EFT terapie a homeopatie - Praha 4

Alternativní medicína je velice vhodná zejména jako podpůrná léčba klasické medicíny. Na rozdíl od klasické léčby nemá v podstatě žádné nežádoucí účinky a je zdokumentován nespočet případů, kdy pomohla i při problémech, na než byla klasická léčba krátká.

EFT terapie

EFT terapie je vlastně metoda energetického léčení, která je založena na studii, jež dokazuje, že většina negativních nemocí zapříčiňuje přerušení toku energie v lidském energetickém systému. EFT je zkratka tří anglických slov (Emotional, FreedomTechniques), které se do češtiny volně překládají jako Techniky emoční svobody. EFT terapie se řadí mezi metody energetické psychologie a může pomoci tam, kde jiná léčba nezabírá. Tvůrcem této metody je jistý pan Gary Craig, narozený v dubnu 1940. Technika EFT pomáhá člověku osvobodit se od negativních emocí a odstraňuje negativní bloky, jako jsou negativní reakce, emoce, problematické vzpomínky, zážitky, apod. Tato terapie je zcela nenásilná, nic nevnucuje, naopak pomáhá klientovi mít se rád a přijmout sebe sama i s tím, co zrovna prožívá, na co myslí a čemu věří.

Aplikace EFT terapie je vhodná zejména na strach, fóbie, deprese, paniku, únavu, vyčerpání, ztrátu chuti do života, pocity viny, agresivitu, výbušnost, nespavost, nervozitu, podceňování se, pomáhá vyrovnat se se ztrátou blízké osoby, u alergií, kožních nemocí, při sexuálních problémech, neplodnosti, poruchy řeči, obezitě, a mnoho dalšího. Jak je vidět, terapie EFT má široké využití, které je přitom poměrně jednoduché, šetrné a obvykle přináší rychlé a trvalé výsledky. Tato metoda je velmi populární po celém světě a zájem o ni stále stoupá, nejen v odborných kruzích, ale i u veřejnosti. Během této terapie jsou stimulovány většinou koncové body na tzv. základních meridiánech (což jsou energetické dráhy našeho těla), a to jemným poklepáváním nebo ťukáním konečky našich prstů.  V některých případech může dojít k vyřešení problémů i během několika minut. V každém případě, pokud někdo trpí vážným a akutním psychickým či fyzickým postižením, měl by tuto terapii i jiné alternativní metody konzultovat s klasickým lékařem a odborníkem. Pokud se jedná o vážnější onemocnění, je vždy ideální součinnost klasické medicíny a alternativní terapie.

EFT terapie a homeopatie – Praha 4

Jestliže Vám klasická medicína nepomáhá, nebo ji chcete podpořit nějakou alternativní léčbou, je možné si dnes vybrat z nespočtu různých terapií. I zde je ale velice důležité, abyste sebe a své zdraví nesvěřili do rukou nějakému šarlatánovi, ale skutečnému odborníkovi v tom daném oboru, který poskytuje terapie EFT, homeopatii, astromedicínu, akupunkturu a aurikuloterapii, prognos a také tradiční čínskou medicínu. Pokud máte zájem o nějakou z těchto terapií, určitě se můžete na něho s důvěrou obrátit. Poskytne Vám nejen nabízené terapie, ale také Vám vše vysvětlí, poradí jaká terapie je nejvhodnější a ideální právě na Váš problém, apod.

Homeopatie

Homeopatie začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna a má již dvě stě let starou historii. Jedná se asi o nejrozšířenější metodu alternativní léčby. K léčbě se používají různé přírodní látky, rostliny, minerály, živočišné produkty, vše ve velmi zředěném stavu, v kterém jsou uplatněny zvláštní postupy. Dle Hahnemanna, ať už je nemoc jakákoliv, je způsoben poruchou vnitřního organizačního principu, vitální síly. Homeopatické léky pozitivně ovlivňují organismus jako celek, který pak má sám schopnost odstranit a vyléčit i chronické, tzv. nevyléčitelné nemoci jako jsou alergie, artrózy, migrény, nespavost, únava, snížená imunita, apod. Homeopat hledá homeopatický lék pro určitého člověka a jeho nemoci. Takovou léčbu může provádět jen vzdělaný homeopat, kterým může být jak lékař, tak i léčitel. Samotné homeopatické léky neobsahují žádné škodlivé látky a jsou velice šetrné k lidskému organismu.  Jestliže jsou léky dobře zvolené, mohou zlepšit i vyléčit akutní a chronické potíže bez nežádoucích účinků.

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína je systém přírodní léčby, který má původ ve starověké Číně, a byl rozvíjena a zdokonalován po celá tisíciletí. Tato medicína byla rozvíjena a podporována ve velké míře i Čínskými císaři, kteří měli velký zájem na tom, aby byly poznatky a zkušenosti předávány dalším generacím. Tradiční čínská medicína velmi podrobně a individuálně diagnostikuje pacienta, přičemž bere v úvahu i jeho konstituci. Na základě takové diagnostiky a konstituce pak lékař navrhne nejvhodnější léčbu. V léčbě jsou využívány byliny, tzv. fytoterapie, akupunktura, akupresura, masáže tuina, dietetika a v neposlední řadě zdravotní cvičení qi – kong a tai – ji. Tradiční čínská medicína v sobě zahrnuje metody prevence, vyšetření i léčby. Mezi základní pojmy v této alternativní léčbě při pohledu na tělo jsou energie čchi, principy Jin a Jang a učení o pěti prvcích, které jsou obsaženy v čínské filosofii.

Akupunktura

Jedná se o léčebnou metodu, která vychází z tradiční čínské medicíny, během které se do pacienta nabodávají speciální jehly. Akupunkturní jehly se zabodávají do akupunkturních bodů, které dle čínské nauky leží na energetických drahách, tzv. meridiánech. Těmito drahami proudí životní energie čchi a jsou propojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura předchází nerovnováze v toku této energie a odstraňuje ji. Jak je zde již zmíněno, akupunktura vychází z tradiční čínské medicíny a je stará několik tisíc let. Podle archeologických nálezů jsou nejstarší nalezené jehly staré asi 7000 let a jsou vyrobené z kostí. Akupunktura bývá také označována jako nejstarší léčba na světě. V Evropě se akupunktura objevila již v 17. století, ale rozšířila se až v první polovině 20. století. V České republice je používání akupunktury upraveno Věstníkem Ministerstva zdravotnictví z roku 1981, kde je také uvedeno, že akupunkturu mohou provádět jen lékaři, kteří získali specializaci v některém z klinických oborů, včetně oboru všeobecného lékařství a absolvovali zvláštní přípravu, která je organizována zdravotnickou institucí pověřenou Ministerstvem zdravotnictví.

Astromedicína

Astromedicína nabízí zcela nový pohled na zdraví člověka a vytváří originální a jedinečný způsob léčby i odstranění nemocí. Účinnost této terapie byla klinicky ověřena jak v Čechách, tak i v zahraničí. Astromedicína vychází při léčběnativního horoskopu, který přináší poznatky pro alternativní léčbu, psychologii, využívá okamžiku narození člověka, jeho energetického potenciálu a dispozic, které se aktivují během života. Astromedicína zejména odhaluje příčiny vzniku zdravotních problémů. Horoskop obsahuje spoustu symbolů, vztahů mezi nimi, díky kterým se terapeut dozví konkrétní zdravotní problémy, sklony, způsoby chování, myšlení, atd.

Aurikuloterapie

Pod tímto pojmem se nachází diagnostické i terapeutické využití mikrosystému ušního boltce. Úkolem této terapie je udržení zdraví, při které se mechanicky, elektricky či jinak dráždí ušní boltce. Odpovídajícím drážděním je možné léčit různé funkční a jiné změny způsobené nemocí. Dle této terapie bod či zóna na boltci souvisí s určitým orgánem nebo systémem. Bod na ušním boltci je detekován mechanicky nebo pomocí elektrického detektoru. Tato terapie může být provedena například akupresurou bodu, aplikací jehly nebo elektrostimulací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25053 (topprodukt.cz#2444)


Přidat komentář