Účetnictví, daňová evidence - Praha Holešovice a okolí

Chcete začít podnikat? Nevíte si rady s účty, daněmi, mzdami a dalšími zákonnými povinnostmi? Nebo už podnikáte a administrativa s tím spojená vám zabírá čas, energii a zbytečně velké prostředky? Uvažujte o využití účetního a daňového poradenství.

Podnikání a vedení účetnictví

Pokud jste administrativní typ a kromě předmětu svého podnikání stihnete ještě vykonat zpracování a vedení účetnictví či mzdovou agendu své firmy, pak jste ale spíše výjimka. V současné době čím dál více podnikatelů, velkých, ale i středních a malých firem, využívá účetní a daňové poradenství odborných firem. Ty za ně zpracují veškerou potřebnou** agendu** tak, aby bylo podnikání pohodlnější a nezatěžovalo se ještě zbytečnými starostmi o formální stránku. Účetní firmy pracují dle požadavků klienta a po dohodě a v plné kooperaci s ním. Připravují kromě jiného i průběžný přehled hospodaření, ať už jde o živnostníka nebo větší společnost. Vždy je dobré vyhledat účetní a poradenskou firmu, pohovořit si o svých představách a požadavcích, porovnat přístup a nabídku a poté zvolit tu, která vám vyhovuje a které budete důvěřovat. Důvěra je naprosto nezbytným a prvotním předpokladem dobré spolupráce obou stran, poradenské firmy a klienta, tedy zákazníka.

Nabídka účetních poradenských firem

Většina firem nabízejících účetní a daňové poradenství nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, mzdové problematiky, daňové evidence a zpracování daňových přiznání. Účetní a poradenskou firmu mohou klienti využít jednorázově, ale čím dál více podnikatelů spolupracuje s daňovým a účetním poradcem průběžně. Ukazuje se, že náklady s tím spojené se rychle vracejí v podobě úspory času, vynaložené energie a v konečném důsledku i v přímých nákladech na** podnikání**. Podnikatelé, ať už jde velké nebo malé klienty, volí klid, přenesení odpovědnosti za tuto oblast na účetní firmu a věnují se čistě předmětu svého podnikání a zefektivňuji tak činnost své firmy. Účetní firma především také sleduje veškeré legislativní změny, o kterých své klienty následně informujeme, pokud se to týká oblasti jejich podnikání, což také může přispívat k efektivitě firmy.

Odborná firma rovněž dokáže zachytit a uplatnit pro firmu výhodné možnosti daňových zvýhodnění a úlev, o kterých nemusí mít běžný podnikatel ani dostatečný přehled a tím se může připravit o prostředky.

Daně a daňová evidence

Nezáleží na tom v jakém oboru a v jaké činnosti a oblasti podnikáte. Nerozhoduje, zda máte málo či hodně dokladů. Vždy je třeba vyřešit zbytečné papírování, kterému se v podnikání nevyhnete a především mít své podnikání pod kontrolou a v pořádku.

Pro laika může být daňový systém složitý a nepřehledný. Specialista pomůže tuto problematiku vyřešit. Poradí a navrhne nejlepší způsob daňové optimalizace, dohlédne na včasný termín podání daňového přiznání a především na správnost veškerých údajů a doložení veškerých podkladů, které náš daňový systém vyžaduje. V neposlední řadě pak, jak již bylo řečeno, neopomene využít a zohlednit možné úlevy a odpočty, o kterých běžný podnikatel nemusí mít dostatečné informace.

Mzdová agenda

Pokud ve své firmě máte nebo chcete přijmout zaměstnance, přistupuje další široká legislativní oblast, se kterou je třeba se seznámit. Nebo jednoduše opět využít odborníka, tedy opět poradce v této oblasti. Ten bude vědět, na co je třeba pamatovat a co je třeba splnit, aby vše bylo v souladu se zákonem a podnikatel se tak nevystavoval zbytečně postihům, pokutám, či dokonce soudním řízením. Odborná firma připraví veškeré dokumenty pro příslušné úřady, navrhne pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti a další záležitosti spojené s agendou zaměstnanců dle požadavků podnikatele. Ten pak nemusí ztrácet čas navštěvováním potřebných institucí a úřadů atd. Zastoupení na úřadech firmy nabízejí opět v součinnosti s podnikatelem a po dohodě s ním.

Další práce a činnosti účetních a daňových poradců

** ** Kromě vedení základního účetnictví, může patřit k práci účetních a daňových poradců řada dalších oblastí. Vždy bude záležet na vzájemné dohodě podnikatele s poradcem či účetním. Často je v nabídce také účtování na účty, sledování a evidence majetku a odpisů. Dále pak měsíční uzávěrky, evidence měsíční nebo čtvrtletní DPH, sledování stavu kont a účtů, sledování jednotlivých středisek, výkonů a zakázek, stavu a výsledků obchodování nebo prodeje či pokladny za hotové. Účetní firma může pro podnikatele rovněž sledovat stav skladů a provádět kontrolu skladového hospodářství, zabezpečovat posílání mezd na účet. Samozřejmostí a součástí je dohled a zpracování řádného placení zdravotního a sociálního pojištění, řešení evidence spojené s vyplácením nemocenské zaměstnanců atd. Vše ovšem vždy záleží na vzájemně dohodě, o rozsahu spolupráce. Podnikatelé někdy takjé vyžadují vedení evidence majetku různého typu a s tím spojené záležitosti kolem jeho odepisování apod. To vše může účetní firma rovněž zabezpečit v souladu s pravidly, která vycházejí ze zákonných norem a legislativy. Už ani nemluvě o měsíčních a ročních odpisech, různých uzávěrkách, výkazech, přeúčtování mezi účty apod.

Veškerá činnost poradenských a účetních firem vždy musí vycházet s předem uzavřené vzájemné dohody mezi klientem a firmou, která poradenství a účetnictví nabízí. To je samozřejmě východisko a základ vzájemné korektní a efektivní spolupráce, bez toho nelze vzájemně spolupracovat.

Daňové přiznání

Daňový systém může být skutečně pro mnohé složitý a nepřehledný. Odborná firma můžeme tuto problematiku snadno vyřešit. Umí najít nejlepší způsob daňové optimalizace, dohlédne na včasný termín podání daňového přiznání a především na správnost veškerých údajů a doložení veškerých potřebných podkladů, které náš daňový systém vyžaduje. Tím se vyhneme možným komplikacím a postihům a ušetříme si nejen čas, ale často také značné prostředky a v neposlední řadě také přeneseme odpovědnost na odborníky a neztrácíme zbytečně energii, kterou můžeme vynaložit na vlastní činnost firmy.

Spolupráce s profesionály

Přizvat si ke spolupráci profesionály na danou oblast se čím dál více ukazuje jako progresivní a jednoznačně užitečný krok. Týká se to prakticky všech oblastí podnikání. Tuto cestu využívá stále větší množství malých i velkých podnikatelů, kterým se spolupráce s účetními a daňovými poradci už osvědčila. Je třeba jen přistupovat k tomuto kroku s rozvahou a uvážlivě, vždy řádně vše konzultovat a ošetřit předem uzavřením smlouvy. Je dobré obstarat si též reference o firmě, kterou hodláme oslovit. Ale to platí obecně pro každou činnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24115 (topprodukt.cz#859)


Přidat komentář