Hubnutí a zdravý životní styl Benešov a okolí

Mít hezké tělo není trendem, ale prakticky i nutností. Základem je dobrá životospráva, kdy ta špatná ale nemusí být vždy spojena s tloustnutím, jak si mnozí myslí. Jak jste na tom vy?

Pokud se zmíní pojmy jako zdravý životní styl, výživový poradce a podobně, tak si mnozí řeknou, že se to týká lidí, kteří by se sebou měli něco dělat, protože mají nadváhu. Pravda, dnes je největším problémem  zřejmě obezita, ovšem pozor. Máte třeba známého nebo jím jste vy, kdo občas neřízeně jí, kombinuje zdánlivě nestravitelné a ostatní mu závidí? Pokud se ještě nedostavily příznaky, které zase až tak o pevném zdraví nesvědčí, tak možná brzy nastanou. Neřízená životospráva se nějak projeví na každém, ať už dříve nebo později. V tomto ohledu mají pak výhodu spíše ti, kteří mají sklony tloustnout a je to tak ukázka toho, že třeba s jejich stylem není něco špatně. Naproti tomu, když to není vidět, tak někteří mají problém v pozdějším věku, kdy se pak obtíže hůře odstraňují. Zakročte tedy včas.

Nyní vás ale trochu provedeme životním stylem a hlavně službami, které vám pomohou nejen zhubnout, ale být i zdravým člověkem.

Jak zhubnout?

Trošku provokativní otázka hned na úvod tohoto rozšíření informací. Odpověď na tuto otázku by chtěla znát určitě většina lidí, dokonce si troufáme tvrdit, že by se mohla objevit mezi deseti možná i pěti nejčastějšími dotazy, které by lidé chtěli rozklíčovat. Jen si vybavte, jak často jí vídáte v médiích, ať už v jakékoli formě. Buď je tam pojmenována tím přímým stylem typu „víme, jak zhubnout" anebo se zde vyskytne v návodné verzi „týdenní dieta a pět kilo dole". Existuje spousta metod, které by se mohly osvědčit, jiné jsou ale jen komerční „tahák". I když čtenáři tuto otázku vídají tak často, tak si vždy stejně koupí třeba onen časopis, aby věděli, jestli tam není dieta, která bude nenamáhavá a přitom účinná. Věřte ale, že ne na každého platí některé metody. Proto je lepší, když vás vidí odborník naživo, přeměří vás a pak vám sestaví jídelníček na míru, který bude nejen efektivní, ale navíc si nepřivodíte zdravotní komplikace, což se může stát.

Podívejme se proto více, co se vám nabízí.

Kdo je výživový poradce?

Odborník přes výživu vám zajistí především kontrolu nad vašim životním stylem. Jeho náplní práce je ale především to, aby vám upravil jídelníček tak, že bude plnohodnotný, plný živin a hlavně, aby vám pomohl ke kýženému cíli. Tím může být zhubnutí, což je nejčastější případ. Stejně tak se jedná ale i o úpravu jídelníčku, pokud máte zdravotní komplikace jako jsou třeba zažívací potíže, různá onemocnění, která vyžadují speciálně složenou stravu anebo také se to může týkat případů,kdy někdo chce nabrat na váze. Výživový poradce se nejprve podívá na vaše možnosti, zhodnotí, co byste potřebovali a poté vás vede celou cestou, což je pro vás motivační.

Jak se pracuje s výživovým poradcem?

Na první schůzce si nejprve řeknete, čeho byste chtěli změnou jídelníčku docílit. Může to být ono zhubnutí, zlepšení zdraví, návrat pevné postavy po porodu s ohledem na určitou jinou fyzickou kondici a stav těla čerstvých maminek, ale také to může být i ono nabrání na váze.

Poté, co se vytyčí cíl, tak si vás poradce přeměří. Může vás zvážit, ale zejména zjišťuje hodnotové stavy ve vašem těle (např. množství tuků a svalů, měření BMI apod.). Po této fázi se údaje zapíší,aby se posléze mohlo kontrolovat, jak je výživový plán účinný.

Následuje asi to nejdůležitější, sestavení stravovacího plánu.V něm poradce zhodnotí vaše dosavadní zvyky a upraví je dle správného jednání v oblasti stravování. Upraví jídelníček tak, abyste měli za den optimální příjem energie a důležitých prvků jako jsou vitamíny, sacharidy, tuky a podobně. Důležitá je i pestrá a zdravá strava. Tento plán se pak vypracuje pomocí toho, jaké máte časové možnosti. Samozřejmě, že pokud řeknete poradci, že na jídlo máte jenom čas ráno a večer, tak vám takový plán nesestaví, ale najde pro vás cesty, jak si najít čas. Řekne vám, i co si dávat v restauracích, jak si zařídit čas na obědy a svačiny a podobně.

Po určité době, kdy se předem vystaví cíl, se zhodnotí výsledky. Samozřejmě, že vám je poradce po celou dobu plánu k dispozici a dle potřeb vám upraví daný plán, pokud zjistíte, že něco nezvládáte dodržovat. Až se dojde k závěru, tak vám poradce řekne, jak byste se nadále měli stravovat. Trošku se vám pak zvolní stravovací návyky, ovšem samozřejmě nemůžete počítat s tím, že když budete jíst hodně tučného a sladkého, tak vám váha zůstane stále stejná.

Zásady správné životosprávy

Na závěr si nastíníme základní kroky k tomu, abyste vedli zdravý životní styl a tím pádem budete vědět, co vás asi čeká.

Předně si musíte uvědomit, co vašemu tělu prospívá a co nikoli. Každý organismus je jiný a jestli u někoho funguje nějaká dieta, u vás tomu tak být nemusí.

Samozřejmě, že tučná a sladká jídla neprospívají ve velké míře nikomu. I když jste třeba štíhlí, tak se ty negativní vlivy mohou objevit v pozdějším věku a to už je pak hůře odstranitelné.

Jezte pestrou stravu, pravidelně a hlavně v klidu. Jídelní plán proložte i sportovními aktivitami, ať máte lépe vyvážený organismus a tím pádem budete v lepší fyzické kondici, zdraví a odolnější. A tím pádem prožijete i kvalitnější život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24911 (topprodukt.cz#2285)


Přidat komentář