Jazykový kurz, angličtina

Angličtina je úředním jazykem mnoha zemí a používá se jako mezinárodní dorozumívací prostředek. Čím lépe budete znát tento jazyk, tím příjemnější a pohodlnější pro Vás bude cestování do zahraničí, poznávání kultury či navazování kontaktů.

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, původem z Anglie. Je třetí nejrozšířenější mateřský jazyk na světě.

Angličtina se píše latinkou. S výjimkou některých cizích slov se obejde bez diakritických znamének. Díky dominantnímu postavení angličtiny ve světě (a též díky výpočetní technice, která zpočátku podporovala především angličtinu) se anglická abeceda stává** standardem pro „základní latinku".

Jazykové kurzy se rozdělují podle věku a také podle stupně znalostí jazyka.

Jazykový kurz s pobytem v zahraničí

Jazykovém kurzu v zahraničí je jedna z možností jak strávit léto. Jazykové pobyty jsou výhodné jako způsob, jak si vylepšit znalost jazyků a v případech některých kurzů i získat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty.

Absolvování kurzu v zahraničí se vám navíc bude vždy hodit i do životopisu.

Nejpopulárnější jsou samozřejmě stále kurzy angličtiny. Jazykové kurzy si můžete vybírat podle mnoha kritérii - podle destinace, podle ceny nebo podle zaměření.

Mnoho jazykových škol nabízí různé typy kurzů :

 • od základních, zaměřených na obecnou a komunikativní znalost angličtiny
 • po přípravu na konkrétní jazykové zkoušky

V případě zájmu o studium angličtiny v zahraničí máte na výběr možností v Evropě jako je Velká Británie, Irsko nebo Malta, kde je angličtina národním jazykem.

Z hlediska Anglie je ideální Londýn, kde kromě kvalitních jazykových škol najdete i mnoho zábavy mimo studium a zároveň také spoustu způsobů, jak se dále vzdělávat. Londýn nabízí mnoho druhů kulturního vyžití, počínaje celou řadou muzeí až po divadla a galerie. Malta pak může být lákavá, pokud chcete skombinovat dovolenou u moře s rozšířováním znalosti jazyka.

Ovšem pokud máte zájem o objevování exotičtějších destinací, může vás zajímat Austrálie nebo Nový Zéland. Ty nabízejí mimo možnosti studovat angličtinu i přírodní krásy. Zajímavé mohou být i Spojené státy, které stejně jako předešlé země mimo kvalitní výuky angličtiny nabízí i nekonečně přírodních krás k objevovaní.

Kam všude můžete vycestovat za jazykovým kurzem?

 • Anglie-Skotsko
 • Austrálie
 • Filipíny
 • Indie
 • Irsko
 • Jižní Afrika
 • Kanada
 • Malta
 • Nový Zéland
 • Spojené státy

Cena za jazykový kurz s pobytem

Jedno z kritérií jsou také náklady na kurz. Logicky musíte počítat s tím, že kurzy mimo Evropu se prodraží už kvůli letence. Země jako je Velká Británie pak můžou mít poněkud vyšší životní náklady.

Ať už se rozhodnete jakkoli, můžete si být jisti, že jazykový kurz bude nejen velmi hodnotně strávený čas, ale také zážitek, na který budete dlouho vzpomínat.

Jazykové kurzy v ČR

Vstupní test zařadí posluchače do jedné z jazykových úrovní, ke které je vypracován sylabus (obsah kurzu), stanoven počet hodin potřebných k jeho zvládnutí, varianty učebnic a cílová úroveň jazykových kompetencí. Všechny kurzy pokrývají kompletní spektrum stupňů pokročilosti, od začátečníků až po velmi pokročilé.

Vstupní test je opravdu důležitý, kurz s nevhodně vybranou jazykovou pokročilostí Vám by Vám nemusel příliš vyhovovat. Samozřejmě respektujeme, pokud přímo navazujete na jiné studium a již předem víte, o který kurz máte zájem. Ani úplní začátečníci testem neprocházejí. V každém případě nemusí být výběr definitivní. Je-li to třeba, školy pro Vás zajistí přesun do jiného kurzu.

Jak poznáme nejlepší jazykový kurz?

Zkušenosti ukazují, že neexistuje žádná ideální jazyková škola, ideální učitel nebo ideální metoda pro všechny lidi bez rozdílu. Přesto existuje několik obecných vodítek a indicií, podle kterých lze kvalitu jazykové školy posuzovat. Mezi jednotlivá vodítka pro posouzení kvality jazykové školy může být

angličtina

například:

 • schopnost jejího managementu najít dobré učitele
 • zorganizovat a zabezpečit výuku
 • vhodně rozčlenit studenty dle dosavadních znalostí pro konkrétní jazykové kurzy
 • angažovanost vedení při organizaci kurzů
 • výběr lektorů - rodilých mluvčí

Než se však vydáte na cestu vzdělání, zvažte opravdu důkladně, kam až chcete dojít a proč. Je obecně známo, že nejlepší zárukou úspěchu je motivace. Budete chodit např. na jazykové kurzy ang ličtiny jen proto, že si to přeje manželka, tchýně nebo šéf? Nebo se chcete učit jazyk tehdy, když by Vám jeho lepší znalost zajistila karierní či platový růst ve vaší práci?

Cena domácích jazykových kurzů

Cena jazykového kurzu je závislá od :

 • délky kurzu
 • kvalita učebních pomůcek
 • kvalita lektorů (domácí lektoři či rodilí mluvčí)
 • nájemné za prostory, platba energií atd.

Cena jazykového kurzu by měla být uvedena v informačních materiálech či na internetových stránkách pořádající školy. Pokud tomu tak není, je třeba cenu zjistit ještě před přihlášením na kurz. Většinu kurzů lze platit také** pomocí splátek**.

Základní rozdělení podle znalostí:

 • začátečníci (kurz je určen těm, kteří s angličtinou začínají. Cílem kurzu je vytvořit základy a dobrý vztah k jazyku. Hodiny jsou doplňovány dalšími materiály, poslechy a párovými aktivitami)
 • chroničtí začátečníci a mírně pokročilí (kurz je určen začátečníkům a těm, kteří si chtějí zopakovat základy jazyka a domluvit se v nejběžnějších situacích. Po absolvování student rozumí jednoduchým sdělením a otázkám, údajům v dotaznících a dorozumí se při základní komunikaci - cestování, zájmy, nákupy, restaurace. Dokáže podat základní informace o své osobě)angličtina
 • mírně pokročilí (kurz je pro ty studenty, kteří ovládají základy jazyka a chtějí dále pokračovat. Prohlubují se znalosti z gramatiky, slovní zásoby a konverzace. Po absolvování student rozumí jednodušším dialogům s tématikou každodenního života, vyrozumí důležité informace z tisku a televize. Domluví se v obchodě, na poště, restauraci, bance, při nemoci,apod. Umí popsat události a zážitky)
 • středně pokročilí (navazuje na mírně pokročilé a prohlubuje slovní zásobu, konverzaci a gramatiku tak, aby student porozuměl, co je sdělováno v běžném rozhovoru. Student rozumí aktuálním tématům v novinách a televizi. Při komunikaci dobře popíše své pocity a přání a dokáže zdůvodnit a vysvětlit různé situace)
 • pokročilí (navazuje na středně pokročilé a dolaďuje gramatiku, konverzaci a slovní zásobu na pokročilé úrovni. Student se bez problémů domluví a vyjadřuje se naprosto plynule běžnými mluvnickými obraty)

Chcete-li se naučit anglický jazyk opravdu dobře je zapotřebí najít si kvalitní výuku

K tomu bezpodmínečně patří studium s rodilým mluvčím, neboť pouze on je schopen Vás perfektně naučit výslovnost slovíček, na které v anglickém jazyce opravdu záleží.

Není na škodu pro výuku vyhledat jazykový kurz s možností pobytu v zahraničí, neboť jak nejlépe se naučit anglický jazyk, než v zemi, ve které se tímto jazykem denně hovoří. Hlavní zásada při výuce cizího jazyka je, že se naučíte cizí jazyk pouze tehdy naučíte-li se v tomto cizím jazyce uvažovat.

Anglický jazyk je jeden z nejrozšířenějších jazyků na celém světě, znamená to tedy, že pokud se naučíte anglicky, domluvíte se s ním takřka po celém světě. Proto je potřeba se jej naučit dobře. Na naučení Vám nestačí pouze absolvovat kurz angličtiny, ale je také zapotřebí tento jazyk častěji používat, neboť se stává, že se slovíčka velmi rychle zapomínají.

Proto je vhodné učit se cizí jazyk proto, abychom je po absolvování kurzu co nejčastěji používali. Jazykové kurzy vyhledávají zejména ti lidé, kteří chtějí cizí jazyk uplatnit ve svém budoucím životě. Ať už je to v práci, jako je kancelářská práce, nebo jako překladatelé či letušky apod.

Absolventi kurzů angličtiny mohou tento kurz ukončit buďto závěrečnou zkouškou, nebo také mohou vykonat tzv. Cambridge ESOL nebo tzv. státnice z anglického jazyka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23789 (topprodukt.cz#160)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 07.01.2014 14:43
Re: Jazykový kurz, angličtina Děkuji za doporučení, kurzy jsou super a chodíme již měsíc.


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat