Výškové práce - Klatovy a okolí

Potřebujete opravit Váš dům ve výškách, ale pohled z vysokých pater Vám nedělá dobře? V tom případě povolejte odborníky. Práce ve výškách jsou riskantní a také fyzicky náročné, takže jste-li laik, rozhodně se do nich nepouštějte svépomoci.

Určitě jste již viděli pracovníky klimbající se desítky metrů nad zemí, jak provádějí nějaké práce. Tyto práce se nazývají** výškové.** Jde o řemeslnické, stavební a údržbářské práce, které se provádějí v nepřístupných místech a často ve velkých výškách. Ačkoliv jde o práce nebezpečně vypadající, tak pro odborníky, vyškolené v tomto oboru, je to snadné. Řemeslník v oblasti výškových prací se Vám tak může postarat o střechu, fasádu, okna a další oblasti, které bude potřebovat opravit či vylepšit. Proto tyto činnosti přenechejte raději odborníkům.

Výškové práce, jejich výhody a využití

Využití výškových prací je opravdu široké, proto si pojďme ukázat, kterých oblastí se dané práce týkají.

V rámci udržovacích prací kolem domu nevidíme do větších metrů a tím pádem nevíme, že někde chybí střecha, že komín či okap už něco pamatují, apod. Jelikož jde ale o velmi podstatné oblasti, měli byste dbát na to, aby se na ně čas od času podíval odborník a popřípadě něco opravil. V této oblasti je výhodou skutečnost, že se jedná o složitěji přístupný terén. Tak například, máte-li pod oknem v přízemí opadající omítku a všimnete si, že se Vám něco bortí, tak danou oblast můžete provizorně do doby, než přijde zedník na opravu, nějak podpořit. U vyšších oblastí si ale něčeho takového nemusíte všimnout a i kdyby, tak se k danému místu nemusíte dostat. To je důvod, proč je vhodné provádět i kontroly.

Výškové práce vyžadují určitou odbornost, ale také dodržování zásad bezpečnosti, takže zatímco v některých případech si určité práce kolem domu zastanete sami, tak v tomto případě to neplatí.

Výškové horolezecké práce

V některých případech lze výškové práce zrealizovat z lešení, ovšem pouze v případě, že se nejedná o dlouhodobou stavební činnost. Dalším řešením je použití vysokozdvižné montážní plošiny, u kterého je však omezení v tom smyslu, že stejně jako u lešení, musíte mít dostatek prostoru a pevný podklad. Plošina se navíc nedostane všude a za její nájem musíte platit. Daleko jednodušším řešením jsou výškové práce za pomoci horolezecké techniky. Nejen, že se profesionální horolezec dostane všude tam, kam potřebuje, ale svou práci vykoná rychleji a tím pádem i levněji.

Výškové práce za pomoci horolezecké techniky zahrnují veškeré montážní, zednické, stavební a lakýrnické činnosti. Pomocí horolezeckého vybavení můžete opravit fasádu, poškozený hromosvod či odloupnutou omítku. Práce ve výškách dále představují také rizikové kácení stromů nebo třeba zajištění skály pomocí sítě. Nyní se ale pojďme konkrétněji podívat na to, co Vám odborníci v oboru mohou nabídnout.

Práce na střechách

Bavíme-li se o výškách, tak jako první se nabízí oblast** střech,** kde se uplatní široké spektrum činností. Každému je jasné, že střechy je zapotřebí občas renovovat, aby do nich nezatékalo apod. Nejchoulostivější oblastí je bezpochyby střecha, protože zatímco třeba déšť steče po zdech, tak na střeše se může usazovat a tím ji určitým způsobem zatěžuje. To je také důvod, proč by nároky na střešní krytiny měly být co možná nejvyšší. Potřebujete-li v oblasti střech vykonat nějakou práci, pak Vám poslouží pokrývač, který zajistí úpravy střešních krytin, jako jsou různé typy tašek, zkontroluje stav komína nebo zjistí, zda není potřeba izolace svrchních vrstev domu. Bavíme-li se o** komínu**, pak je velmi důležité ohlídat si jeho stav. Špatný stav komínu by mohl mít negativní vliv na naše zdraví nebo jedná-li se o neudržovaný komín, hrozí zde nebezpečí výbuchu. Kontrola jednou za rok je proto na místě.

Zateplení, opravy, nátěry a čištění fasád

Chcete-li mít dům, upravený, čistý a nejlépe zateplený, tak začněte u fasády. Potřené opravy na fasádě Vám provede odborná firma, která v případě potřeby zajistí i opravu fasády včetně zateplení. Následuje nátěr fasády, dle Vašeho přání, a pokud je to nutné, tak před samotným nátěrem fasády je provedeno tlakové čištění pomoci WAP. Kvalitní přilnutí vlastní barvy k podkladu stěny zajistí** penetrační nátěr**. Je-li nátěr fasád prováděn za pomoci horolezecké techniky, pak není zapotřebí stavět ochranné lešení či zajišťovat kompletní zábor chodníku. Vyžaduje-li to ovšem situace, pak firma instaluje záchytné plachty uchycené přímo do zdi domů, k ochraně chodců.

Mytí oken ve výškách

Sídlí vaše firma v desátém patře některé z vysokých budov? Pak budete určitě čas od času potřebovat své prosklené pracovní prostředí vyčistit. Při mytí oken ve výškách se používá výhradně horolezecká technika, protože stavět kvůli mytí oken lešení, by se asi nevyplatilo. Zkušená firma nabízející mytí oken či fasád horolezeckou technikou, dokáže zrealizovat jakoukoliv Vaši zakázku. Může jít o ruční mytí oken výškových budov, ale také o použití vysokotlaké mycí techniky. Služba mytí oken zahrnuje také výškové mytí výtahových šachet, mytí oken zimních zahrad nebo skleněných střech, kde je přístup obvykle jen za pomoci** lanové techniky**. Cena za mytí je odvislá od dostupnosti mytých oken či ploch a na jejich velikosti. Některé firmy nabízejí i množstevní slevy, a to při opakovaném mytí.

Spárování a opravy mezipanelových spár

Na mnoha místech procházejí v současné době panelové domy opravami, do kterých patří i spárování a opravy mezipanelových spár za pomoci horolezecké techniky. Spárování se provádí v rámci oprav a renovací panelových domů, obvykle také se zateplováním fasád, opět za pomoci horolezecké techniky, a to všude tam, kde není možné postavit lešení nebo by se to neoplatilo.

Údržba

Přestože náš dům je v dobrém stavu, tak je zapotřebí ho udržovat. I zdánlivě jednoduché oblasti, jako například napadané listí do okapů, potřebují profesionální přístup, jelikož se nacházejí v těžko přístupných místech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24871 (topprodukt.cz#2239)


Přidat komentář