Laserové odstranění znamének

K odstranění různých kožních výrustků, bradaviček a mateřských znamének se používá speciální výkonový tzv. odpařovací laser. Nežádoucí projevy na pokožce je nutné nejdříve odborně vyšetřit.

Je potřeba říci, že pokud máte na těle jakákoliv znaménka, která se nějakým způsobem mění, měli by jste si je nechat vyšetřit odborníkem. není radno na nic čekat, neboť jde-li o zdraví, měli bychom udělat vše a to co nejrychleji. Protože čím déle budete s vyšetřením otálet, tím hrůznější následky mohou přijít. ono by se taky mohlo jednat o dosti závažný kožní problém, jako je kupříkladu rakovina kůže a v tomto případě jde opravdu o čas.

Vyšetření znamének, případně sledování jejich vývoje, zajišťuje unikátní moderní systém MicroDerm-přístroj na vyšetření znamének. Tento speciální přístroj napoví o jaké znaménko se jedná a na základě toho odborník určí Vaši diagnózu a následný postup léčby.

Ale , abychom jen nemluvili o léčbě špatných znamének, můžeme zmínit také odstranění znamének z čistě estetického hlediska. Pokud se nám nelíbí třeba velké znaménko na čele, v obličeji či kdekoliv jinde na těle, je možno nechat si jej odstranit také.

Před rozhodnutím, zda podstoupit odstraněním laserem či operativně je potřeba pečlivě popřemýšlet a opravdu důkladně vše prokonzultovat se svým lékařem. Pokud si lékařem nejste zcela jisti, není na škodu vyhledat dalšího odborníka a probrat svou diagnózu také s ním. A na základě toho se potom rozhodnout, co dál.

Co vše Vás čeká na konzultaci s odborníkem?

  • vyšetří daný kožní projev a navrhne vhodnou formu odstranění
  • zhodnotí celkový zdravotní stav a případné kontraindikace k danému výkonu
  • zjišťuje některé dědičné zátěže k danému estetickému problému

Pokud by očekávaný výsledek neodpovídal Vašim představám, ale ani představám lékaře, je od zákroku upuštěno a společně se hledají jiné alternativy. Pokud se vzájemně domluvíte na doporučeném řešení, bude Vám podrobně objasněn princip zákroku, možná rizika a vysvětleny pokyny i zásady nutné pro domácí ošetřovaní po daném zákroku. Tyto zásady je nutné dodržovat, neboť na tom závisí konečný výsledek.

Před ošetřením

Při první konzultaci lékař zhodnotí stav vaší pokožky a rozsah potřebného ošetření. Pokud chcete odstranit mateřská znaménka, lékař by měl nejprve provést důkladnou diagnostiku znaménka. Požadujete-li odstranění rozsáhlejších útvarů, je třeba počítat s tím, že může být nezbytné zákrok jednou či vícekrát opakovat. Nesmíte také zapomenout, že ne všechna znaménka jsou k odstranění touto cestou vhodná. Zde je třeba si uvědomit, že lékaři také nejsou všemocní. Mohou také nastat chvíle, kdy po prvním zákroku nedopadne vše podle představ lékaře, nebo Vašich. Některé zákroky je potřeba také opakovat, aby se dosáhlo ideálního výsledku.

Anestezie

Při ošetření drobných kožních projevů není nutné používat znecitlivění. Pravděpodobně budete cítit pouze mírné pálení. U rozsáhlejších zákroků je možno aplikovat do ošetřovaného místa znecitlivující látkou, případně použít anestetickou mast. Oznamte lékaři, pokud trpíte alergií na léky, zvláště pokud se u vás v minulosti objevila alergie na xylocain, mezocain, lidocain apod. Předejdete tím možným zbytečným komplikacím.

Po ošetření

Bezprostředně po zákroku se v místě ošetření objeví malá ranka podobná odřenině. V průběhu hojení vznikne drobný stroupek. Někdy je ošetřené místo překryto náplastí, která může být druhý až třetí den odstraněna. Pokud se jedná o velmi malý zákrok, překrytí náplastí nemusí být nutné. Ošetřené místo je třeba pečlivě chránit před slunečním zářením minimálně po dobu jednoho měsíce. Doporučuje se užívat krém s vysoký ochranným faktorem (50+). Další opatření nejsou nutná. Pokud se vyskytnou nežádoucí projevy jako je výrazné zarudnutí a bolestivost, obraťte se ihned na svého lékaře ošetřujícího lékaře. Ostatně po ošetření Vás lékař poučí o všem, co by se mohlo stát a také, jak případným potížím předejít.

Jaký je výsledek odstranění kožních výrůstků laserem?

Efekt léčby je možno hodnotit asi 3–4 týdny po zákroku. Doba vymizení stroupku ale vždy závisí na rozsahu zákroku a na stavu pokožky. Pokud není výsledek léčby uspokojivý, je možné ho jednou či vícekrát opakovat.

K odstranění různých kožních výrůstků, bradaviček a mateřských znamének se používá speciální výkonový tzv. erbiový, nebo-li „odpařovací“ laser. Nežádoucí projevy na pokožce je nutné nejdříve odborně vyšetřit. Po vyšetření Vám odborný lékař - dermatolog navrhne vhodnou formu odstranění a následně popíše postup celého zákroku. Je potřeba se na vše, co Vás o zákroku samotném zajímá, zeptat. Nebojte se toho, neboť lékaři jsou zvyklí na různé otázky a jen oni Vám mohou správně odpovědět.

Paprsek laseru, který řídí počítač, přesně odstraní (vaporizuje - odpaří) po velmi jemných vrstvičkách silných tisíciny milimetru tkáně, která je v daném místě nežádoucí. A, jelikož je laser takto přesný, je vhodný k odstranění znamének všude tam, kde by byly případné jizvy vidět. Jedná se o místa, jakými jsou např. obličej, dekolt, ruce. Vždyť přece každý z nás se chce líbit.

Erbiový laser je velmi šetrný a jemný, u malých zákroků se ošetřené místo hojí během týdne stroupkem (bez šití rány, jizvy a další nutné kontroly). Zákrok se nevyznačuje nijak výraznou bolestivostí. Při ošetření je pociťován mírně „palčivý“ pocit, maličké projevy na kůži se dají odstraňovat bez znecitlivění. Díky tomu, že je nebolestivý, může tento zákrok podstoupit takřka každý člověk. Pokud se jedná o větší projevy, použije se injekční anestezie nebo znecitlivující mast ELMA, aby pacient nepociťoval žádnou bolest.

Díky přesně mířenému světelnému paprsku, zasáhne laser jen tu oblast, kde budeme odstrańovat znaménko. Postupně se odpaří jednotlivé vrstvy pokožky. Opravdu nepřekonatelným plus pro laserové odstranění znamének je to, že u toho způsobu odpadá vytahování stehů a nebezpečí velkých jizev. Pokud tedy máte znaménko na místech, kde jsou opravdu na očích, neváhejte a pokud je to jen trochu možné vyberte si tento způsob odstranění Vašeho znaménka.

Po laserovém odstranění mateřských znamének:

  • Bezprostředně po ošetření vznikne malá ranka, kterou lze přirovnat k odřenině - hojí se stroupkem

  • V některých případech není ani nutné ošetřené místo krýt náplastí

  • Pokud se náplast použije, je možné ji odstranit 2 – 3 den po zákroku
  • Podrobné informace sdělí lékař po výkonu a pacient je obdrží také písemně
  • Ošetřené místo důsledně chráníme před slunečním zářením vysokými ochrannými faktory SPF 40-100
  • Jiná zvláštní opatření nejsou nutná, podrobnosti Vám sdělí lékař dle rozsahu výkonu

Cena za laserové odstranění znaménka

se pohybuje okolo 1.500,- Kč v závislosti na velikosti znaménka a způsobu odstranění. Vše je třeba konzultovat přímo s lékařem. Ten Vám také řekne cenu zákroku lépe, než kdo jiný.

Víte, že odstranění znamének v těhotenství není vhodné? Může se změnit způsob jejich hojení, a proto je lepší nechat tento zákrok až po ukončení kojení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23763 (topprodukt.cz#75)


Přidat komentář