Účetnictví, daně - Jihlava, Telč

Na počátku svého podnikání má každý fůru vyběhávání ohledně dokumentů. Klidné období však nenastává ani v průběhu podnikání. Jen těch starostí, aby byla firma úspěšná a v zisku. Další nemalou starost může podnikateli způsobit kontrola z finančního úřadu.

I když se budete snažit dělat vše v souladu s patřičnými zákony, může se snadno stát, že někde něco přehlédnete, opomenete, a pak se vzniklá chyba táhne a k ní se postupně nabalují další a další. Ani se však není čemu divit. I když se říká „co je psáno, je dáno“, ne vždy je praxe zcela jasná. Jedna věc je totiž teorie a druhá pak samotná realita. Oporu a nařízení sice máme v zákonech a vyhláškách. Ovšem zákony se často mění, doplňují, novelizují. A podchytit veškeré proběhnuté změny, mít v merku plánované novinky a tzv. zapomenout na nařízení, která dříve platila? To nestačí mít jen dobrou paměť. Je zapotřebí se rozhodně nějaký ten rok pohybovat v oboru a mít praxi v dané oblasti.

Starosti v tomto směru však budete moci doslova hodit za hlavu. Řešení totiž spočívá ve využití služeb firmy, která se specializuje na účetní oblast a daňovou evidenci.

Účetní služby

Týká se Vaší firmy vedení účetnictví? Rádi byste si nechali vést účetnictví externím způsobem? Současně byste však chtěli být i v obraze? Firma, kterou oslovíte ve věci vedení účetnictví, se může zabývat i účetním poradenstvím i informováním Vás o právě připravovaných a proběhnutých změnách v příslušné legislativě.

Účetní poradenství

Nechcete zrovna kompletně přenechat vedení účetnictví nebo daňové evidence jiné osobě, firmě? Na druhou stranu si však nejste jisti, zda účetnictví vedete správně? Nebo byste měli rádi jistou odbornou oporu a pomoc, když budete potřebovat? V tom případě můžete využít možnosti účetního poradenství. Co se pod takovým účetním poradenstvím ukrývá? Firma, kterou oslovíte, Vám například překontroluje podaná daňová přiznání, zpracované účetnictví. Také Vám zkontroluje podklady, které byly využity při samotném zpracování účetnictví. Firma Vám však může být nápomocna i při rekonstrukci účetnictví.

Rekonstrukce účetnictví

Technika nám v lecčem pomáhá, usnadňuje a urychluje práci. U techniky sice neplatí to, že lidský faktor není neomylný. Ovšem na druhou stranu také technika není 100%. Počítač nám může vyhořet, nastane zkrat, spálí se nějaká součástka. A výsledek? Účetní data firmy, která jsme měli v počítači, se nám ztratila, respektive jsme o ně přišli. A zálohu nemáme. V tom případě pak přichází na řadu právě rekonstrukce účetnictví. K rekonstrukci účetnictví se firmy uchylují i v případě chybného účtování, či konkurzu aj.

I když můžete být znalí v účetnictví, co si budeme povídat, rekonstrukce účetnictví není rozhodně na Vašem denním pořádku.

Vedení daňové evidence

U daňové evidence se jedná o příjmech a výdajích, a také o závazcích a majetku firmy. Daňová evidence jako taková není kompletním účetnictvím. Daňová evidence představuje zredukovanou formu účetnictví.

Koho se týká vedení daňové evidence

Vést daňovou evidenci můžete v případě, že jste tzv. drobným podnikatelem. Nejste zapsáni v obchodním rejstříku a Váš roční obrat firmy v předchozím kalendářním roce nepřesáhl částku patnáct milionu korun českých.

Forma vedení daňové evidence

Jak má taková daňová evidence vypadat, aby to bylo v souladu s příslušnými platnými zákony? Pravda je vlastně taková, že v zákonu o daních z příjmu nenajdete žádnou konkrétní informaci. V zákoně se jen dozvíte, co daňová evidence příjmů i výdajů zjišťuje, a také způsob ocenění majetku a závazků. A aby byl výčet informací úplný, pak ještě v zákoně najdete informaci o Vaší povinnosti archivace a inventarizace.

Jinými slovy, je zcela na Vás, jakou formu daňové evidence zvolíte. Pro vedení daňové evidence je tak možné použít na trhu dostupné účetní programy. Pokud si však nebudete chtít pořizovat speciální program, nutné to není. Vystačí Vám i běžný kancelářský program, jako je Excel.

Podmínky vedení daňové evidence

Tolik, co do formy vedení daňové evidence. I když to může svádět k určité volnosti, je třeba však nezapomínat na to, že vedení daňové evidence musí splňovat určité zákonné podmínky. Daňová evidence, jak již jsme výše naznačili, musí bezpodmínečně obsahovat údaje o veškerých příjmech a výdajích, a také o majetku a závazcích. Peněžní evidenci (příjmy a výdaje) je zapotřebí vést od majetku a závazků separátně. Pak je ještě nutné pamatovat na rozlišení výdajů daňových a nedaňových.

Smysl vedení daňové evidence

Díky daňové evidenci budete mít neustále aktuální informace o stavu i pohybu Vašeho majetku, ale také pohledávek a závazků. Smyslem daňové evidence je také zjištění základu daně. To Vám pak poslouží pro potřebné, každoroční odvedení daní příslušnému finančnímu úřadu.

Služby nabízející firmy v rámci daňové evidence

Rozhodli jste se, že přenecháte vedení daňové evidence externí firmě? Co Vás jistě bude zajímat vedle cenových podmínek, rozsah služeb, které si můžete objednat. Výčet služeb samozřejmě může být odlišný u jednotlivých firem. Obecně však můžete poptávat například vedení knihy pohledávek a závazků, vedení peněžního deníku, vedení knihy majetku, zpracování účetní závěrky a připravení přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Služby nabízející firmy v rámci účetnictví

Týká se Vás povinnost vést si účetnictví? Ovšem i v tomto případě můžete využít nabídky služeb specializované firmy. Výčet činností, které jsou součástí vedení účetnictví, je v porovnání s daňovou evidencí, obsáhlejší. U firmy, která se zabývá vedením, zpravováním účetnictví, můžete očekávat například zaúčtování všech účetních dokladů, zpracování účetní osnovy, vedení pokladní a hlavní knihy, vedení knihy závazků a pohledávek, zpracování účetní závěrky, připravení přiznání k dani z příjmů fyzických, právnických osob, vedení knihy majetku, zpracování přehledů o hospodaření a další.

Externí vedení účetnictví

Nemuset každý měsíc vyplácet mzdu účetní, starat se o potřebná školení zaměstnance, který Vám ve firmě dělá účetnictví, vynakládat další finanční prostředky za tohoto zaměstnance aj.? Možné to samozřejmě je. Na výběr máte dvě možnosti. Můžete se o účetnictví firmy starat Vy sami, což Vám starostí neubude, spíše naopak. A druhá možnost? Přenechat účetnictví profi firmě. V tom případě bude od Vás požadováno pouze zaplatit dopředu stanovenou odměnu. A odvody, školení, počítání s náklady navíc, to již řešit nebudete muset.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24375 (topprodukt.cz#1339)


Diskuze a zkušenosti

anetone | 24.05.2012 15:50
Re: Účetnictví, daně - Jihlava, Telč skvela účetní kancelář. Doporucuji.


Přidat komentář