Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Praha 5 a okolí

Sami jste do rozjezdu Vašeho podnikání dali spoustu energie, času a kreativních nápadů. Také od svých zaměstnanců očekáváte, že budou pracovat na maximum. Jenže jedna věc je snaha, druhá znalosti, zkušenosti a praxe.

Ten, kdo se chce věnovat účetnictví, mzdové oblasti, musí disponovat hlubokými vědomostmi, které souvisí, ale také se byť i jen dotýkají zmíněných oborů. Přečtení, prostudování patřičných právních norem je sice základem, ale bohužel nedostačujícím. Poznatky z právních norem je totiž zapotřebí umět aplikovat do praxe. A kromě toho, je zapotřebí znát souvislosti a návaznosti účetnictví na mzdové účetnictví a naopak.

Odborníků ve formě interních zaměstnanců rozhodně není dostatek. Vy však máte možnost využít profesionálních služeb externí firmy, jež se zabývá oblastí účetnictví a mzdového účetnictví.

Zákony související s účetnictvím a mzdovou agendou - Praha 5 a okolí

Účetnictví ani mzdové účetnictví nestojí „na zelené louce“, naopak se opírají o celou řadu právních norem. Zákonů, které musí nejen znát, ale i umět správně aplikovat do praxe účetní/mzdový účetní, je nepřeberně. Sami můžete posoudit: zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o účetnictví, zákon o správě daní a poplatků, zákon o zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o spotřebních daních, zákon o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském, zákon o daních z příjmů, zákon o daních dědických, zákon o dani silniční, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z nemovitosti, české účetní standardy.

Z toho jen vyplývá, že ne každý, kdo je účetním, či mzdovým účetním, je hned specialistou ve svém oboru. Najít na trhu práce jedince, který by pracoval na špičkové úrovni (bezchybně, kvalitně), najdete, ovšem taková osoba bude mít spíše svoji vlastní firmu, kdy bude poskytovat své služby.

Interní zaměstnanec a externí specialista - Praha 5 a okolí

Každý z nás je omylný. Ovšem u interního zaměstnance, pokud se nepohybuje na poli účetní/ mzdové praxe, nějaký ten rok (rozhodně nestačí dva, tři roky), můžete bohužel očekávat chyby, ať už z nedbalosti, či nevědomosti.Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Praha 5 a okolí

U externího specialisty je jen malá pravděpodobnost, že by udělal chybu, ať už ze zmíněné nevědomosti, nedbalosti. Pro účetního/ mzdového profesionála je totiž jeho práce „chlebem, který ho doslova živí“. Pokud by svoji nabízenou činnost nevykonával správn ě, velmi rychle by se tato skutečnost dostala mezi potenciální klienty, a to například díky internetu. Ovšem, jak jsme řekli, mýlit se je lidské. Kdyby tedy náhodou došlo k tomu, že i externí specialista se pomýlí, bude za svoje chyby plně odpovědný, a navíc je také povětšinou pojištěný, právě vůči případně vzniklým škodám.

U interního zaměstnance, kterého máte ve firmě v pracovním poměru, jen těžko budete vymáhat celou škodu, kterou by při své práci způsobil. Naopak jste to spíše Vy, jako firma, kdo je pojištěn, za vzniklé chyby.

Úřady, které Vás mohou navštívit v rámci kontrol - Praha 5 a okolí

Jak účetnictví/daňová evidence, tak mzdové účetnictví se opírá o příslušnou legislativu. To, zda Vaše firma účtuje a zpracovává mzdy, daňová přiznání, roční zúčtování, v souladu s nimi, je kontrolováno ze stran úřadů.

Zástupci jakých úřadů se u Vás mohou ohlásit na kontrolu? Především se jedná o místní finanční úřad, úřad práce, živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, u kterých jsou jednotliví zaměstnanci pojištěni.

Co určuje cenu za externí poskytované služby - Praha 5 a okolí

Pokud jste ve fázi rozhodování, zda využijete služeb interního zpracování účetnictví/ daňové evidence/ mzdového účetnictví, určitě Vás bude zajímat, kromě výčtu činností, na kolik Vás uvedené služby vyjdou.

Cena za vedení mzdové agendy se především odvíjí od počtu Vašich zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, na dohodu o pracovní činnosti, na dohodu o provedení práce.

Cena za vedení účetnictví se pak odvíjí od počtu zpracovávaných dokladů, jako jsou přijaté faktury, vydané faktury, pokladna, banka, leasingy, aj., dále od toho, zda jste/ nejste jako firma plátcem DPH, a zde se Vás týká silniční daň. U účetnictví se pak ještě zvlášť bere v potaz daňové přiznání pro fyzické osoby, daňové přiznání pro právnické osoby a také případný odklad daňového přiznání.

Co se týká přímo samotných částek, tak ty jsou samozřejmě zcela individuální u jednotlivých firem. Částka se také liší lokalitou, kde daná firma sídlí. S největší pravděpodobností můžete očekávat jinou cenu za vedení účetnictví v hlavním městě, kde je také největší konkurence, oproti malému městu, kde nemusí být de facto konkurence na stejné úrovni žádná.Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Praha 5 a okolí

Související služby v rámci vedení účetnictví - Praha 5 a okolí

Obrátíte-li se na externí účetní firmu, můžete také využít tzv. odkladu daně. Nemusíte mít obavy z toho, že když se rozhodnete pro odklad daně, že se poté na Vás hned finanční úřad zaměří, protože bude tušit nějaké nepravosti. Možnosti odkladu daně totiž využívá velký počet firem. Výhod, které totiž plynou z odkladu daně, je velké množství. Externí účetní specialista za Vás zajistí odklad daně u správce daně, případně také u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Samotná daňová přiznání Vám pak samozřejmě také zpracuje.

Jaký čas navíc máte jako firma, když požádáte o odklad daně prostřednictvím účetního specialisty?

Řádný termín pro podání daňového přiznání v letošním roce byl 1. 4. 2011. Při odkladu však máte čas pro podání daňového přiznání do 1. 7. 2011. Řádný termín splatnosti prvního zálohy z daňového přiznání v letošním roce byl 15. 6. 2011. Při odkladu však máte čas s první zálohou do 15. 9. 2011, nebo také 15. 12. 2011.Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Praha 5 a okolí

Co se týká sociálního a zdravotního pojištění, tak řádný termín pro podání přehledů v letošním roce byl 30. 4. 2011. Při odkladu máte pro podání přehledů čas do 30. 7. 2011. Dále řádný termín splatnosti nedoplatku na sociálním pojištění v letošním roce byl 8. 5. 2011. Při odkladu máte pro splatnost nedoplatku čas do 8. 8. 2011. Pak zde ještě máme nedoplatek na zdravotním pojištění, kdy řádný termín splatnosti v letošním roce byl 8. 4. 2011. Při odkladu máte pro splatnost nedoplatku čas do 8. 7. 2011. A řádný termín pro samotnou splatnost první zálohy z přehledů byl v letošním roce v dubnu. Při odkladu však máte čas až do července.

Způsob zpracování a podání daňového přiznání

Samozřejmě, za tuto službu povětšinou očekávejte samostatnou cenu, tj. nesouvisící s vedením účetnictví. Dopředu se také u účetního specialisty informujte, zda Vám daňové přiznání zpracuje s kontrolou, nebo bez kontroly Vámi dodaných podkladů. Některé firmy totiž rozlišují tuto činnost, a také si účtují jiné částky. Určitě je vhodnější, pokud využijete zpracování a podání daňového přiznání spolu s kontrolou podkladů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24596 (topprodukt.cz#1743)


Přidat komentář