Vedení účetnictví - Chodov

Vedení účetnictví je věcí velmi složitou a pro naprostého laika také nepochopitelnou. Proto je zde možnost přenechat vedení účetnictví na odbornících. Pokud si nevíte s Vaším účetnictvím rady, nechte si poradit.

Všichni podnikatelé jsou dle zákona nuceni vést si účetnictví. Jelikož ne všichni mají vzdělání, které účetnictví zahrnuje, najímají si tito podnikatelé na tento druh práce zase podnikatele jiné, kterými jsou účetní.

Proč vést účetnictví?

Odpověď na tuto otázku je velmi snadná. Účetnictví musí podnikatelé vést proto, že jim to nařizuje zákon. Dnes již však účetnictví není pouze otázkou podnikání. Mnozí lidé si vedou účetnictví své domácnosti a to zejména proto, aby měli přehled o celkových příjmech a výdajích ve své domácnosti. Díky vedení účetnictví máte dokonalý přehled o tom, jak vlastně Vaše domácnost funguje a za co se utrácí nejvíce peněz. Rozdíl mezi vedením účetnictví v domácnosti a v podnikání je v tom, že domácnosti si na vedení účetnictví nenajímají zkušené účetní. K vedení účetnictví v domácnosti Vám postačí pouze nějaký deník, do kterého si zapisujete příjmy a výdaje a budete mít dokonalý přehled. Podnikatelé jsou na tom s vedením účetnictví daleko hůře. Pro formu podnikání, je nutné vést účetnictví na profesionální úrovni a to dokážou pouze zkušení účetní nebo daňoví poradci.

Jaký je rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem - Chodov

Rozdíl mezi těmito dvěma profesemi je velký. Ten hlavní je v tom, že účetní není za svou práci plně zodpovědný a pokud bude Vaše účetnictví vykazovat jakékoli nejasnosti, budete muset vše vysvětlovat pouze Vy, nikoli účetní. Oproti tomu daňový poradce je člověk, který je za svou práci plně zodpovědný a pokud se stane, že Vám povede účetnictví špatně nebo Vaše daňové přiznání nebude v souladu se zákonem, spadá veškerá odpovědnost právě na bedra Vašeho daňového poradce.

Další rozdíl spočívá ve lhůtě podání Vašeho daňového přiznání. Bude-li Vám daňové přiznání vypočítávat Váš účetní, pak jej budete muset podat do 1. dubna. Oproti tomu, pokud si na daňové přiznání najmete daňového poradce, prodlouží se tato lhůta až do 1. července. Pokud Vám bude daňové přiznání podávat daňový poradce, pak je zde podmínka nahlásit tuto skutečnost na finančním úřadu a to nejpozději do 31. března a také zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, což je nutné udělat nejpozději do 30. dubna.

Pokud si nejste jisti, zda chcete nechat daňové přiznání na Vaší účetní, můžete se klidně obrátit na daňového poradce. Tímto se stane, že budete mít dvojí kontrolu, kterou Vám provedou dva na sobě nezávislí odborníci a to Váš účetní a také daňový poradce. To je nesporná výhoda, neboť si můžete být naprosto jistí, že bude Vaše účetnictví zcela v pořádku.

Účetní program - Chodov

Základem vedení účetnictví je dokonalý účetní program, který zvládá podstatnou část práce, kterou je na vedení účetnictví potřeba vykonávat. Máte-li ekonomické vzdělání a jste živnostník, který nemá náročné účtování, můžete si na vedení účetnictví troufnout sami. K tomu je nejlepší zakoupit si spolehlivý účetní program. Při výběru účetního programu je potřeba zvážit všechna pro a proti, neboť čím složitější program si zakoupíte, tím problematičtější bude práce s ním. A v případě, že byste v budoucnu chtěli tento program vyměnit za jednodušší, mohli by Vám vzniknout nemalé potíže, z nichž ta nejhorší je, ztráta všech účetních dat.

Změna účetního programu s sebou přináší nemalé finanční náklady a také nutnost naučit se s novým účetním programem také pracovat, což Vám může zkomplikovat situaci. Přechod na jiný program může způsobit rovněž zpoždění s účtováním, a proto byste si měli na výběru účetního programu nechat opravdu záležet. Jedná se přece jen o dosti složitou věc, která bude mít na starosti Vaše finance, a nebojím se říci také celou Vaši budoucnost.

Jak získat živnostenský list?

Chcete-li si založit živnost, měli byste v první řadě navštívit živnostenský úřad a zde se informovat o tom, zda je právě ta Vaše živností jako takovou, nebo živností volnou. Mnoho živností se na živnostenském úřadě pouze ohlašuje. Spadá-li Váš druh živnosti do kategorie živnosti vázané a řemeslné, pak musíte pro jejich získání doložit navíc odbornou způsobilost, kterou lze doložit kupříkladu praxí v daném oboru.

Jakmile živnost získáte, obdržíte také živnostenské oprávnění, na jehož základě můžete začít podnikat. V minulosti byl vydáván tzv. živnostenský list, který se v současné době již nevydává, ale pokud jej máte již z dřívějška, pak je stále platný. K doložení živnostenského oprávnění v dnešní době stačí pouze výpis ze živnostenského rejstříku, který živnostenský list zcela nahrazuje.

Jakmile máte živnostenské oprávnění, můžete začít s podnikáním. V souvislosti s tímto však mějte na mysli, že nyní jste osoba podnikající a tedy máte zákonnou povinnost odvádět za sebe zdravotní a sociální pojištění, které udává zákon. Proto se ihned po získání živnostenského oprávnění musíte nahlásit na Vaší zdravotní pojišťovně a také o OSSZ, kde Vás zaregistrují. Dnešní doba je dosti složitá a tak je každý podnikatel tak trochu dobrodruh, který si nemůže být jistý, zda se mu v podnikání povede či naopak. A základem úspěšného podnikání je z velké části schopnost umět se obklopit spolehlivými lidmi a k těmto lidem bezesporu patří schopný nebo schopná účetní anebo daňový poradce. Pokud máte při tomto výběru šťastnou ruku, můžete se spokojeně oddávat pouze své práci a těšit se z toho, jak se Vám daří.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24256 (topprodukt.cz#1126)


Přidat komentář