Voda, plyn, topení - Ostrava

Přesto, že není Vaším cílem mít prvotřídní zařízení a vybavení Vašeho bydlení, značnou pozornost byste zcela jistě měli věnovat vodě, topení a plynu, neboť to jsou právě oblasti, které Vám zajistí komfortní bydlení.

Voda, plyn, topení - Jaromír Duda

V oblasti zajištění prací kolem vody, plynu a topení Vám může nabídnout své služby i firma Jaromír Duda. Tato profesionální firma zajišťuje kompletní sortiment pro rozvody vody, plynu a tepla pro domácnost i do velkých průmyslových prostředí. Tato unikátní firma nabízí nepřeberné množství služeb v této oblasti. Veškeré činnosti provádí na základě dlouholetých zkušeností a zakládá si na kvalitě odvedené práci, o čemž se mohlo přesvědčit nepřeberné množství zákazníků. Firma Jaromír Duda sídlí na adrese Stará kolonie 414, Rychvald – Rychvald. Pokud jste tedy z Ostravy a okolí a tato firma Vás zaujala, můžete se na pana Dudu obrátit osobně, pokud však upřednostňujete telefonický kontakt, můžete volat na telefonní číslo: +420 737 656 013 nebo použít email: jari65@seznam.cz. Kromě služeb v oblasti voda, topení, plyn firma nabízí i poradenství, abyste věděli, co bude nejlépe vyhovovat Vašim představám.

Vytápěcí systém

Pokud se při realizaci Vašeho topného systému rozhodnete pro radiátory, měli byste vědět několik informací. Radiátorové vytápění je založené na výrazné cirkulaci vzduchu v místnosti. Pro tento druh vytápění je charakteristický zejména veliký rozdíl mezi teplotou vytápěné plochy radiátoru, teplotou stěn místnosti a teplotou vzduchu, z čehož už jen při této představě pramení nízký pocit tepelné pohody. Běžně a téměř pořád se na radiátoru usazuje prach a bakterie, které se díky cirkulaci vzduchu neustále víří. Radiátorové vytápění taky neúměrně vysušuje vzduch a to z důvodu vysoké povrchové teploty. Pokud však nemáte připravený vysoký finanční rozpočet na výstavbu nebo rekonstrukci topení, jsou radiátory tou nejvhodnější volbou, neboť z hlediska ceny jsou nejvýhodnějším řešení. Architektonicky však působí v interiéru rušivě. Už i z toho důvodu se doporučuje aplikovat nízkoteplotní systémy. Významnou roli zde sehrávají i nízké investiční náklady takového vytápění.

Podlahové vytápění

Co se týká podlahového vytápění, tak to kombinuje sálavou a cirkulační vytápěcí složku. Cirkulace vzduchu, která je vyvolaná přirozeným pohybem teplého vzduchu vzhůru, je podstatně nižší než u vytápění radiátory. Stěny v místnosti jsou stále relativně chladné, přesto však vzniká výrazně lepší pocit tepelné pohody, který je vyvolaný ohřátím stěn v místnosti a stropu sálavou složkou podlahy. Tloušťka podlahy se pohybuje v rozmezí od 6 do 10 cm, a proto musíte počítat s delší dobou, která bude potřebná na vyhřátí místnosti, ale i s potřebnou výškovou dispozicí stavby. Podlahové vytápění se doporučuje nainstalovat do místností, které jsou opatřené chladnějšími podlahovými krytinami, kterými může být laminát či keramika.

Kombinace vytápěcích systémů

V současné době je moderní a stále častěji se využívá kombinace dvou vytápěcích systémů a to zejména u rodinných domů. Podlahové vytápění se navrhuje v prostorech bez nároku na pružnou regulaci, ale se zabezpečením optimální tepelné pohody. Jsou to především prostory přízemí, obývací pokoj, kuchyň, chodba, a celkově všechny místnosti nad nevytápěnými prostory. Radiátory se zase umisťují v prostorách pokojů a ložnic, kde z důvodů nedostatečné vytápěcí plochy zastavěné nábytkem není možné použít vytápění podlahou nebo kde je podlaha od spodních vytápěných místností už více méně temperovaná.

Stěnové vytápění

Stěnové vytápění vzniká na základě co nejmenšího proudění vzduchu a velkým podílem sálavé vytápěcí složky. Díky stěnovému vytápění dochází k minimálnímu proudění vzduchu a velkému podílu sálavé vytápěcí složky. Tím dojde k optimální tepelné pohodě, která je dána vysokou hodnotou střední teploty stěn místností. Stěnové vytápění je taky velmi vhodné ze zdravotního hlediska, a to zejména pro alergiky. Jde o architektonicky elegantní řešení bez rušivých zásahů do interiéru. Je vhodné tento typ vytápění použít s kondenzačními kotli a to vzhledem k nízké potřebné teplotě kotlové vody a jejímu dobrému vychladnutí. Cenově se dá stěnové vytápění přirovnat k podlahovému vytápění.

Jaký vytápěcí kotel zvolit?

Pro novou nebo rekonstruovanou kotelnu v rodinném nebo bytovém domě je správná volba vytápěcího kotle hodně důležitá. Na základě volby kotle se určí charakter zdroje tepla, který se již nebude po pěknou řádku let měnit. Proto zvažte všechny komplexní faktory, které ovlivňují optimální řešení kotelny. Vhodnou volbou systémů vytápění a stejně tak přípravy teplé vody můžete dosáhnout úspor energie. Jestliže se rozhodujete mezi nízkoteplotním a kondenzačním kotlem, je dobré vědět, kolik paliva a proč vůbec může kondenzační kotel při provozu ušetřit. Princip je přitom velmi jednoduchý. Při spalování zemního plynu vzniká značné množství vody.  Ve spalinách je tato voda ve formě horké vodní páry, proto má v sobě poměrně mnoho tepla. Až 11% z tepla vzniklého hořením. Pokud zvolíte nízkoteplotní kotel, toto teplo se v něm nevyužívá a uletí ven komínem a to doslova. Kondenzační kotle dokážou vodní páru ochladit, zkondenzovat ji a získat z ní tak tzv. kondenzační teplo. Pokud k tomu navíc připočtete teplo, které je získané výrazným snížením teploty spalin, což umožňují jen kondenzační kotle, úspory mohou v ideálním případě dosáhnout až 15%. Jestliže dáváte přednost závěsnému kondenzačnímu kotli s vlastním čerpadlem, je v tomto případě nejvýhodnější přímé připojení na nízkoteplotní systém s optimálně navrhnutým podlahovým nebo stěnovým vytápěním. Ohřívání pitné vody s vyšší teplotou zhoršuje účinnost kotle, ale jen po dobu tohoto ohřívání. Výraznější zhoršení efektivnosti způsobí např. dlouhodobý ohřev bazénu nebo systém vytápění s více okruhy, pokud se nevyhneme oddělení primárního okruhu kotle od okruhů spotřeby.

Při posuzování návratnosti kondenzační techniky je třeba vzít, vyjma cenové úrovně kotlů a možných ročních úspor, v úvahu i cenu zemního plynu. Nezajímejte se však pouze o současnou cenu zemního plynu, ale i o tu očekávanou v budoucnosti.  Nicméně s podrobnými výhodami a nevýhody topných systémů Vás jistě seznámí odborník – instalatér, který má s jejich montáží své zkušenosti.

Plynařské práce

Pod pojmem vytápěcí plyn se rozumí směs plynů, které je možné spalovat se vzduchem nebo kyslíkem, na základě čehož vzniká teplo. V domácnostech se používá zemní plyn. Tam, kde není zemní plyn zavedený, bývají vhodnou alternativou zkapalněné uhlovodíkové plyny, tzn. propan a propan-butan. Vlastnosti konkrétního druhu plynu ovlivňují způsob jejich dodávání, technický návrh domovního plynovodu, konstrukci plynových spotřebičů, bezpečnostní a jistící zařízení, bezpečnostní předpisy, jako i celou řadu pro uživatele rodinného domu neznámých skutečností.

Plynovod

Domovní plynovod slouží k tomu, aby rozváděl plyn ke spotřebičům s přetlakem do 5kPa. K domovnímu plynovodu ale nepatří plynoměry a plynové spotřebiče. Domovní plynovod začíná hlavním uzávěrem plynu a končí uzávěry před spotřebiči a můžeme ho dělit na ležatý rozvod, stoupací potrubí, odbočky k plynoměrům a rozvody ke spotřebičům. Plynovodní potrubí se nikdy nevede přes komínové průduchy, ve výtahových a větracích šachtách, přes podkroví a v podlahách obytných budov, stejně tak se nesmí vést v chráněných únikových cestách, v místech s teplotou nad 35°C a pod pevně zbudovanými zařizovacími předměty, jako je např. vana. Stoupací potrubí nesmí být v obytných místnostech.

Rozvody ke spotřebičům

Rozvody ke spotřebičům by vždy měly být vedeny volně a taky viditelně před stěnami. Norma ovšem dovoluje vést plynovod i pod omítkou. Před každým spotřebičem musí být uzávěr na klíč, který může být vzdálený od spotřebiče max. 1,5m. Tyto všechny informace a ještě mnohem více však velmi dobře zná instalatér, který má s budováním rozvodů v bytě nebo domě nemalé zkušenosti. Pouze zkušený instalatér Vám nejlépe poradí, které služby ze skupiny voda, topení, plyn, budou pro Vás ty nejvhodnější, nejefektivnější a nejekonomičtější. Proto pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na kvalifikovaného instalatéra.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24844 (topprodukt.cz#2206)


Přidat komentář