Účetnictví, daňová evidence - Krnov a okolí

Účetní i daňová evidence je pro nás v jistých případech nutností, bez které se nelze obejít. To, zda musíte vést účetní nebo daňovou evidenci Vám ukládá zákon. Nevíte si rady s účetní a daňovou evidencí? Zeptejte se odborníka.

Vést si účetní či daňovou evidenci mají všichni lidé, kteří podnikají nebo jsou držiteli živnostenského či jiného oprávnění. A dále si jednu z těchto evidencí mohou vést také lidé, kteří chtějí mít přehled o svém domácím účetnictví.

Účetnictví, daňová evidence - Krnov a okolí


Pokud hledáte odborníka na tuto problematiku v oblasti Krnovska, pak můžete volat +420 776 026 525. Pana Jaroslava Fňukala, kterého najdete na adrese** Opavská 516/23, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, nebo na e-mailu dataf@seznam.cz** kde vám ochotně poradí ve všech otázkách daní a účetnictví, ať už jste začínající podnikatel sólista s hlavou plnou nápadů, které teprve začínáte přetvářet do reálných rozměrů, nebo firma s desítkami zaměstnanců.

www.ucetnictvi.krnov.net

Kdy s vedením účetnictví začít?

Vedení účetnictví je potřeba provádět ihned po zahájení podnikání. Podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku tedy začínají vést účetnictví od zápisu a to až do dne jeho vymazání. Kromě podnikatelů si vedou účetnictví také fyzické osoby, které s ním začnou hned první den účetního období až po období, ve kterém se pro vedení účetnictví rozhodli. Dále jsou zde účastníci sdružení bez právní subjektivity, které s účetnictvím začínají ihned od prvního dne následujícího po období, ve kterém se účastník stal účetní jednotkou. Poslední skupinou, která si musí vést účetnictví, jsou zahraniční osoby. Zahraniční osoby jsou povinny vést si účetnictví ode dne, kdy byly zapsány do obchodního rejstříku. Pokud v rejstříku nejsou, vedou účetnictví ode dne zahájení činnosti na území ČR až do skončení této činnosti.

Jak má vedení účetnictví vypadat?

Hlavním aspektem účetnictví je účetní záznam, který může mít formu účetního dokladu, zápisu nebo účetní knihy. Účetní záznam může být zhotoven formou výroční zprávy, účetní uzávěrky, odpisového plánu či inventurního soupisu. Ať již si vedete účetnictví v jakékoli formě, musíte docílit toho, že bude přehledné, přesné, srozumitelné, úplné a v neposlední řadě hlavně průkazné.

Co je daňová evidence a k čemu slouží

Daňová evidence je určena pro všechny, kteří si nemusí vést podvojné účetnictví, ale chtějí vědět přesně, jak na tom podnikání je. Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Podstatou daňové evidence dále je soupis informací o příjmech a výdajích a také evidence majetku a závazků. V podstatě lze říci, že je daňová evidence jiná forma dřívějšího jednoduchého účetnictví. Daňová evidence však v žádném případě účetnictvím není. Daňovou evidenci upravuje zákon o daních z příjmu.

Jakou má mít daňová evidence podobu?

Žádný zákon přesně neudává, jak přesně má daňová evidence vypadat. Podstatné však je, že je to evidence příjmů a výdajů, která musí být dokonale oddělena od evidence majetku a závazků. Dále zde musí být dokonale odděleny všechny daňové příjmy a nedaňové příjmy. Dalšími věcmi, které je potřeba v daňové evidenci oddělit jsou výdaje na zajištění a udržení příjmů od výdajů, které základ daně nijak neovlivňují. Daňová evidence, která je vedena pečlivě, slouží podnikatelům k tomu, aby mohli mít dokonalý přehled o stavu majetku a dluzích.

Komu daňová evidence slouží?

Daňová evidence je určena pro všechny podnikatele a fyzické osoby, které si nevedou podvojné účetnictví a také nebudou vykazovat své výdaje procentem s příjmů, neboli paušálně. Jednoduše řečeno, je daňová evidence určena pro všechny drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejichž roční obrat je nižší než 15 mil. Korun.

Pro koho daňová evidence není?

Naopak daňová evidence není pro osoby, které již jsou účetní jednotkou, a tudíž vedou podvojné účetnictví. Daňovou evidenci si tedy nevedou právnické osoby, které mají sídlo na území naší republiky a dále fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Také fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl za předchozí kalendářní rok 15 mil. korun. Poslední skupinou, pro kterou daňová evidence není určena, jsou fyzické osoby, které si vedou podvojné účetnictví dobrovolně.

Archivace dokladů v souvislosti s daňovou evidencí

Stejně tak, jako je potřeba archivovat doklady v případě, že si vedeme podvojné účetnictví, existuje tato povinnost také v souvislosti s daňovou evidencí. Všechny doklady spolu s daňovou evidencí je podle zákona nutno uschovávat po všechna zdaňovací období, ve kterých neskončila lhůta nutná k vyměření daně z příjmu. Je-li navíc poplatník v daňové ztrátě, musí tyto doklady uchovávat i déle než 10 let. V případě, že je doklad na papíře, který časem bledne, je nutno tento doklad okopírovat, neboť v opačném případě by Vám nastal u finančního úřadu velký problém.

Co je to inventarizace a k čemu slouží

Inventarizace je činnost a slouží ke zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a také závazků, přičemž ověřuje, zda tento stav odpovídá také stavu, který je uveden v daňové evidenci. Každý člověk vedoucí si daňovou evidenci je povinen provádět inventarizaci majetku alespoň jednou za rok a to vždy k poslednímu dni v roce.

Komu svěřit svou účetní a daňovou evidenci?

Každý člověk, který si musí vést podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, musí řešit problém, komu tyto důležité povinnosti svěřit. Základem je vždy hledat takového člověka, který má dostatek zkušeností a vyzná se, což si ověříme tak, že si zjistíme potřebné reference. Největším důkazem toho, že se člověk, kterému hodláme svůj majetek svěřit, ve své práci vyzná, jsou spokojení klienti a velmi kladné reference a nejen to, také dostatečně dlouhá praxe. Vůbec není rozdíl v tom, zda vede účetnictví a daňovou evidenci zkušený účetní nebo daňový poradce. Základem je, abychom danému člověku věřili, neboť vzájemná spolupráce bude trvat delší dobu.

Účetní nebo daňový poradce?

Hlavní rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem je v tom, že účetní není za svou práci zodpovědný, ale daňový poradce naopak nese za svou práci plnou zodpovědnost. Další rozdíl mezi těmito dvěma profesemi je v tom, že pokud Vám dělá daňové přiznání daňový poradce, prodlouží se Vám lhůta určená pro podání daňového přiznání o několik měsíců. Pokud trváte na své účetní a zároveň chcete, aby Vám daňové přiznání dělal daňový poradce, vůbec to nevadí. Vaše rozhodnutí je zcela správné, neboť tak alespoň budete mít dvojí kontrolu nad vedením Vašeho účetnictví.

Jak lze vést účetnictví?

Ty tam jsou doby, kdy bylo účetnictví vedeno pouze na papíře. Dnes lze vést účetnictví i daňovou evidenci také pomocí účetních programů. Navíc jsou možné i takové způsoby, že Vám účetnictví mohou vést firmy přes internet, takže nemusíte nikam chodit a nikdo také nemusí chodit k Vám. Výhodou vedení účetnictví či daňové evidence tzv. on-line je v tom, že je účetní případ zaznamenán ihned.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24423 (topprodukt.cz#1419)


Přidat komentář