Účetnictví, daně - Tábor

Všichni z nás, kteří musíme platit daně a neumíme si s nimi poradit sami, vyhledáme pomoc u daňových poradců, kteří vědí, jakým způsobem nám ušetřit co nejvíce peněz, které jsme si dokázali vydělat.

Daňové poradenství patří k oborům, které si žádají odborné vzdělání a také bohaté zkušenosti. Podnikatelé a OSVČ a nejen oni si musí vést účetnictví a k tomu potřebují schopné účetní či daňové poradce, kteří jim šetří čas a peníze.

Zakládání společností, účetnictví - Tábor

V oblasti Tábor a jeho okolí můžete využít služeb paní Pavlíny Dvořákové se sídlem na ulici Rokycanova 904 Tábor 39002. Tato vystudovaná a zkušenostmi prověřená specialistka se zaměřuje na vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy. Taktéž vám poskytne potřebné rady a bude vám nápomocna při zakládání vaší společnosti, čímž vám usnadní administrativní úkony a ušetří váš čas. ** **

 • paní Pavlínu Dvořákovou můžete kontaktovat na
 • mobilním čísle: +420 381 255 755
 • nebo prostřednictvím e - mailové adresy:**
  dvorakova@cenkonzult.cz**

Čím se zabývá daňové poradenství?

Daňové poradenství se provádí ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, mezinárodního zdanění a daní nepřímých. Daňové poradenství se rovněž zabývá realizacemi fúzí a akvizic, finančního strukturování, mezinárodního plánování či zdaněním nemovitostních transakcí.

Daňoví poradci pomáhají optimalizovat všechny daňové povinnosti, pomohou Vám dosáhnout co nejvyšší daňové úspory a minimalizovat daňová rizika a vy se díky jejich pomoci můžete naplno věnovat pouze svému podnikání. Na rozdíl od účetních, kteří za svou práci nenesou žádná rizika, jsou daňoví poradci zcela plně zodpovědní za vše, co dělají. Co ještě daňový poradce provádí?

Daňové poradenství a účetnictví - Tábor a okolí

 • Daňový audit
 • Odklad daně
 • Daňový dohled
 • Daňové konzultace
 • Sestavení přiznání k daním
 • Optimalizace daňového zatížení
 • Zastupování před správcem daně
 • Zpracování veškerých podkladů pro vydání rozhodnutí správce daně o závazném posouzeníz

Co je to daň?

Daní rozumíme povinnou platbu do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny buďto pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. Daň je platba, která se dá nazvat nenávratnou, je také nedobrovolná a vzhledem k tomu, že plátce nemůže ovlivnit, na co jsou peníze použity, je to také platba neúčelová. Daně se platí opakovaně a ve prospěch veřejného rozpočtu.

Co je přímá daň?

Přímé daně zdaňují příjem a majetek poplatníka a jsou odváděny příslušnému finančnímu úřadu na základě písemného daňového přiznání poplatníka.

Co je předmět daně?

Předmět daně je věc, příjem, práce či činnost, ze které se odvádí příslušná daň nebo-li částka do veřejných rozpočtů. Jednoduše řečeno je základ daně to, co stát daní.

Jak na odklad daně?

Daňový řád přikazuje podnikatelským subjektům podat daňové přiznání nebo hlášení a to nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, což je do 1. dubna. V tomto případě se o odklad daně nejedná. Zpracovává-li poplatníkovi daňové přiznání daňový poradce, podává se toto daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, což je do 1. července.  Toto však platí pouze v tom případě, že je plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutí tříměsíční lhůty, což je do 31. března.

Jak uplatnit daňové zvýhodnění?

Jak jistě všichni víme, lze uplatnit daňové zvýhodnění několika způsoby. Uplatňujeme jej formou slevy na dani nebo formou daňového bonusu. Existuje zde však také varianta, která je kombinací slevy na dani a daňového bonusu.

Jak na daňové přiznání

K vyplnění daňového přiznání najdeme tiskopisy na finančním úřadě, nebo si je také můžeme stáhnout na internetu. Další možností je vyplnění a zaslání daňového přiznání také tzv. on-line, které musí být opatřeno elektronickým podpisem. Pošlete-li jej bez elektronického podpisu, je toto daňové přiznání neplatné a příslušný finanční úřad jej nebude akceptovat. Pokud se Vám stane, že odešlete daňové přiznání bez elektronického podpisu ničemu to nevadí. Postačí, kdy jej vytisknete a podepíšete a poté doručíte na finanční úřad. Kopii tohoto daňového přiznání je nutno si uschovat.

Ke každému daňovému přiznání se přikládají vždy originály potvrzení, přičemž kopie je vhodné si uschovat. Seznam příloh a jejich počet uvádí poplatník na zadní straně daňového přiznání. Daňové přiznání se podává na příslušném finančním úřadě nejpozději do 31.3 následujícího roku. Pakliže poplatník pověří plnou mocí daňového poradce nejpozději do 31.3 a ten ji ve stejném termínu předá na finančním úřadě, prodlouží se tímto termín podání daňového přiznání do 30.6.

Oceňování nemovitostí

Silniční daň

Podnikatel platí silniční daň v případě, že je jeho automobil využíván k podnikání či jiné výdělečné činnosti bez ohledu na to, zda je či není zařazen v obchodním majetku. Silniční daň se platí vždy za měsíce, ve kterých je daný automobil využíván k podnikání a to vždy alespoň jeden den.

Předmětem této daně jsou vozidla a jejich přípojná vozidla, které jsou registrovaná na území celé ČR a jsou používána k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Dále jsou předmětem této daně také vozidla používána v souvislosti s podnikáním nebo činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu u neziskových organizací.

Daň nepřímá

Mluvíme-li o dani nepřímé, pak se jedná o to, že tuto daň platí státu jiná osoba než ta, která je jí podrobena a na niž dopadají její účinky. Druhy těchto daní jsou DPH, spotřební daně, daň ze zemního plynu, pevných paliv a daň z elektřiny.

Plátce a poplatník

Poplatník je osoba, jejíž příjmy, majetek a úkony jsou podrobeny dani. Plátcem daně se rozumí osoba, která pod majetkovou odpovědností odvádí správci daně vybranou daň od poplatníků nebo poplatníkům sraženou.

Co jsou to spotřební daně?

Spotřební daně jsou daně nepřímé. Nepřímé daně vybírá podnikatel a jsou zakalkulovány ve spotřebitelské ceně, takže ji ve finále zaplatí zákazník. A jaké máme spotřební daně?

 • Daň z minerálních vod
 • Daň z lihu
 • Daň z piva
 • Daň z vína a meziproduktů
 • Daň z tabákových výrobků

Co jsou to daně ekologické?

Ekologických daní máme tři druhy. Prvním z nich je daň z elektřiny a jejím plátcem je dodavatel, který elektřinu dodal konečnému spotřebiteli. Základem této daně je množství elektřiny. Jedinou výjimkou, která je od daně osvobozená je elektřina která je ekologicky šetrná.

Druhou ekologickou daní je daň z pevných paliv, jejímž plátcem je rovněž dodavatel, který dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli. Předmětem této daně jsou pevná paliva, což je černé a hnědé uhlí, koks a rašeliny. Od daně jsou osvobozena pevná paliva, která jsou určená k výrobě elektřiny.

Poslední ekologickou daní je daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Platí ji také dodavatel, který dodal plyn konečnému zákazníkovi. Předmětem daně je plyn určený pro pohon motorů, výrobu tepla či pro stacionární motory a pro stroje používané při stavbách. Od daně je osvobozen zemní plyn, který je určený pro výrobu tepla v domácnostech nebo v domovních kotelnách.

Účetnictví

Zde se prolíná mnoho oblastí s daňovou evidencí. Do této sféry pak konkrétně spadá vedení rozvahy a výsledovky, účtování, sledování majetku a odpisů, měsíční nebo čtvrtletní DPH, měsíční závěrky, sleduje se stav saldokonta, střediska, výkony a zakázky, výroba, prodej nebo pokladna. Pak se také monitoruje stav skladů a provádí se kontrola hospodaření ve skladu. Rovněž se hlídá a zajišťuje posílání mezd na účty, kombinuje se úkolová, časová a měsíční mzda a neopomenutelnou oblastí je i placení zdravotního a sociálního pojištění. Rovněž sem spadá vypracování měsíčních a ročních odpisů, uzávěrek, příprava podkladů pro úřady a daňová přiznání.

Služeb, které vám účetní může poskytnout je samozřejmě mnohem více. Nastínili jsme jen pár těch, se kterými si lidé neví rady a většinou nadávají na zákony. Leckdy nadávají, ale i účetní, protože politici neustále něco mění a tím pádem se nestanoví jasná pravidla po delší dobu. Účetní jsou lidé, kteří nejen rozumí svému oboru, ale i sledovatelé různých změn v zákonech. Tímto vědomím vám tak mohou ušetřit jednak hromadu peněz, ale také vás ochrání před různými pokutami.

Účetnictví je složitý obor, protože profesionál se musí v jednotlivých zákonech a nařízeních vyznat podobně jako právník. Navíc nejde jen o to, že se účetní naučí zákoník, ale musí sledovat i případné změny, které politici provedou a to je velmi časté, protože leckdy se zákon nestačí ani ohřát a už je zase pozměněn. Účetní pak nejen, že sledují danou situaci v soukromí prostřednictvím médií, ale rovněž absolvují školení, kde se dozvídají více. Proto se obraťte na profesionála, který vám poradí s ekonomickým chodem firmy. Ušetří vám to spoustu času a peněz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24133 (topprodukt.cz#897)


Přidat komentář