Účetnictví, daňová evidence - Opava Jaktař a okolí

Daně jsou stejně tak specifickou oblastí jako účetnictví. Vyznáte se v daňových zákonech, správně aplikujete získané poznatky do praxe? To vyžaduje značné zkušenosti i vědomosti. K tomu se dostanete jen dlouholetou praxí a sledováním změn v legislativě.

I kdyby se zákony, nařízení a vyhlášky neměnily a nenovelizovaly, přesto to chce více, než jen mít předpisy přečtené či nastudované. V praxi se totiž setkáte s rozličnými případy, jejichž přímé řešení rozhodně není popsané v žádné legislativě, ani odborné literatuře. Čím déle byste se pohybovali v oblasti daní, tím byste byli schopnější řešit zapeklité případy, které přináší jen život.

A jaké je tedy možné řešení? Být neustále zabořeni v předpisech a literatuře? Kde byste pak však měli čas na samotné podnikání? A právě v tomto případě můžete využít možnosti odborného daňového poradenství.

Specialisté na daně

Poptávka po odbornících svého druhu není malá. A ne jinak je tomu u daňových specialistů, poradců. Povětšinou si kvalitní, spolehlivý a znalý poradce své klienty vyhledávat sám nemusí. Oni si ho totiž najdou sami. Můžeme použít přirovnání, kdy se tzv. nemoc šíří rychle. Tak v tomto případě se rychle šíří kontakt na kvalitního, pečlivého, odborného poradce. A pokud navíc takový poradce poskytuje své služby za přiměřené ceny, pak je zcela jasné, že bude velmi brzo vyhledávaným a oblíbeným. Není ani výjimkou, že se z takových specialistů stávají osobní, rodinní či firemní poradci.

Kdo je daňovým poradcem

Může si každý, kdo si přečte daňové zákony a je zaměstnaný jeden, dva, tři roky jako účetní, říkat daňový poradce? Daňový poradce musí být především členem Komory daňových poradců ČR. Pokud tedy budete chtít i Vy využít široké škály prací** daňového poradce**, pak se zajímejte, zda Vámi vybraný člověk, je členem Komory daňových poradců ČR.

Co ovládá takový daňový poradce? V prvé řadě disponuje hlubokými znalostmi daňových zákonů, účetních zákonů, obchodního práva, daňového práva, trestního práva. Navíc se orientuje v oblastech, jež s daněmi souvisejí, ač by se to nemuselo na první pohled zdát.

Účetnictví a daňové poradenství - Opava Jaktař

Chcete mít tu možnost se moci obrátit na skutečného specialistu, když se ocitnete v tzv. patové situaci? Chcete mít vlastního rádce, supervizora? Díky němu pak nemusíte očekávat případnou uloženou pokutu od finančního úřadu. Daňový specialista Vás také mnohému naučí. A jak by se Vám líbilo zbavit se veškerých starostí spojených s účetnictvím? V Opavě a okolí kontaktujete pana Ing. Kamila Nedělu. Sídlící na adrese  Holasovice 120, 74774. Telefonní kontakt +420 603 517 588 či emailové spojení: knedela@seznam.cz.

 

Co můžete očekávat od daňového poradenství

V prvé řadě, když uvažujete, že něco využijete, je zcela logické, že Vás zajímá, co Vám to přinese. Proč byste tedy měli využít daňového poradenství? Jaké výhody Vám budou plynout z toho, že oslovíte a zaplatíte daňového specialistu?

Poradenství v otázce daní

Každoročně řeší jak fyzické, tak právnické osoby roční zúčtování nebo daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob. Kromě těchto daní jsou však ještě daně majetkové, které nejsou pro laika o nic méně zapeklité. Daňový poradce Vám pomůže v případě daně z nemovitosti, daně darovací, daně dědické, silniční daně, daně z převodu nemovitosti.

Proč si lámat hlavu s vyplňováním** daňových formulářů** a riskovat, že nesprávným vyplněním Vám poté může hrozit pokuta. I když se na internetu setkáte s možností pomocníka ve formě interaktivních daňových formulářů, nejde jen o pouhé vkládání údajů a čísel. Co naplat, chce to i „trochu“ toho přemýšlení a vědět, co vlastně vyplňujete. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak by v podstatě daňoví poradci neměli v období ledna až března žádnou práci. Ovšem opak je pravdou. Právě v tomto zmiňovaném období jsou naopak daňoví specialisté maximálně vytížení, a horko těžko budou mít ti nejzkušenější nějaký volný prostor navíc.

Vždy včasné informace při legislativních změnách

To, že se zákony mění, doplňují, novelizují, všichni víme. Ovšem včas podchytit veškeré připravované a následně schválené změny, vyžaduje nejen čas a neustálé sledování připravovaných novel. Jak již to tak bývá, některé odstavce v zákonech přibudou, budou upraveny, nebo naopak budou vyškrtnuty. A kdybyste se měli v těchto změnách orientovat v jednom zákonu, dejme tomu. Ale obsáhnout takto pět, deset a více zákonů? Pro laika, nebo jedince, který se nepohybuje v branži nějaký ten rok, téměř nemyslitelné.

Při využití služeb daňového poradenství, nebudete muset trávit Váš volný čas nad studováním příslušných změn. Veškeré nové informace budete mít doslova „na podnose“. Záleží jen na Vás, zda budete chtít informovat osobně, nebo e-mailem. Kromě toho, budete moci využít i vysvětlení pasáží zákonů, kterým nerozumíte.

Daňová optimalizace

Že jste ještě neslyšeli slovní spojení „daňová optimalizace“? A tak vlastně nevíte, o co se vlastně jedná za služby daňového poradenství? Smyslem daňové optimalizace je nastavení veškerých faktorů daní takovým způsobem, aby poté jejich finální platba byla pro Vás co nejmenší. Samozřejmě je vše v souladu se zákony a příslušnou legislativou. „Vtip“ je v tom, že laik se většinou neorientuje v daních v takové míře, aby ještě dokázal najít možnosti, jak ušetřit. Ovšem daňový specialista je natolik znalý a zkušený, že Vám díky správně nastavené daňové optimalizaci, dokáže ušetřit nemalé peníze. A tyto ušetřené finance můžete třeba výhodně investovat.

Daňová optimalizace je odvislá, jak již část názvu napovídá, od daňových zákonů České republiky. Vše je tedy velmi úzce provázané a propojené. Z toho vyplývá, že ten, kdo má ve své nabídce v rámci daňového poradenství, daňovou optimalizaci, je rozhodně odborníkem.

Vypracování daňového a účetního odpisového plánu

V rámci daňového poradenství také můžete poptávat zpracování daňového a/nebo účetního odpisového plánu. Co se týká daňových odpisů, ty se vypočítávají dle aktuálně platné legislativy. Daňové odpisy řeší Zákon o daních z příjmů. Jak se vypočítávají daňové odpisy, je v zákoně přesně stanoveno. U daňových odpisů může být využita metoda zrychlená nebo lineární.

Účetní odpisový plán pak můžete dostat tzv. překlopením daňových odpisových plánů. Ovšem není výjimkou, že klienti žádají o separátní vytvoření daňového a účetního odpisového plánu. Co se týká účetních odpisů, tak ty si jako firma stanovujete dle Vašeho uvážení. Stanovení ovšem musí proběhnout tak, aby bylo vyjádřeno skutečné opotřebení dlouhodobého majetku.

Vedete-li daňovou evidenci, pak máte povinnost používat daňových odpisů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24393 (topprodukt.cz#1382)


Přidat komentář