Účetnictví, daně - Zlín a okolí

Účetnictví, stejně tak, jako daňová evidence vyžadují mnohé znalosti a praxi. Pokud jste tedy nuceni vést byť jen jednu z těchto variant, měli byste popřemýšlet o tom, komu své finance svěříte. Jestliže si nevíte rady, oslovte odborníka.

Všichni máme rádi v penězích jasno a proto je zde možnost vést si účetnictví a mnoha případech také daňovou evidenci. Málokdo ví, jak se tento druh práce provádí a tak si většinou na tento obor pronajímáme účetní a daňové poradce.

Účetnictví, daně - Zlín a okolí

Hledáte podrobné informace z oblasti financí? Potřebujete se účetnictví nebo daňovou evidenci? Pak neváhejte a obraťte se na účetní firmu Coppia účetnictví s.r.o. paní Moniky Olšovské, která své služby nabízí ve Zlíně a okolí. Coppia účetnictví s.r.o poskytujeb komplexní služby v oblasti účetnictví,daňové evidence a mzdové agendy. Firma paní Moniky Olšovské je naprostým profesionálem ve svém oboru. Vychází z mnohaletých zkušeností a své znalosti a vědomosti neustále prohlubuje soustavným vzděláváním. Hledáte odborníka na účetní záležitosti? Potom můžete firmu Coppia účetnictví s.r.o navštívit na adrese: Havlíčkova 837, Zlín - Malenovice, 76302, nebo se jich na cokoliv zeptat telefonicky: +420 605 543 519 či si informace vyžádat emailem na adrese: info@coppia.cz.

Více informací ohledně Účetnictví, daně - Zlín a okolí naleznete na: http://www.coppia.cz/

Účetnictví Zlín a okolí

Hlavní zásadou účetnictví je přesnost a preciznost přičemž je potřeba mít v tomto oboru odborné znalosti, které obyčejný člověk prostě nemá. A právě proto si mnozí z nás najímají na tento druh práce odborníky, kteří se této práci věnují a mohou nám tak ušetřit nejen spoustu peněz, ale také mnoho problémů s úřady apod. Všichni víme, že je pro nás a zejména pro lidi podnikající velmi důležité vést si účetnictví a proto bychom si měli říci, co to vlastně to účetnictví je.

Co je to účetnictví?

Účetnictví je souhrn informací, které se pomocí zápisů do účetních knih a programů účtují tzv. podvojným zápisem, který nám dává přehled o tom, jaký je stav našeho majetku a jiných aktiv a také závazků, které máme. Dále nám pak účetnictví dává přehled o nákladech a výnosech a v neposlední řadě také o výsledcích našeho hospodaření. Hlavní podstatou účetnictví je získat pravdivé a přesné informace o stavu našeho podnikání a našich nákladech a výnosech. Vedení účetnictví je dáno zákonem a musí mít jasnou, srozumitelnou a hlavně pravdivou podobu. Důležitou součástí účetnictví je rovněž archivace všech účetních dokladů.

Proč je účetnictví důležité?

Povinnost vést účetnictví je dána zákonem. Vést účetnictví je důležité, neboť nám slouží jako podklad pro zhotovení daňového přiznání. Účetnictví dává možnost vedoucím a majitelům firem zjistit jak na tom daná firma je. Banky potřebují také k rozhodování, zda Vám půjčí peníze nějaké podklady a k tomu je potřeba daňové přiznání, které bez vedení účetnictví nelze zhotovit.

Daňová evidence Zlín a okolí

Další možnost, jak mít přehled o tom, zda naše firma prosperuje či ne je daňová evidence. Daňovou evidenci si vedou lidé tedy OSVČ, jejichž příjmy jsou menší než 25 mil. korun, není členem žádného sdružení, kde si vede alespoň jeden člen účetnictví a také není zapsán v obchodním rejstříku. Vedení daňové evidence je výrazně levnější záležitostí a oproti účetnictví pracuje se skutečností, tedy skutečnými příjmy a výdaji. Zákon nijak nestanovuje, jakou podobu by měla daňová evidence mít, a proto je možné si ji vést i v programech jako je např. Excel. V případě kontroly musí být daňová evidence stejně jako účetnictví srozumitelná a musí v ní být tedy zaneseny veškeré příjmy a výdaje, stejně tak jako majetek a závazky. Také při vedení daňové evidence je potřeba dokonale uschovávat všechny doklady. Mají-li OSVČ nízké výdaje, jako například soukromí učitelé, hudebníci apod. postačí jim, když stanoví své výdaje paušálem. Pokud tomu tak je, dokáže si OSVČ všechny povinné odvody spočítat docela dobře sama.

Účetní období Zlín

Hlavní věcí, která je pro vedení účetnictví i daňové evidence důležitá, je účetní období, které zákon definuje jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období je ve své podstatě kalendářním nebo hospodářským rokem, který začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období může mít dlouhou či kratší délku, což je dáno skutečnostmi, které v dané firmě nastanou, jako je například přeměna společnosti apod.

Jak vybírat účetního či daňového poradce?

Hlavní věcí, na které při výběru účetního a daňového poradce záleží, je, aby měl dostatečně dlouhou praxi a také to, abychom mu věřili. Důvěra je u člověka, kterému svěřujeme své finanční záležitosti velmi důležitá. Jen těžko bychom byli ochotni věřit tak důležitou práci někomu, z koho bychom měli špatný pocit a kdo je zcela bez praxe. Právě u této práce jsou praxe a znalosti základem. K výběru účetního a daňového poradce můžeme využít nejen doporučení známých, ale dnes již také internet, na kterém jednoduše zjistíme, co všechno člověk, kterého hodláme oslovit, umí a zda jsou lidé, pro které již pracoval či pracuje spokojení. A právě s tím, nám pomohou reference lidí.

Jaký je rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem?

Hlavním rozdílem mezi účetním a daňovým poradcem je v tom, že oproti účetnímu nese daňový poradce za svou práci zodpovědnost. Mnozí si myslí, že je daňový poradce člověkem, který zpracovává pouze daňová přiznání. Opak je pravdou, neboť daňový poradce je schopen vést účetnictví, jako každý účetní. Daňový poradce Vám také umožní prodloužit si lhůtu podat daňové přiznání, kterou udává zákon až o několik měsíců. Pokud na to máte finanční prostředky, není na škodu mít na vedení účetnictví účetního a na zpracování daňového přiznání oslovit daňového poradce. Tímto způsobem získáte možnost dvojí kontroly nad Vaším účetnictvím, což není na škodu, zvláště v případě, že se jedná o větší firmu.Účetnictví, daně - Zlín a okolí

Lze vést účetnictví a daňovou evidenci svépomocí?

Mluvíme-li o účetnictví, je zde nutnost odborných znalostí a praxe tak důležitou, že o svépomoci nelze ani uvažovat. Snad jen v případě, že máte účetní vzdělání a po ruce někoho, kdo po Vás bude vše kontrolovat. Při vedení daňové evidence již lze svépomocí docela dobře pracovat. Zvláště, máte-li účetních případů jen málo a vedete si tedy svou daňovou evidenci v již zmiňovaném tabulkovém programu Excel. I zde je však potřeba pracovat opatrně a precizně. Jedná se přeci jen o peníze, a pokud budete mít v účetnictví a poté také v daňovém přiznání nesrovnalosti, vystavujete se velkým sankcím, které Vám může finanční úřad vyměřit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24756 (topprodukt.cz#2072)


Přidat komentář