Účetnictví, daňová evidence a poradenství - Praha 4 a okolí

Účetnictví a daňová evidence jsou základní postupy ekonomické agendy, které musí vést podnikatelé. Pokud se ale v dané oblasti nepohybujete, tak oslovte odborníka, který vám v této oblasti pomůže.

Jestli podnikáte, tak jistě víte, že k této činnosti potřebujete vést příslušnou agendu. Ti zkušenější  už pochopili, že vedení účetnictví je složitá oblast a nelze vykonávat své podnikání (pokud je z jiného oboru) a zároveň obstarávat ekonomické záležitosti spjaté s firmou. Jednak musíte provádět činnosti, které vyplývají z vaší činnosti a které jsou na první pohled nabízející. To znamená například platit měsíčně mzdu zaměstnancům, komunikovat z bankou, posílat peníze na účty, starat se o náklady a výdaje a podobně. Pak jsou tu oblasti, o kterých musíte vědět, že se mají provádět a tyto činnosti si už musíte zjistit. Je to například zpracování závěrek, vypracovávat příslušné dokumenty na úřady a v neposlední řadě se nabízí i správné vyplnění daňového přiznání. Alespoň v tomto případě lidé oslovují účetní, aby jim pomohli. Většina podnikajících ale potřebuje účetní na mnohem více služeb. Které to jsou?

Daňové poradenství - Praha a celý Středočeský kraj

Služeb daňových poradců využívají podnikatelé zejména v průběhu března každého roku, kdy je nutné podávat daňová přiznání. Právě s přiznáním Vám může Váš daňový poradce pomoct a osvobodí Vás tak od nekonečných počtů, vypisování formulářů a postávání před finančním úřadem. Daně nejsou zrovna "lískovým oříškem", a proto je dobré vědět, na koho se obrátit.

Kromě toho Vám také může poradce nabídnout své služby v oblasti vedení účetnictví, mzdových výkazů, auditorství a jiné. Určitě se vyplatí poradit se s odborníkem, jaké jsou rizika, které ohrožují Vaše podnikání, a jak se těmto rizikům vyhnout.

Účetnictví, daňová evidence a poradenství - Praha a Středočeský kraj

Účetní firma poskytuje profesionální a komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání a souvisejícího daňového poradenství. Zaměřuje se na proškolování zaměstnanců v daňové a mzdové oblasti. Vytváří znalecké posudky. Rekonstrukce účetnictví. Poskytuje profesionální interní daňový dozor.

Veškeré služby, které si můžete u specializované firmy objednat:

  • zpracování a vedení účetnictví
  • zpracování a vedení daňové evidence
  • vedení mzdového účetnictví
  • zpracování účetních závěrek
  • daňové poradenství v souladu a aktuálním zákonem
  • účetní poradenství
  • zpracování veškerých daňových přiznání právnických i fyzických osob
  • zpracování cash-flow
  • zastupování klientů při jednáních s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Účetnictví a daňová evidence - obecně

V oblasti účetnictví a daňové evidence jsou zahrnuty dané úkony, které jsou v souvislosti s daným typem podnikání. V těchto systémech vedení účetnictví se pak objevují jednotlivé účetní úkony, které se aplikují dle potřeby. Přiblížíme si proto dané aplikace a také některé dílčí úkony, které jsou zapotřebí.

Účetnictví a daňová evidence

Dané systémy se v mnohém prolínají, významný rozdíl je v aplikaci vzhledem k typu podnikání. Účetnictví je totiž systémem pro právnické osoby, zatímco daňová evidence je pro fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. V obou případech se jedná o aplikaci, které zjišťují základ daně z příjmu, kterou jako podnikatel odvedete. V případě účetnictví se tento údaj zjišťuje pomocí provádění rozvahy, kdy se nakonec vytvoří výsledovka, jež ukáže základ daně. Daňová evidence zase probíhá tak, že se odděleně zpracují příjmy a výdaje (zvlášť daňové a nedaňové) a také majetek a závazky. V oblasti daných úkonů se pak dané systémy v mnohém prolínají, ovšem je samozřejmě rozdíl v tom, když je někdo drobný živnostník a pokud má někdo velkou firmu čítající několik zaměstnanců a spolupráci s několika dodavateli. Zde se pak musí provést více úkonů a jednotlivé postupy se mohou lišit. Pojďme si ale přiblížit některé oblasti, kterými se dané aplikace zabývají.

Mzdy

Oblast mezd se týká hlavně firem, které někoho zaměstnávají a musí jim  tedy vyplácet určitý plat. V tomto případě se hlídá termín výplaty a také její výše. Co se týká mezd, tak záleží na tom, jakou formou jsou vypláceny. Můžete mít zaměstnance, kteří jsou u vás nastálo a mají pravidelnou pracovní dobu. Zde se pak volí měsíční mzda. Pokud je u vás někdo, kdo pracuje v závislosti na odpracovaném čase, tak se volí plat, který se stanovuje za hodinu. Jestli pro vás někdo pracuje nárazově nebo párkrát, tak je nejvhodnější zvolit úkolovou mzdu.

Firemní majetek

Pokud máte nějaký majetek, který spadá do vlastnictví firmy, tak se normálně vede v účetnictví. To znamená jeho připsání a také odepsání. Majetkem mohou být nemovitosti, motorová vozidla, pracovní stroje a jiné pomůcky, které souvisejí s podnikáním. Pokud se vám stane, že budete mít třeba finanční problémy, tak můžete firemní majetek rozprodat. Když jej máte vedený, tak vám nemůže nikdo říci, že prodáváte někoho cizího. Navíc můžete majetkem ručit, pokud si chcete něco půjčit, samozřejmě, když je majetek váš, tedy jako majitele.

Hlídání skladů

Mít přehled o tom, co máte na skladech je velmi podstatné. Pokud disponujete nějakým materiálem, tak frekvence obměny bývá velmi hbitá a je zapotřebí toto monitorovat. Na tom, co máte na skladě totiž můžete vidět své výdělky, ale také monitorovat, zda se vám něco neztrácí, tedy jestli vás nějaký zaměstnanec neokrádá. Pokud máte ve skladu materiál, který souvisí s vaším podnikáním, tak si ho rovněž můžete odečíst z daní.

Dokumenty pro úřady

Vypracování různých výkazů, závěrek, přihlášek a odhlášek kvůli pojištění rovněž může spadat do oblasti práce účetního. Co se týká úřadů, tak zde vám může účetní pomoci i v komunikaci s nimi. Když nejste odborník v dané oblasti a úřad vás kvůli něčemu kontaktuje, tak je vhodné se minimálně optat toho, kdo dané věci zpracovává. Někteří účetní ale nabízejí asistenci nebo i zastoupení daného podnikatele na daném úřadě.

Hospodaření

Zde se to týká hlavně sledování toho, jak se vám v podnikání daří. Pokud máte ztráty, tak je to samozřejmě signál toho, že se musí něco zlepšit a že je něco špatně. Pokud máte přehled o tom, co vyděláváte nebo naopak, když máte ztráty, tak víte, kde můžete něco zefektivnit nebo naopak přibrzdit. Přehled také slouží k tomu, abyste viděli, když se vám nebude dařit a bude zapotřebí udělat taková opatření, která vás ochrání před dluhy.

Spolupráce s bankou

Dnes už se pomalu ani běžný člověk neobejde bez banky. Pokud máte podnikání, tak s bankou spolupracujete již ve zmíněném případě posílání mezd na účty, pokud něco kupujete od dodavatelů nebo když někdo platí za služby vám.

Daňové přiznání

Tento formulář musí vyplnit každý, kdo podniká nebo má více zaměstnaneckých úvazků. Daňová přiznání se nejčastěji podávají jednou ročně, ale může se to dle profese týkat i jiných, třeba čtvrtletních období. Tyto dokumenty slouží k tomu, aby se stanovila výše daně, kterou za dané období zaplatíte, přesněji se ukáže, jestli vám bude vráceno nebo budete muset zaplatit na zálohách, které odvádíte.

Mít po ruce odborníka, který vám pomůže s ekonomickou agendou má spousty výhod. Jednak se nemusíte starat o vedení účetnictví. To znamená, že se nemusíte učit o jeden obor navíc, pokud nejste v ekonomice znalí, nemusíte hlídat změny, termíny a jiné náležitosti. Tím, že budete mít odborníka, tak se vám uleví od starostí i časově, což pak zužitkujete jinde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24753 (topprodukt.cz#2067)


Přidat komentář