se pak díky vedení informací o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích vytvoří základ daně.

Účetnictví

Tento typ už je určen pro právnické osoby. Účetnictví se provádí pomocí účtování, rovněž se zhotovují potřebné dokumenty, tvoří se DPH, sleduje se saldokonto, taktéž se monitoruje majetek a provádí se i jeho odpisy, pracuje se s platy a podobně. Základ daně se zde získává pomocí vytvoření rozvahy, kdy pak vznikne výsledovka.

Poradenství

Pokud máte k dispozici svého účetního, tak je samozřejmé, že pokud vám nebude něco jasné a budete potřebovat poradit, tak se na něj můžete obrátit. Účetní může samozřejmě poskytnout poradenství i v případě, že s klientem významněji nespolupracuje. Opět se dostáváme k tomu, že jej můžete doporučit svým známým nebo rodině. V každém případě může účetní poradit i vám, když zrovna nebudete vědět, co udělat v určité situaci, kterou zrovna nebudete řešit s účetním na denním pořádku.

Někteří účetní se navíc vyznají i v jiných příbuzných oborech. To se může týkat finančnictví. Pokud budete chtít svůj podnik rozvíjet a třeba i zařídit půjčku na další aktivity, tak s vámi odborník projde vaše možnosti a co byste měli udělat, aby to pro vás bylo efektní. Stejně tak vám může profesionál poradit v oblasti dluhů. Když máte po ruce účetního, tak se vám nabízí řada možností, jak efektivně ekonomicky jednat a přitom se nedostat do finanční tísně, protože odborník se lépe orientuje na trhu.

Jednání s úřady

Pokud nejste odborníkem v ekonomické oblasti, tak je celkem logické, že i vyřizování různých záležitostí na úřadech pro vás bude „španělskou vesnicí". Proto účetní většinou nabízejí, že vás doprovodí nebo vás i zastoupí v jednání s úřady. Jednak se vám tak ušetří čas, kdy nebudete muset trávit hodiny na příslušných místech a navíc za vás účetní vše lépe vykomunikuje.

Pro spoustu lidí je účetnictví záležitostí, které se nechtějí věnovat, pokud to není jejich obor. Nejen z tohoto důvodů je vhodné, abyste měli při ruce profesionála, který vám pomůže s touto agendou, která by jinak odváděla vaši pozornost. Přítomnost účetního má řadu výhod. Často se stává, že se jedná o službu formou outsourcingu, kdy nemusíte zaměstnávat dalšího člověka, ale účetní vám dodává podklady. Jak vidíte, tato investice se vám vyplatí, protože jednak více vyděláte, když se budete soustředit na své podnikání, nebudete se trápit s pokutami, protože termíny ohlídá odborník a navíc ani nevynaložíte tolik financí za dalšího zaměstnance.

účetnictví mzdy

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24904 (topprodukt.cz#2277)


Přidat komentář